Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Startlån og tilskuddsordninger

Startlån og tilskudd til bolig

Kort fortalt

 • Startlån skal hjelpe personer som ikke får lån i vanlige banker til å kjøpe egen bolig.
 • Det er ikke krav til egenkapital, men du må kunne betale lånet ved siden av andre utgifter. 
 • Du kan søke om støtte for å tilpasse boligen dersom du har nedsatt funksjonsevne.

Hva kan du få startlån til? 

 • Kjøp av bolig
 • Bygging av bolig
 • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
 • Tilpasning av bolig dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning
 • Utbedring av bolig

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank. 

Du kan lese mer om startlån på Husbankens nettsider.

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som er bosatt eller skal bosette seg i Stavanger kommune. For å få startlån må du ha langvarige problemer med å finansiere bolig. Du må samtidig ha høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån. 

Gir kommunen tilskudd til å kjøpe bolig?

Ja, i tillegg til å søke om startlån kan du også søke om tilskudd til: 

 • Kjøp eller bygging av bolig
 • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen

Tilskuddet gis som toppfinansiering, der startlån er grunnfinansieringen. Du må derfor søke om startlån samtidig.

Tilskudd til etablering er et rente- og avdragsfritt lån som kan kreves tilbakebetalt dersom boligen blir solgt til andre enn den som har fått tilskuddet. Tilskuddet er strengt økonomisk behovsprøvd.

Har du behov for å tilpasse boligen din?

Du kan søke kommunen om tilskudd for å tilpasse boligen slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.

Tilskuddet til tilpasning er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives med 10 % hvert år, og er helt nedskrevet etter 10 år. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd.

Du kan også få informasjon på Husbankens nettsider om tilpasning av bolig.

Du må først kontakte helse- og sosialkontoret i ditt distrikt, for å få en henvisning til Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

Ergoterapeut skal vurdere hvilke tilpasninger som er nyttige for at boligen skal være egnet for deg. Du må legge ved skriftlig uttalelse fra ergoterapeut når du søker om tilskudd til tilpasning.

Dersom du har behov for profesjonell bistand til å planlegge tilpasning av bolig, kan du søke om tilskudd til prosjektering og utredning. Ergoterapeut skal være involvert, og signere søknaden.

Slik søker du om startlån og tilskudd

Dersom du søker om startlån, tilskudd til etablering eller tilskudd til tilpasning må du søke elektronisk via Husbanken sine nettsider, søk startlån og tilskudd - Husbanken.

Dersom du skal søke om tilskudd til prosjektering og utredning bruker du kommunens papirsøknad: Søknad om tilskudd til prosjektering og utredning.

Papirsøknaden sender du til:
Boligkontoret i Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger

Åpningstider - Boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no