Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Innsyn

Innsyn og offentlig journal

Offentlig journal

Journalen gir oversikt over inn- og utgående dokumenter.
Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene.

Innsyn utenom offentlig journal

Hvis du ønsker innsyn i dokumenter du ikke finner på offentlig journal, for eksempel det som er eldre enn 3 måneder, kan du sende e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no eller ringe 51 50 70 90.

Offentlig journal - Rennesøy

Denne siden er åpen, men viser kun dokumenter fram til 01.01.2020. Hvis du vil ha innsyn i dokumenter her, send e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no.

Alle dokumenter fra og med 01.01.2020 ligger på Stavanger kommunes offentlige journal.

Offentlig journal - Finnøy

Denne siden er åpen, men viser kun dokumenter fram til 01.01.2020. Hvis du vil ha innsyn i dokumenter som ikke ligger i fulltekst her, send e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no.

Alle dokumenter fra og med 01.01.2020 ligger på Stavanger kommunes offentlige journal.

Offentlig søkerliste

Offentleglova

Offentleglova slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Politiske saker

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet. Politiske saker fra og med 2007 er tilgjengelig digitalt, men ligger i ulike system. Politiske saker eldre enn 2007 kan du be om innsyn i.

Slik finner du fram:

Politiske saker fra 2016 Søk rett i databasen
Politiske saker
2007-2015
Let i møtekalender og politiske saker
Politiske saker
1994-2006
Kontakt Politisk sekretariat, telefon: 51 91 22 79
Politiske saker fra før 1994 Kontakt Stavanger byarkiv, e-post postmottak@stavanger.kommune.no,
telefon 51 91 71 58

Plan- bygge -og delingssaker

Innsynsløsningen inneholder offentlig dokumentasjon i bygge-, plan- og delingssaker.

Gyldige søkekriterier er saksnummer ( ”vår referanse” på utgående dokumenter), gnr/bnr ( f.eks. 8/42), plannummer og adressen til eiendommen.

Vi anbefaler at du søker etter din sak slik:

  • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer
  • Søk ved hjelp gårdsnummer/bruksnummer (viktig at du skriver det slik: 52/639

WebInnsyn

Avansert kartløsning  for  kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Her finner du data fra flere kommuner. 

EbyggWeb

Følg saksbehandlingen for din sak.

Møtekalender og saksdokumenter for politiske utvalg 

 

Har du spørsmål kan du kontakte Innbyggerservice

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.