1. KlimaStavanger
  2. Nytt om klima og miljø
Nytt om klima og miljø
Kampen skole er landets beste skole i Beintøft
I den nasjonale Gå til skolen-konkurransen Beintøft er Kampen skole i Stavanger blitt kåret til den beste skolen i landet. Kampen skole rekrutterte flest elever og har gått mest av alle barneskolene i Norge.
Maja Lunde får Rachel Carson-prisen 2021
Den internasjonale miljøprisen Rachel Carson-prisen ble tildelt forfatter Maja Lunde i en seremoni på Universitetet i Stavanger 24. september. Prisen ble overrakt av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.
Klima- og miljøpris til Stavanger dykkerklubb
Stavanger kommune deler hvert år ut en klima- og miljøpris på 50 000 kroner. Prisen blir gitt til personer, organisasjoner eller bedrifter som bidrar til å ta vare på natur og miljø og/eller redusere klimagassutslipp i lokalmiljøet.
Side 2 av 2
Nyere artikler