Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Denne illustrasjonen viser Stavanger kommune i normal drift

Stavanger kommune skal være et trygt og robust lokalsamfunn.

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor vårt geografiske område. Kommunen skal ha god krisehåndteringsevne og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i beredskapssituasjoner.  

Stavanger kommune er en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv. Kommunens geografi, med blant annet flere øyer uten fastlandsforbindelse, stiller krav til samfunnssikkerhet og beredskap. Som følge av ny kommunestruktur skal det i planperioden gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, etterfulgt av en beredskapsplan som skal øves på, både internt i kommunen og sammen med andre etater og organisasjoner.

Prioriterte oppgaver er:

 • Sikre kobling mellom kommunens overordnede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og kommunens plan- og utredningsarbeid
 • Øve på kommunens nye beredskapsplanverk sammen med interne og eksterne samvirkeaktører
 • Være pådriver for økt samvirke internt, samt på tvers av kommuner, organisasjoner og etater eksternt
 • Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler. Utarbeide tiltaksplan.
 • Iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for – samt konsekvensene av – eventuelle uønskede ondsinnede handlinger, herunder fysisk og digital sikkerhet
 • Bidra til å gjøre innbyggerne resiliente1
  mot uønskede hendelser