PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygg og anlegg
  4. Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie anlegg- og byggeplasser innen 2025

Kort fortalt:

  • Stavanger kommunes byggeplasser og anleggsområder skal være utslippsfrie i løpet av 2025.
  • Dette innebærer en stor omlegging i kommunens prosjekter.
  • Fra 2024 vil utslipp i byggeplasser og anleggsområder være et viktig kriterie i alle kommunens prosjektutlysninger

Stavanger kommune har vedtatt at kommunens egne byggeplasser og anleggsområder skal være utslippsfrie i løpet av 2025. Dette innebærer en stor omlegging i kommunens prosjekter.

Elektrisk gravemaskin
Stavanger kommunes første elektriske gravemaskin ble tatt i bruk september 2023.

Les mer om Stavanger kommunes første elektriske gravemaskin.

Mer klimavennlige byggeplasser

I kommunens administrasjon jobbes det nå med å få på plass systemer for hvordan dette skal implementeres i våre anskaffelser. Dette ses også i sammenheng med regjeringens nye lovkrav om at alle offentlige innkjøp skal vekte klima og miljø 30 prosent.

Fra senest 1.1.2024 vil utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder inngå som tildelingskriterie i alle kommunens prosjektutlysninger innen bygg og anlegg.

Nå er vi i sluttfasen i planleggingen av nye kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktsvilkår for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder. 

En utslippsfri maskinpark

Vi ser at mange entreprenører har begynt å investere i utslippsfrie maskiner, men for at Stavanger kommune skal kunne nå målet om utslippsfrie bygg og anleggsplasser trenger vi flere utslippsfrie maskiner i regionen. Å benytte tildelingskriterier er et bevist valg for å motivere leverandører til å gjøre investeringer i en utslippsfri maskinpark. Dette bidrar igjen til å drive utviklingen fremover.

Når markedet er modent, vil tildelingskriterier gå over til krav om utslippsfrie maskiner.

Les mer her:

 

Stavanger kommune tilbyr en-til-en-samtaler med de entreprenører som ønsker. Vi vil da gå igjennom informasjonen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. For å reservere slike samtaler ta kontakt med Tord Carlsson (se kontaktinformasjon under).

Kontaktinformasjon

Tord Carlsson

spesialrådgiver anleggsprosjekter

bymiljø og utbygging

Mobil:
948 96 292
E-post:
tord.carlsson@stavanger.kommune.no