Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Kommunal bolig

Kommunal bolig

Kort fortalt

  • Du må ha bodd i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy de siste to år .
  • Hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer, kan du søke om kommunal bolig.
  • Kommunal bolig leier du vanligvis for tre år. Du kan søke om leie lenger dersom du fortsatt har behov.
  • Du kan søke om bostøtte fra Husbanken for å dekke deler av husleien. 

Hvem kan søke om kommunal bolig?

  • Personer som er uten plass å bo.
  • Personer som snart blir uten et sted å bo.
  • Personer som bor i en bolig som ikke er egnet.

Du må i tillegg ha økonomiske, sosiale- eller helsemessige problemer som gjør at du ikke klarer å finne annen bolig. 

Slik søker du om kommunal bolig

Fyll ut søknadsskjemaet for kommunal bolig.
Send søknaden til:
Boligkontoret, Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Dersom du oppfyller vilkårene for kommunal bolig, blir du satt på venteliste til kommunal bolig. Kommunen har ofte flere boligsøkere enn det er ledige boliger. Det kan derfor være noe ventetid for å få tildelt bolig. Kommunen prioriterer mellom boligsøkere på venteliste etter behov.

Du benytter samme søknadsskjema dersom du skal søke om å bytte kommunal bolig, eller søke om å fornye leiekontrakten. 

Dersom du har behov for bofellesskap med fast bemanning, må du henvende deg til helse- og sosialkontoret i ditt distrikt.

Åpningstider - Boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30.

Gode råd til deg som bor i kommunal bolig

Her finner du informasjon og gode råd.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no