Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyr og priser

Gebyrer for renovasjon i Stavanger for 2019. Alle prisene er inkludert moms.

Renovasjonsgebyret

Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del. 

Faktura for eiendomsgebyrene i Stavanger kommune sendes ut to ganger i året. Første faktura sendes ut i februar og gjelder første halvår. Andre faktura sendes ut i august og gjelder andre halvår.
Vi sender faktura til den som står som eier av eiendommen. Ved kjøp og salg av eiendom, står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Fast gebyrdel

Den faste  gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter.
Gebyret er på 1 213 kroner per år (970 kroner ekskludert mva).

Dette gebyret dekker:

 • de faste kostnadene
 • innsamling og behandling av papp/papir og bioavfall
 • innhenting av juletrær
 • henteordning for tøy, grovavfall, hageavfall og farlig avfall,
 • mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg
 • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
 • utdeling av poser for matavfall og tømmekalender
 • informasjonsarbeid med mer. 

Variabel gebyrdel


Den variable (avfallsavhengige) gebyrdelen for restavfall dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av restavfall. 
Priser avhenger av størrelsen på grå/sort avfallsbeholder:

 • 80 liters beholder for restavfall
  Totalt 2 574 kroner (fast gebyr 1 213 kroner + 1 361 kroner i variabelt gebyr)
 • 140 liters beholder for restavfall
  Totalt 2 996 kroner (fast gebyr 1 213 kroner + 1 783 kroner i variabelt gebyr)
 • 240 liters beholder for restavfall
  Totalt 4 032 kroner (fast gebyr 1 213 kroner + 2 819 kroner i variabelt gebyr)
 • 660 liters beholder for restavfall
  Totalt 8 144 kroner (fast gebyr 1 213 kroner + 6 931 kroner i variabelt gebyr)
 • Nedgravde containere (bruksdel)
  Totalt 2 964 kroner (fast gebyr 1 213 kroner + 1 751 kroner i variabelt gebyr) 
 • Nedgravde containere (borettslag og sameier)
  Fast gebyr 1 213 kroner. Pris per tømming 538 kroner.
  Antall tømminger forrige termin, fordeles på antall boenheter.

Hytterenovasjon i Finnøy og i Rennesøy

Ordningene for hytterenovasjon for hytter i Finnøy og i Rennesøy fortsetter som før.

 • Hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container) - kr 1 859,-
 • Egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):
  • 140 liters beholder - 2 412,-
  • 240 liters beholder - 3 237,-
  • 660 liters beholder - 6 125,-

Bytte av beholder

Bytte av ødelagte beholdere er gratis.

Ønsker du å bytte til en større eller mindre avfallsbeholder, betaler du et engangs byttegebyr på 225 kroner per utkjøring.
Gebyret gjelder også dersom du ønsker ekstra beholdere.

Del avfallsbeholder med naboen

Du kan spare noen kroner på å dele avfallsbeholder med andre. Hver husstand betaler fortsatt den fast gebyrdelen, men deler den variable gebyrdelen mellom seg.

Tøm avfallsbeholderen dobbelt så ofte 

Husstander som ønsker en fast ordning der beholderne tømmes dobbelt så ofte som vanlig, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen.
I tillegg kommer et gebyr på 130 kroner for hver tømming.

Kildesortering i borettslag og sameier

Tømming av glass/metall er gratis.

Nedgravd container for næringsdrivende

Det er mulig for næringsdrivende i områder med nedgravde containere å knytte seg til ordningen. 
Næringsdrivende betaler en årspris avhengig av bedriftens størrelse:

 • Liten bedrift 2 626 kroner
 • Mellomstor bedrift 4 955 kroner
 • Stor bedrift 10 971 kroner

Bruk av kompaktor

For hver kompaktorbeholder på 660 liter betaler borettslaget/ sameiet det samme som for to vanlige beholdere på 660 liter.

Låsbare spann

Låsbare beholdere koster 113 kroner per beholder per år.

Trilletjeneste for borettslag og sameier

For borettslag og sameier tilbyr kommunen en tjeneste der renovatørene, ikke abonnenten, triller beholderen fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei.
Prisene er per beholder og tømmedag:

 • Avstand til kjørbar vei i meter: 2,25 kroner per meter
 • Ulempetillegg terskel: 2,25 kroner per terskel
 • Ulempetillegg ramper: 4 kroner per meter høydeforskjell
 • Ulempetillegg trapper: 4 kroner per trinn
 • Nøkkeltjenester (låste dører/porter): 18,75 kroner per dør og tømmedag

Ekstrasekker

 • Sekk for papir: 30 kroner
 • Sekk for bioavfall 35 kroner
 • Sekk for restavfall 46 kroner

Sekkeprisen inkluderer henting og behandling av avfallet. Ekstrasekker får du kjøpe hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23.

Ekstra poser til matavfall

Hvert år i november/desember får hver husstand to ruller med poser til matavfall. Poser for matavfall deles ut sammen med tømmekalenderen.

Trenger du flere poser, kan du hente det hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller Renovasjonen IKS i Svanholmen 3. Ekstra poser for matavfall betaler du ikke noe for. 

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Komposterer du og har brukt bioposene vi tidligere delte ut? Vi anbefaler at du legger matavfallet over i kompostbeholderen uten pose. Komposteringsprosessen går bedre uten pose.

Politikerne vedtar hvert år satsene for kommunale gebyrer.

Gebyrene økte med 2,0 % fra 2018 til 2019. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no