1. KlimaStavanger
  2. Nytt om klima og miljø
Nytt om klima og miljø
Nye miljøfyrtårn
Totalt 153 bedrifter og offentlige virksomheter i Stavanger kan nå kalle seg Miljøfyrtårn, etter at de har tatt grep for å bli bedre på klima- og miljøområdet.
Ny klimarapport: Nok strøm er en forutsetning for et grønt skifte
I en ny klimarapport fra COWI, fremheves tilgangen på nok fornybar energi som avgjørende for at regionen skal gå i en mer klimavennlig retning.
Utleie av flergangsservise
Skal du arrangere skoleavslutning, piknik i fjæra eller et privat selskap? Nå er det enkelt å leie holdbart servise som kan brukes hundrevis av ganger. Det er bedre for miljøet enn engangsservise, og måltidet får kanskje litt mer stil.
Suksess med flergangsasjetter
Skoleelever i Stavanger er strålende fornøyd med at engangsbestikket og tallerkener er fjernet
Kampen skole er landets beste skole i Beintøft
I den nasjonale Gå til skolen-konkurransen Beintøft er Kampen skole i Stavanger blitt kåret til den beste skolen i landet. Kampen skole rekrutterte flest elever og har gått mest av alle barneskolene i Norge.
Maja Lunde får Rachel Carson-prisen 2021
Den internasjonale miljøprisen Rachel Carson-prisen ble tildelt forfatter Maja Lunde i en seremoni på Universitetet i Stavanger 24. september. Prisen ble overrakt av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.
Earth Hour 2022
Lørdag 26. mars markeres tradisjonen tro Earth Hour over hele verden. Stavanger kommune oppfordrer innbyggerne til å slukke alle elektriske lys mellom klokka 20:30 og 21:30.
Klima- og miljøpris til Stavanger dykkerklubb
Stavanger kommune deler hvert år ut en klima- og miljøpris på 50 000 kroner. Prisen blir gitt til personer, organisasjoner eller bedrifter som bidrar til å ta vare på natur og miljø og/eller redusere klimagassutslipp i lokalmiljøet.
5 millioner i EU-midler
Stavanger kommune har sammen med Kolumbus og Jåttå utbyggerselskap, blitt tildelt fem millioner kroner fra EU-prosjektet "The SHARE-North Squared”. Pengene skal brukes til å tilrettelegge for miljøvennlige transportformer i Stavanger.