PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Kommunal bolig

Kommunal bolig

Kort fortalt

  • Hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer, kan du søke om kommunal bolig.
  • Kommunal bolig leier du vanligvis for tre år. Du kan søke om å fornye leiekontrakten dersom du fortsatt har behov for kommunal bolig.
  • Du kan søke om bostøtte fra Husbanken for å dekke deler av husleien. 

Information in other languages

Hvem kan søke om kommunal bolig?

  • Personer som er uten et sted å bo.
  • Personer som snart blir uten et sted å bo.
  • Personer som bor i en bolig som ikke er egnet.

I tillegg må du ha økonomiske, sosiale- eller helsemessige problemer som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en annen bolig. 

Du må også ha bodd i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy de siste to årene.

Dersom du oppfyller vilkårene for kommunal bolig, blir du satt på venteliste. Kommunen har ofte flere boligsøkere enn det er ledige boliger. Det kan derfor være noe ventetid før du får en bolig. Kommunen prioriterer mellom boligsøkere på venteliste etter behov.

Slik søker du om kommunal bolig

Du må fylle ut søknadsskjemaet for kommunal bolig.
Søknaden sender du til:
Stavanger kommune, boligkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Du kan bruke samme søknadsskjema dersom du skal søke om å bytte kommunal bolig, eller søke om å fornye leiekontrakten. 

Dersom du har behov for en bolig i bofellesskap med fast bemanning, må du kontakte helse- og velferdskontoret i distriktet ditt.

Åpningstider - boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no