PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Bostøtte

Bostøtte

Kort fortalt

De midlertidig økte satsene for bostøtte videreføres til og med juni 2023. Dermed vil flere få bostøtte, og mange får mer bostøtte. Ekstra støtte til strømutgifter gis for perioden desember til og med april, og utbetales i januar til og med mai.

De midlertidige satsene gjør inntektsgrensen høyere og egenadelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ville fått ellers.

 • Bostøtte skal bidra til at personer som har lave inntekter og høye boutgifter kan dekke boutgiftene.
 • Det er to ulike ordninger: bostøtte fra Husbanken og kommunal bostøtte
 • Du må være registrert i Folkeregisteret på adressen du søker bostøtte for.

Information in other languages

Bostøtte fra Husbanken

 • Kommunen behandler søknader om bostøtte fra Husbanken, og  har all kontakt med deg som søker. Det er imidlertid Husbanken som avgjør om du får bostøtte.
 • Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Husbanken betaler ut bostøtten den 20. i måneden etter. 
 • Du finner mer informasjon om bostøtte fra Husbanken på nettsiden: husbanken.no.
 • Her kan du søke om bostøtte fra Husbanken. Dersom Husbanken innvilger søknaden din om bostøtte, blir søknaden overført til neste måned. Du trenger ikke å søke på nytt. Dersom du får avslag fordi du har for høy inntekt en eller to måneder, blir søknaden din også overført til neste måned automatisk. Du må imidlertid søke på nytt dersom du får avslag tre måneder på rad.
 • Meld fra om endringer på nettsidene til Husbanken. Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Kommunal bostøtte

 • Dersom du bor i et kommunalt bofellesskap, hybelhus eller i en privat omsorgsbolig som er tildelt av kommunen, kan du søke om kommunal bostøtte. 
 • Du kan ikke få kommunal bostøtte dersom du mottar sosialhjelp, introduksjonsstønad eller kvalifiseringsstønad. Du kan imidlertid søke om Husbankens bostøtte (se øverst på siden).
 • Inntekten din og boutgiftene dine, samt hva du får i bostøtte fra Husbanken, avgjør om du får kommunal bostøtte. Det er ikke fast øvre inntektsgrense for kommunal bostøtte. Hvor høy inntekt du kan ha varierer etter hvor høy boutgift du har. Kommunen beregner som hovedregel inntekten etter siste tilgjengelige ligning.

Ekstra støtte til strømutgifter i deler av året

 • Du som får utbetalt bostøtte for desember til og med april, får 1500 kroner i støtte til strøm.
 • Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.
 • Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så den ekstra strømstøtten blir utbetalt i januar til og med mai.

Du må søke om bostøtte fra Husbanken før du søker om kommunal bostøtte. Søknadsfrist for kommunal bostøtte er 1. hver måned med utbetaling ca. 20. samme måned. Last ned søknadsskjema for kommunal bostøtte.

Du sender søknadsskjemaet til:
Stavanger kommune, boligkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger

Åpningstider - boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no