Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helse- og sosialkontor

Helse- og sosialkontor

Kort fortalt

  • Hos helse- og sosialkontoret kan du få råd, veiledning og søke om helse-, omsorgs- og sosialtjenester.
  • Helse- og sosialkontorene skal legge til rette for gode tjenester til de som trenger det. 
  • Din bostedsadresse avgjør hvilket helse- og sosialkontor du tilhører.
  • Du må fylle ut søknadsskjema for å få hjelp.

Stavanger kommune har fire helse- og sosialkontor. Hvis du skal søke om helse-, sosial- eller omsorgstjenester gjør du det her. Du kan også få råd og veiledning før du søker. 

Helse- og sosialkontorene har felles publikumsmottak med NAV-kontorene. I publikumsmottaket kan du få informasjon, råd og veiledning om de tjenestene og ytelsene som disse kontorene forvalter.

Hvem kan søke om helse- og omsorgstjenester?

Alle som trenger helse-, sosial- eller omsorgstjenester, kan søke om dette.

For å vurdere om du har rett til helse- og omsorgstjenester, vil helse- og sosialkontoret som regel innhente helseopplysninger fra fastlegen din. Hvis du søker om en helse- og omsorgstjeneste for første gang, er det også vanlig at en saksbehandler fra helse- og sosialkontoret kommer på hjemmebesøk.

Hvilke tjenester du får, vil være avhengig av din situasjon. En ansatt på helse- og sosialkontoret vil sammen med deg vurdere hva som er best for deg.

Hvilket helse- og sosialkontor tilhører jeg?

Sjekk adresselisten og finn ut hvilket helse- og sosialkontor du tilhører. Hvilket helse- og sosialkontor tilhører jeg?

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester? 

Du kan fylle ut søknadsskjema som du finner her.

Det er den som trenger hjelp, som skal skrive under på skjemaet. Dersom andre skriver under, skal det legges ved skriftlig fullmakt. Hvis den som søker ikke er i stand til å gi skriftlig fullmakt, må dette begrunnes i søknadsskjemaet.

Når du har fylt ut søknadsskjemaet, sender du det til ditt lokale helse- og sosialkontor. Skjemaet må sendes i vanlig post, ikke på e-post på grunn av personvern. Hvis du vil, kan du levere det direkte til kontoret.

Hva skjer etter at jeg har søkt om helse- og omsorgstjenester?

Du vil få skriftlig svar på søknaden innen en måned. Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i svaret fra helse- og sosialkontoret.

Helse- og sosialkontorene er koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette kan gjelde samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Helse- og sosialkontorene har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Koordinator for personer med demens
Stavanger kommune tilbyr alle personer med demens en fast koordinator ved helse- og sosialkontoret de tilhører. Det gjelder også de som ikke har behov for kommunale tjenester når diagnosen er stilt. Personer med demens og deres pårørende kan få oppfølging med samtale og informasjon av koordinator i eget hjem. Dersom man har demens og ønsker å få en koordinator kan man kontakte helse – og sosialkontoret man tilhører.

Pakkeforløp rus og psykisk helse
Pakkeforløp innen rus og psykisk helse skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Det skal være forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinatoren skal være med og sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

De tre første pakkeforløpene tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er: 
•Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
•Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
•Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus 

I Stavanger kommune er det de fire helse- og sosialkontorene som er koordinerende enhet, og kan kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Den kommunale forløpskoordinator-funksjonen er plassert ved helse- og sosialkontorene.

Aktivitetskatalog – bedre helse i mer aktivitet

Stavanger kommune legger til rette for helsefremmende og forebyggende tiltak – hele livet. Denne aktivitetskatalogen gir deg en oversikt over aktiviteter og tilbud som kan være aktuelle for å få et mer aktivt og selvstendig liv.

Aktivitetskatalog for helse i Stavanger

 

Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor 

Besøksadresse: Byfjordparken 15
Postadresse: Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor, Postboks 8095 - Forus, Stavanger

Telefon: 51 50 82 00
Telefax: 51 50 82 01
E-post:  eiganes.tasta.hs@stavanger.kommune.no

Åpningstid: 10:00 – 14:00
Telefontid: 07.40 - 15.00

Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor 

Besøksadresse: Tinngata 8, 4014 Stavanger
Postadresse: Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor,
Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Telefon: 51 50 89 10  
Telefax: 51 50 89 25 
E-post: hundvag.storhaug.hs@stavanger.kommune.no

Åpningstid: 10:00 – 14:00
Telefontid: 07.40 - 15.00

Madla helse- og sosialkontor

Madla helse og sosialkontor dekker bydelene Tjensvoll, Madla og Stokka.
Besøksadresse: Madlakrossen 6-8, 1. etasje 
Post: Madla helse og sosialkontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Telefon: 51 50 84 00
Telefax: 51 50 84 90
E-post:  Madla.hs@stavanger.kommune.no

Åpningstid: 10:00 – 14:00
Telefontid: 07.40 - 15.00

Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor 

Hillev├ąg og Hinna helse- og sosialkontor
Hillev├ąg og Hinna helse- og sosialkontor
Foto: Mine Kristin Seren

Besøksadresse: Gullspennetunet 1, 1. etasje
Postadresse: Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger

Telefon: 51 91 22 50       
Telefax: 51 91 24 90
E-post:  hillevaag.hinna.hs@stavanger.kommune.no 

Åpningstid: 10:00 – 14:00
Telefontid: 07.40 - 15.00