Grønne tips i hverdagen

Alt mennesker gjør, virker inn på natur og miljø. Vi henter råvarer fra naturen for å lage alt vi trenger. Noen av råvarene er ikke fornybare, og kan bli brukt opp. Dyr og planter kan få ødelagt leveområdene sine gjennom menneskelige inngrep, forurensning eller annen aktivitet. Vi sparer miljøet ved å reparere eller gjenbruke ting framfor å kjøpe nye, og ikke kjøpe mer enn vi trenger. En del ting vi bruker hjemme, inneholder stoffer som kan skade miljøet eller helsen vår. Dem bør vi unngå så langt det er mulig.

Oppdatert : 24.06.2022

Her er noen enkle miljøtips for hverdagen din.

Når du handler kan du...

 • kjøpe kvalitetsprodukter
 • reparere eller kjøpe brukt framfor å kjøpe nytt
 • unngå engangsprodukter
 • kjøpe miljømerkede varer

Når du skal spise kan du ...

 • velge kortreiste matvarer, dyrke selv
 • velge økologiske matvarer
 • lage restemat
 • høste fra naturens spiskammer

Når du har søppel kan du ...

 • kildesortere, levere til gjenbruk, og levere farlig avfall til godkjent mottak
 • kompostere organisk avfall

Når du skal komme deg fra A til B kan du...

 • sykle eller gå på korte turer, og reise kollektivt der det er mulig
 • kjøre piggfritt
 • unngå tomgangskjøring
 • velge en klimavennlig bil ved nykjøp
 • betale klimaavgift på flyreiser

Inne i huset kan du...

 • holde innetemperaturen på max. 22 grader
 • installere varmepumpe
 • lufte kort og effektivt
 • bytte til sparepærer og ledlys
 • dusje kort og installere sparedusj
 • slå av standby-strøm
 • bytte til rentbrennende vedovn eller pelletsovn.