PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Innsyn

Innsyn og offentlig journal

kort fortalt

Einnsyn

Stavanger kommune har tatt i bruk den nasjonale fellesløsningen eInnsyn. Her publiseres offentlig journal og politiske møtedokumenter. Innføringen skjer gradvis fra januar 2023. 

Vil du lese mer om eInnsyn? På den nasjonale nettsiden finner du blant annet informasjon om hva som ligger der, ofte stilte spørsmål og brukerveiledning.

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en god brukerveiledning eInnsyn - Innsyn i offentlig saksbehandling.

Offentlig journal

Journalen gir oversikt over inn- og utgående dokumenter.
Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene.

Innsyn utenom offentlig journal

Hvis du ønsker innsyn i dokumenter du ikke finner på offentlig journal, for eksempel det som er eldre enn 3 måneder, kan du sende e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no eller ringe 51 50 70 90.

Offentlig søkerliste

Offentleglova slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Politiske saker

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet. Politiske saker fra og med 2007 er tilgjengelig digitalt, men ligger i ulike system. Politiske saker eldre enn 2007 kan du be om innsyn i.

Slik finner du fram:

Politiske saker fra 2016 Søk rett i databasen
Politiske saker
2007-2015

Let i møtekalender og politiske saker

Her finner du også saker fra Finnøy og Rennesøy fra før 2020.

Eldre politiske saker som ikke finnes digitalt Kontakt Stavanger byarkiv, e-post postmottak@stavanger.kommune.no,
telefon 51 91 71 58

Plan- bygge- og delingssaker

Innsynsløsningen inneholder offentlig dokumentasjon i bygge-, plan- og delingssaker.

Gyldige søkekriterier er saksnummer ( ”vår referanse” på utgående dokumenter), gnr/bnr (f.eks. 8/42), plannummer og adressen til eiendommen.

Vi anbefaler at du søker etter din sak slik:

  • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer
  • Søk ved hjelp gårdsnummer/bruksnummer (viktig at du skriver det slik: 52/639

Finn reguleringsplaner

På arealplaner.no finner du kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Har du spørsmål kan du kontakte Innbyggerservice

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6