PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Kort fortalt

  • SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.
  • Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Hva er SLT? 

Ungdom i alderen 12-18 år er hovedmålgruppe for SLT i Stavanger. Blant hovedoppgavene er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og bidra til tiltak. SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Slik er SLT-arbeidet organisert

SLT-arbeidet foregår på flere nivåer og er forankret i politiråd. Politiråd består av blant annet: ordfører (leder), stasjonssjef ved Stavanger politistasjon, kommunedirektør og SLT og treffes ca. fire ganger i året.

SLT-koordinator har en egen koordineringsgruppe med deltagere fra uteseksjonen, politiet, barnevernet, fritid, Konfliktrådet og MO-ung som møtes månedlig. Gruppen skal blant annet avdekke problemer og utfordringer og sikre effektiv ressursutnyttelse.

 

Kontaktinformasjon

Elliot Kim Jørpeland

SLT-koordinator

Mobil:
916 22 655
Telefon:
51 50 88 52
E-post:
elliot.kim.jorpeland@stavanger.kommune.no