Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Bostøtte

Bostøtte

Kort fortalt

  • Bostøtte er en økonomisk støtteordning for personer som har lave inntekter og høye boutgifter.

  • Du må søke om Husbankens bostøtte før du søker om kommunal bostøtte.
  • Den øvre inntektsgrensen for å motta Husbankens bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. 

Husbankens bostøtte

  • Det er kommunen som behandler søknadene om Husbankens bostøtte. Kommunen har all kontakt med deg som søker. Det er Husbanken som avgjør om du får bostøtte.  

Kommunal bostøtte

  • Dersom du bor i et kommunalt bofellesskap eller i en privat omsorgsbolig som er tildelt av kommunen, kan du søke om kommunal bostøtte. Du må være registrert i Folkeregisteret på den adressen det søkes bostøtte for.
  • Du kan ikke få kommunal bostøtte dersom du har inntekt i form av sosialhjelp, introduksjonsstønad eller kvalifiseringsstønad. Du kan imidlertid søke om Husbankens bostøtte (se øverst på denne siden).
  • Inntekten din og boutgiftene dine, samt hva du får i bostøtte fra Husbanken, avgjør om du får kommunal bostøtte. Det er ikke fast øvre inntektsgrense for kommunal bostøtte. Hvor høy inntekt du kan ha varierer etter hvor høye boutgifter du har. Kommunen beregner som hovedregel inntekten etter siste tilgjengelige ligning.

Du må  søke om Husbankens bostøtte før du søker om kommunal bostøtte. Søknadsfrist for kommunal bostøtte er 1. hver måned med utbetaling ca. 20. samme måned. Last ned søknadsskjema for kommunal bostøtte.

Søknadsskjema sendes til: 
Stavanger kommune, boligkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger

Åpningstider - boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no