Visuell profil for Stavanger kommune

Stavanger kommune skal være en tydelig og enhetlig avsender i sin kommunikasjon. Vår felles visuelle identitet skal styrke Stavanger kommune som én aktør. Innbyggerne skal ikke være i tvil om at det er kommunen som står bak en tjeneste, et tilbud eller en opplevelse. Kommunen skal ha én felles visuell identitet i alle våre trykte og digitale flater. Det gjelder i alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, skilt, biler og arbeidstøy.