PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Torg og uterom
 4. Støtte til utemøblering for næringslivet

Støtte til utemøblering for næringslivet

Kort fortalt:

Næringsdrivende i Stavanger sentrum kan nå søke om støtte til kjøp av utemøbler og planter

Hvis flere næringsdrivende går sammen kan de få støtte på inntil 100 000 kroner

Enkeltbutikker og næringsdrivende kan få støtte på inntil 10 000 kroner.

Benker, blomsterkrukker, parasoller og annen møblering i gatene kan bidra til økt trivsel for alle i sentrum.

Næringsdrivende kan nå få støtte til å kjøpe inn krukker, planter og benker, men støtten kan også vurderes å delfinansiere større tiltak som sesongbelysning eller møbler til fellesområder.

Uteservering
Uteservering

Hvem kan søke?

Alle næringsdrivende i Stavanger sentrum kan søke om støtte. De næringsdrivende kan enten søke hver for seg, eller gå sammen om et fellesprosjekt.

 1. Enkeltinitiativ

  Butikker eller andre næringsdrivende kan få støtte inntil 50 prosent av kostnadene til tiltaket, eller inntil 10 000 kroner per tiltak. 

  Ordningen er tilgjengelig for gårdeiere og virksomheter innenfor grensen til KDP Stavanger sentrum uavhengig av medlemskap i Stavanger Sentrum AS. Det settes av 200 000 kroner til tiltak i denne støtteordningen.

 2. Fellessøknad

  Nabolagssamarbeid med fellesprosjekter kan få støtte som dekker inntil en tredjedel av kostnadene, eller inntil 100 000 kroner per tiltak.

  Distrikter som allerede er etablert i CID-samarbeidet og som inngår i pågående og kommende arbeider med opparbeidelse av plasser og gater vil bli prioritert. Nye initiativ skal ikke utelukkes.

  Det settes av kr 500 000 til tiltak i denne kategorien.

Hva kan jeg få støtte til?

 • Benker, blomsterkrukker, parasoller og annen møblering. Men det er også rom for andre praktiske eller estetiske tiltak.
 • Tiltak som kan være nyttig eller nytes av alle bybrukere, minst hele sommersesongen.
 • Tiltak som er gratis for brukerne

Dette bør du vite:

 • Tiltaket skal være avklart med hensyn til arealtillatelse fra Stavanger kommune om bruk av fortau/gate og nødvendige avklaringer/tillatelser fra byggesak og byantikvar.
 • Tiltak skal ikke redusere fremkommelighet for nødetater, vareleveranse eller hindre allmenn ferdsel. Ta spesielt hensyn til folk med redusert funksjonsevne.
 • Det stilles også kvalitetskrav til møbleringen som skal plasseres på offentlig grunn.
 • Elementer som anses å ha for svak kvalitet for offentlig bruk vil ikke bli prioritert.

Her søker du om støtte:

Jeg søker for:

 

Har du/dere spørsmål eller ønsker et møte? Ta kontakt med Kristin Gustavsen i Stavanger sentrum eller Kathrine Sørnes i Stavanger kommune. 

Kontaktinformasjon

Kathrine Sørnes

Bylivsleder

Mobil:
975 24 690
E-post:
kathrine.sornes@stavanger.kommune.no