Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyr og priser

Gebyrer for renovasjon i Stavanger for 2021. Alle prisene er inkludert moms.

Renovasjonsgebyret

Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del. 

Faktura for eiendomsgebyrene i Stavanger kommune blir sendt ut to ganger i året. Første faktura blir sendt ut i februar og gjelder første halvår. Andre faktura blir sendt ut i august og gjelder andre halvår.
Vi sender faktura til den som står som eier av eiendommen. Ved kjøp og salg av eiendom, står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Fast gebyrdel

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. Hver boenhet betaler en fast gebyrdel.
Gebyret er på 1 461 kroner per år (1169 kroner ekskludert moms).

Dette gebyret dekker:

 • de faste kostnadene
 • innsamling og behandling av papp/papir og bioavfall
 • innhenting av juletrær
 • henteordning for tøy, glass, grovavfall, hageavfall og farlig avfall
 • mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg
 • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
 • utdeling av poser for matavfall og tømmekalender
 • informasjonsarbeid med mer

Variabel gebyrdel


Den variable (avfallsavhengige) gebyrdelen for restavfall dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av restavfall. 
Prisen avhenger av størrelsen på grå/sort avfallsbeholder:

 • 80 liters beholder for restavfall
  Totalt 3 101 kroner (fast gebyr 1 461 kroner + 1 640 kroner i variabelt gebyr)
 • 140 liters beholder for restavfall
  Totalt 3 610 kroner (fast gebyr 1 461 kroner + 2 149 kroner i variabelt gebyr)
 • 240 liters beholder for restavfall
  Totalt 4 857 kroner (fast gebyr 1 461 kroner + 3 396 kroner i variabelt gebyr)
 • 660 liters beholder for restavfall
  Totalt 9 814 kroner (fast gebyr 1 461 kroner + 8 353 kroner i variabelt gebyr)
 • Nedgravde containere (bruksdel)
  Totalt 3 571 kroner (fast gebyr 1 461 kroner + 2 110 kroner i variabelt gebyr) 
 • Nedgravde containere (borettslag og sameier)
  Fast gebyr 1 461 kroner. Pris per tømming 649 kroner.
  Antall tømminger forrige termin blir fordelt på antall boenheter.

Bor du i borettslag eller sameie og bruker nedgravde avfallscontainere, betaler du for tømming av disse beholderne etterskuddsvis. Det vil si at du betaler for tømmingene som ble gjort forrige halvår. Vi sender faktura til den som står oppført som eier på det tidspunktet fakturaen blir sendt ut. 

Selger og kjøper må selv gjøre opp for denne etterskuddsvise betalingen i forbindelse med kjøp og salg av bolig. 

Betale kommunale avgifter hver måned?

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal tilby mulighet for å betale kommunale avgifter hvert halvår eller hver måned.

For å se om dette er et alternativ for din adresse, se Min side, logg inn og velg Min eiendom. 

Hytterenovasjon

 • Hyttecontainer (restavfall), abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container - kr 2 239
 • Egen avfallsbeholder (restavfall), kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall:
  • 140 liters beholder - kr 2 908
  • 240 liters beholder - kr 3 903
  • 660 liters beholder - kr 7 381

Renovasjonsløsningen for hytter er et helårstilbud.

Hytteavfallet leveres til IVARs ettersorteringsanlegg der plast, papir, metall m.m. sorteres ut til materialgjenvinning.

Bytte av beholder

Bytte av ødelagte beholdere er gratis. Du melder fra om ødelagte beholdere på VOF.

Ønsker du å bytte til en større eller mindre avfallsbeholder, betaler du et engangs byttegebyr på 270 kroner per boenhet per utkjøring.
Gebyret gjelder også dersom du ønsker ekstra beholdere.

Del avfallsbeholder med naboen

Du kan spare noen kroner på å dele avfallsbeholder med andre. Hver husstand betaler fortsatt den fast gebyrdelen, men deler den variable gebyrdelen mellom seg.
Ta kontakt med Stavanger kommune på tilbakemelding.renovasjon@stavanger.kommune.no dersom du er interessert i denne løsningen-

Tøm avfallsbeholderen dobbelt så ofte 

Husstander som ønsker en fast ordning der beholderne tømmes dobbelt så ofte som vanlig, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen.
I tillegg kommer et gebyr på 156 kroner for hver tømming.

Kildesortering i borettslag og sameier

Tømming av glass- og metallemballasje er gratis.

Nedgravd container for næringsdrivende

Det er mulig for næringsdrivende i områder med nedgravde containere å knytte seg til ordningen. 
Næringsdrivende betaler en årspris avhengig av bedriftens størrelse:

 • Liten bedrift kr 3 165
 • Mellomstor bedrift kr 5 971
 • Stor bedrift kr 13 221

Bruk av kompaktor

For hver kompaktorbeholder på 660 liter betaler borettslaget/ sameiet det samme som for to vanlige beholdere på 660 liter.

Låsbare spann

Låsbare beholdere koster kr 125 ekstra per beholder per år.

Trilletjeneste for borettslag og sameier

For borettslag og sameier tilbyr kommunen en tjeneste der renovatørene, ikke abonnenten, triller beholderen fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei.
Prisene er per beholder og tømmedag:

 • Avstand til kjørbar vei i meter: kr 2,50 per meter
 • Ulempetillegg terskel: kr 2,50 per terskel
 • Ulempetillegg ramper: kr 4,50 per meter høydeforskjell
 • Ulempetillegg trapper: kr 4,50 per trinn
 • Nøkkeltjenester (låste dører/porter): kr 21,25 per dør og tømmedag

Ekstrasekker

 • Sekk for papir 36 kroner
 • Sekk for bioavfall 42 kroner
 • Sekk for restavfall 56 kroner

Sekkeprisen inkluderer henting og behandling av avfallet. Ekstrasekker får du kjøpe hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, ved Innbyggertorget i Vikevåg og på Judaberg, samt ved gjenvinningsstasjonen på Judaberg. Inntil videre kan du ikke kjøpe ekstrasekker hos Renovasjonen IKS på Forus.

Ekstra tømming

 • 80 liters beholder: 238 kroner
 • 140 liters beholder: 271 kroner
 • 240 liters beholder: 364 kroner
 • 660 liters beholder: 826 kroner

Ekstra poser til matavfall

Trenger du flere poser, kan du hente disse ved ett av flere utleveringssteder i kommunen. Ekstra poser for matavfall betaler du ikke noe for. 

Inntil videre kan du ikke hente matavfallsposer eller kjøpe ekstrasekker hos Renovasjonen IKS på Forus.

Barnehager og skoler som trenger flere matavfallsposer, må ta kontakt med renovatørselskapet de benytter.

Komposterer du og har brukt bioposene vi tidligere delte ut? Vi anbefaler at du legger matavfallet over i kompostbeholderen uten pose. Komposteringsprosessen går bedre uten pose.

Politikerne vedtar hvert år satsene for kommunale gebyrer.

Gebyrene økte med 17,0 % fra 2020 til 2021.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.