Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Renovasjonsgebyr og priser

Renovasjonsgebyr og priser

Gebyrer for renovasjon i Stavanger for 2017. Alle prisene er inkludert moms.

Renovasjonsgebyret

Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del. 

Faktura for eiendomsgebyrene i Stavanger kommune sendes ut to ganger i året. Første faktura sendes ut i februar og gjelder første halvår. Andre faktura sendes ut i august og gjelder andre halvår.
Vi sender faktura til den som står som eier av eiendommen. Ved kjøp og salg av eiendom, står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Fast gebyrdel

Den faste  gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter.
Gebyret er på kr 1 165 per år (kr 932 ekskludert mva.).

Dette gebyret dekker:

 • de faste kostnadene
 • innsamling og behandling av papp/papir og bioavfall
 • innhenting av juletrær
 • henteordning for tøy, grovavfall, hageavfall og farlig avfall,
 • mottak av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele
 • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt
 • utdeling av poser for matavfall og tømmekalender
 • informasjonsarbeid m.m.

Variabel gebyrdel


Den variable (avfallsavhengige) gebyrdelen for restavfall dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av restavfall. 
Priser avhenger av størrelsen på grå/sort avfallsbeholder:

 • 80 liters beholder for restavfall
  Totalt kr 2 473 (fast gebyr kr 1 165 + kr 1 308 variabelt gebyr)
 • 120 liters beholder for restavfall
  Totalt kr 2 879 (fast gebyr kr 1 165 + kr 1 714 variabelt gebyr)
 • 240 liters beholder for restavfall
  Totalt kr 3 875 (fast gebyr kr 1 165 + kr 2 710 variabelt gebyr)
 • 660 liters beholder for restavfall
  Totalt kr 7 827 (fast gebyr kr 1 165 + kr 6 662 variabelt gebyr)
 • Nedgravde containere
  Totalt kr 2 847 (fast gebyr kr 1 165 + kr 1 682 i variabelt gebyr) 

Bytte av beholder


Bytte av ødelagte beholdere er gratis.

Ønsker du å bytte til en større eller mindre avfallsbeholder, betaler du er et engangs byttegebyr på kr 225 per beholder.
Gebyret gjelder også dersom du ønsker ekstra beholdere.

Del avfallsbeholder med naboen

Du kan spare noen kroner på å dele avfallsbeholder med andre. Hver husstand betaler fortsatt den fast gebyrdelen, men deler den variable gebyrdelen mellom seg.

Tøm avfallsbeholderen dobbelt så ofte 

Husstander som ønsker en fast ordning der beholderne tømmes dobbelt så ofte som vanlig, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen.
I tillegg kommer et gebyr på kr 125 for hver tømming.

Kildesortering i borettslag og sameier

Tømming av glass/metall er gratis.
Tømming av plast avhenger av typen beholder:

 • 80 liters beholder kr 18
 • 120 liters beholder kr 25
 • 240 liters beholder kr 38
 • 660 liters beholder kr 63
 • sekk med plast kr 15

Å få levert beholdere, stativer og sekker når miljøstasjonen opprettes, er inkludert i prisene.

Nedgravd container for næringsdrivende

Det er mulig for næringsdrivende i områder med nedgravde containere å knytte seg til ordningen. 
Næringsdrivende betaler en årspris avhengig av bedriftens størrelse:

 • Liten bedrift kr 2 525
 • Mellomstor bedrift kr 4 763
 • Stor bedrift kr 10 546

Bruk av kompaktor

For hver kompaktorbeholder på 660 liter betaler borettslaget/ sameiet det samme som for to vanlige beholdere på 660 liter.

Låsbare spann

Låsbare beholdere koster kr 113 per beholder per år.

Trilletjeneste for borettslag og sameier

For borettslag og sameier tilbyr kommunen en tjeneste der renovatørene, ikke abonnenten, triller beholderen fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei.
Prisene er per beholder og tømmedag:

 • Avstand til kjørbar vei i meter: kr 2,25 per meter
 • Ulempetillegg terskel: kr 2,25 per terskel
 • Ulempetillegg ramper:  kr 4 per meter høydeforskjell
 • Ulempetillegg trapper: kr 4 per trinn
 • Nøkkeltjenester (låste dører/porter): kr 18,75 per dør og tømmedag

Ekstrasekker

 • Sekk for papir: kr 30
 • Sekk for bioavfall kr 35
 • Sekk for restavfall kr 45

Sekkeprisen inkluderer henting og behandling av avfallet. Ekstrasekker får du kjøpe hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23.

Ekstra poser til matavfall

Poser for matavfall deles ut sammen med tømmekalenderen. Trenger du flere poser, kan du kjøpe ekstra ruller. En rull med 75 poser koster kr 35.
Du kan kjøpe ruller med bioposer hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller hos Renovasjonen IKS i Svanholmen 3.

Politikerne vedtar hvert år satsene for kommunale gebyrer.