PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyr og priser

Kort fortalt

Gebyrer for renovasjon i Stavanger for 2023. 
Alle prisene er inkludert moms.

Husk å sjekke at grunnlaget for gebyrene er korrekt. Eiendomsinformasjon finner du på MinSide.

 

Renovasjonsgebyret

Politikerne vedtar hvert år satsene for kommunale gebyrer. Gebyrene økte med 8,0 % fra 2022 til 2023. Årsaken til økningen i gebyrene er økte kostnader til behandling av bioavfall og restavfall hos IVAR IKS over flere år.

For informasjon om rettigheter og plikter innen renovasjon viser vi til kommunens renovasjonsforskrift.

Betale kommunale avgifter hver måned?

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal tilby mulighet for å betale kommunale avgifter hvert halvår eller hver måned.

For å se om dette er et alternativ for din adresse, se Min side. Logg inn og velg Min eiendom. 

Du kan selv velge om du vil ha faktura for de kommunale gebyrene to eller tolv ganger årlig
Vi sender faktura til den som står som eier av eiendommen. Ved kjøp og salg av eiendom, står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Gebyret består av en fast og en variabel del. 

Fast gebyrdel

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. Hver boenhet betaler en fast gebyrdel.

Den faste gebyrdelen er på 1815 kroner per år (1452 kroner eks. moms).

Variabel gebyrdel

Den variable gebyrdelen avhenger av hvilken avfallsordning du har. 

Restavfallsbeholder (prisen avhenger av størrelsen)  

 • 60 liters beholder for restavfall 1 800 kroner per år (inkl. moms)
 • 80 liters beholder for restavfall 2 038 kroner per år (inkl. moms)
 • 140 liters beholder for restavfall 2 669 kroner per år (inkl. moms)
 • 240 liters beholder for restavfall 4 219 kroner per år (inkl. moms)
 • 660 liters beholder for restavfall 10 374 kroner per år (inkl. moms)

Nedgravde avfallscontainere

I områder der Stavanger kommune har investert i bunntømte containere i henhold til regulering (som Gamle Stavanger og Storhaug Nord) faktureres en variabel gebyrdel (bruksdel).

 • Nedgravde containere (bruksdel) 2 620 kroner per år
 • Nedgravde containere (borettslag og sameier):
  • Pris per tømming 806 kroner.
   Antall tømminger forrige termin blir fordelt på antall boenheter.

NB! Bor du i borettslag eller sameie og bruker nedgravde avfallscontainere, betaler du for tømming av disse beholderne etterskuddsvis. Det vil si at du betaler for tømmingene som ble gjort forrige halvår. Vi sender faktura til den som står oppført som eier på det tidspunktet fakturaen blir sendt ut. 

Selger og kjøper må selv gjøre opp for denne etterskuddsvise betalingen i forbindelse med kjøp og salg av bolig. 

Hytterenovasjon

Renovasjonsløsningen for hytter er et helårstilbud. Det er tvungen renovasjon for hytter i Stavanger kommune.

 • Bruksdel hyttecontainer (restavfall), abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container - kr 2 781 per år
 • Egen avfallsbeholder (restavfall), kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall:
  • 140 liters beholder - kr 3 611 per år
  • 240 liters beholder - kr 4 846 per år
  • 660 liters beholder - kr 9 168 per år

Ved deling av beholder faktureres en andel av beholderkostnad. Minimumsbeløpet er lik bruksdel for hyttecontainer (se første punkt).

Fritak fra gebyr og tjenester

Det er mulig å søke omfritak og tilrettelegging av enkelte renovasjonstjenester.

Bytte av beholder

Bytte av ødelagte beholdere er gratis. Du melder fra om ødelagte beholdere på VOF.

Ønsker du å bytte til en større eller mindre avfallsbeholder, betaler du et engangs byttegebyr på 375 kroner per boenhet per utkjøring.
Gebyret gjelder også dersom du ønsker ekstra beholdere.

Del avfallsbeholder med naboen

Dersom du har lite avfall eller dersom du ikke ønsker eller har plass til alle beholderne, kan du dele beholdere med naboen. Er du og naboen enige om en slik avtale, gir dere beskjed til oss på e-post.

