Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Fritak fra renovasjonstjenester

Fritak fra renovasjonstjenester

Fritak fra renovasjonstjenester

Det er mulig å søke om fritak fra enkelte renovasjonstjenester dersom:

  • du av helsemessige årsaker ikke kan trille avfallsbeholderen fram til veien
  • du av spesielle grunner trenger ekstra stor beholder til restavfall
  • du oppholder deg utenlands/utenbys i lengre perioder (sammenhengende fravær i minimum tre måneder gir reduksjon på fra 25% til 100%, avhengig av lengden på fraværet)
    Gjelder ikke fritidseiendommer.
  • boligen din ikke er bebodd i mer enn 90 døgn per år, eller er bebodd av egne familiemedlemmer i rett linje. Dette gir fritak fra grunngebyret for renovasjon.

Slik søker du om fritak

Søknad om å slippe å trille avfallsbeholder til veien

Søknad om større avfallsbeholder av helsemessige årsaker

Søknad om fritak for renovasjonsgebyret ved fravær

Søknad om fritak for grunnbeløp for renovasjon