PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Samfunnssikkerhet og beredskap
 4. Beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap i Stavanger kommune

KORT FORTALT

 • Stavanger kommune skal være et trygt og robust lokalsamfunn.
 • Kommunen har et ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet.
 • Vi skal ha god evne til å håndtere kriser, og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i beredskapssituasjoner. 
Denne illustrasjonen viser Stavanger kommune i normal drift

Stavanger kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor vårt geografiske område. Kommunen skal ha god krisehåndteringsevne og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i beredskapssituasjoner.  

Stavanger kommune er en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv. Kommunens geografi, med blant annet flere øyer uten fastlandsforbindelse, stiller krav til samfunnssikkerhet og beredskap.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Som følge av ny kommunestruktur skal det i planperioden gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, etterfulgt av en beredskapsplan som skal øves på, både internt i kommunen og sammen med andre etater og organisasjoner.

Beredskapsplan

Her finner du beredskapsplanens administrative del (operativ del er ikke offentlig tilgjengelig). 

Hva jobber vi med?

Beredskapsavdelingen i kommunen har følgende prioriterte oppgaver:

 • Sikre kobling mellom kommunens overordnede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og kommunens plan- og utredningsarbeid
 • Øve på kommunens nye beredskapsplanverk sammen med interne og eksterne samvirkeaktører
 • Være pådriver for økt samvirke internt, samt på tvers av kommuner, organisasjoner og etater eksternt
 • Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler. Utarbeide tiltaksplan.
 • Iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for – samt konsekvensene av – eventuelle uønskede ondsinnede handlinger, herunder fysisk og digital sikkerhet
 • Bidra til å gjøre innbyggerne motstandsdyktige mot uønskede hendelser

Kontaktinformasjon

Lise Peterson

Beredskapssjef 

Mobil:
902 54 658
Telefon:
51 91 28 70
E-post:
lise.peterson@stavanger.kommune.no

Torstein Nielsen

Beredskapsrådgiver

E-post:
torstein.nielsen@stavanger.kommune.no

Tore Rannestad

Beredskapsrådgiver
Avdeling for beredskap og samfunnsutvikling

E-post:
tore.rannestad@stavanger.kommune.no