Deler du restavfallsbeholder med andre, vil du i tillegg spare noen kroner. Hver husstand betaler fortsatt den faste gebyrdelen, men deler den variable gebyrdelen mellom seg.
Ta kontakt med Stavanger kommune på tilbakemelding.renovasjon@​stavanger.kommune.no dersom du er interessert i denne løsningen.

Tøm avfallsbeholderen dobbelt så ofte 

Husstander som ønsker en fast ordning der beholderne tømmes dobbelt så ofte som vanlig, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen.
I tillegg kommer et gebyr på 157 kroner for hver ekstra tømming.

Nedgravd container for næringsdrivende

Det er mulig for næringsdrivende i områder med nedgravde containere å knytte seg til ordningen. 
Næringsdrivende betaler en årspris avhengig av bedriftens størrelse:

 • Halv liten bedrift (ekstra liten bedrift) - kr 1 966 per år
 • Liten bedrift - kr 3 931 per år
 • Mellomstor bedrift - kr 7 418 per år
 • Stor bedrift - kr 16 421 per år

Bruk av kompaktor

For hver kompaktorbeholder på 660 liter betaler borettslaget/sameiet det samme som for to vanlige beholdere på 660 liter.

Låsbare spann

Låsbare beholdere koster kr 125 ekstra per beholder per år.

Trilletjeneste for borettslag og sameier

For borettslag og sameier tilbyr kommunen en tjeneste der renovatørene, ikke abonnenten, triller beholderen fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei.
Prisene er per beholder og tømmedag.

 • Avstand til kjørbar vei i meter - kr 3 per meter
 • Ulempetillegg terskel - kr 3 per terskel
 • Ulempetillegg ramper - kr 4,50 per meter høydeforskjell
 • Ulempetillegg trapper - kr 4,50 per trinn
 • Nøkkeltjenester (låste dører/porter) - kr 25 per dør og tømmedag

Ekstrasekker

 • Sekk for papir - 50 kroner
 • Sekk for hage - 50 kroner
 • Sekk for restavfall - 75 kroner

Sekkeprisen inkluderer henting og behandling av avfallet. Sekken setter du ved siden av beholderen som skal tømmes.

Ekstrasekker får du kjøpt hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, ved Innbyggertorget i Vikevåg og på Judaberg. Inntil videre kan du ikke kjøpe ekstrasekker hos Renovasjonen IKS på Forus.

Ekstra tømming

 •   80 liters beholder - 294 kroner per gang
 • 140 liters beholder - 338 kroner per gang
 • 240 liters beholder - 453 kroner per gang
 • 660 liters beholder - 1 026 kroner per gang

Denne tjenesten innebærer at renovasjonsbilen tømmer beholderen din én gang utenom ordinær tømming. Du betaler for én tømming.
Du sender e-post til beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no for å bestille denne tjenesten.

Reduksjon i renovasjonsgebyret dersom du komposterer

Dersom du komposterer både matavfall og eventuelt hageavfall hjemme, reduserer vi renovasjonsgebyret med kr 895. Dersom du komposterer matavfall, men har egen beholder for hageavfallet, blir reduksjonen på kr 448. Vi stiller visse krav til komposteringen for at denne reduksjonen skal gjelde. 

Ekstra poser til matavfall

Trenger du flere poser, kan du hente disse ved et av flere utleveringssteder i kommunen eller bestille levering hjem. Poser for matavfall betaler du ikke noe for. 

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Komposterer du og har brukt bioposene vi tidligere delte ut? Vi anbefaler at du legger matavfallet over i kompostbeholderen uten pose. Komposteringsprosessen går bedre uten pose.

Priser – kommunale gjenvinningsstasjoner

Judaberg gjenvinningsstasjon – Finnøy:

 • Samme prisstruktur for Judaberg gjenvinningsstasjon som for Forus gjenvinningsstasjon
 • Farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall leverer du gratis.
 • Husholdningsabonnentene har mulighet til gratis tur innom gjenvinningsstasjonen på «grovavfallskvoten» (QR-kode).

Hausken gjenvinningsstasjon – Rennesøy:

Hausken gjenvinningsstasjon har i dag kun tilbud om mottak av farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall. Dette leverer du gratis.

Gebyret dekker ellers

 • Innsamling og behandling av papp/papir og bioavfall
 • Innhenting av juletrær
 • Henteordning for tøy, glass, grovavfall, hageavfall og farlig avfall
 • Mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg
 • Drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
 • Poser for matavfall
 • Informasjonsarbeid med mer

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6