PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Startlån og tilskuddsordninger

Startlån og tilskudd til bolig

Kort fortalt

 • Dersom du har langvarige problemer med å finansiere boligkjøp kan du søke om startlån. 
 • Kommunen stiller ikke krav til egenkapital, men du må kunne betale lånet ved siden av andre utgifter. 
 • Dersom du har nedsatt funksjonsevne kan du søke om startlån eller tilskudd for å tilpasse boligen din. 

Information in other languages

Hva kan du få startlån til? 

 • Kjøpe bolig
 • Bygge bolig
 • Refinansiere boligen dersom du står i fare for å miste boligen din.  
 • Tilpasse boligen din dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning.
 • Utbedre boligen din. 

Du kan bruke startlånet til å fullfinansiere en bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra en annen bank. 

Du kan lese mer om startlån på Husbankens nettsider.

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som bor eller skal flytte til Stavanger kommune. For å få startlån må du ha langvarige problemer med å finansiere bolig. Du må samtidig ha høy nok inntekt til å betale avdrag og renter på et startlån. 

Gir kommunen tilskudd til å kjøpe bolig?

Ja, i tillegg til å søke om startlån kan du søke om tilskudd til etablering for å :

 • Kjøpe eller bygge bolig
 • Refinansiere boligen dersom du står i fare for å miste boligen din.

Tilskuddet til etablering er strengt økonomisk behovsprøvd.

Kommunen gir tilskuddet som en toppfinansiering, der startlån er grunnfinansieringen. Du må derfor søke om startlån samtidig.

Tilskuddet til etablering er et rente- og avdragsfritt lån. Kommunen kan kreve at du betaler tilbake tilskuddet dersom du selger boligen. 

Har du behov for å tilpasse boligen din?

Du kan søke kommunen om tilskudd for å tilpasse boligen slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.

Tilskuddet til tilpasning er et rente- og avdragsfritt lån. Kommunen skriver ned lånet med 10 % hvert år. Lånet er helt nedskrevet etter 10 år.  Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd.

Før du søker om tilskudd til tilpasning, må du kontakte helse- og velferdskontoret i distriktet ditt. Helse- og velferdskontoret kan henvise deg til fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

En ergoterapeut fra fysio- og ergoterapitjenesten skal vurdere hvilke tilpasninger som er nyttige for at boligen skal være egnet for deg. Du må legge ved skriftlig uttalelse fra en ergoterapeut når du søker om tilskudd til tilpasning.

Dersom du har behov for profesjonell bistand til å planlegge tilpasning av bolig, kan du søke om tilskudd til prosjektering og utredning. En ergoterapeut skal være involvert, og må signere søknaden.

Slik søker du om startlån og tilskudd

Dersom du skal søke om startlån, tilskudd til etablering eller tilskudd til tilpasning, må du søke elektronisk via Husbanken sine nettsider, søk startlån og tilskudd - Husbanken.

Dersom du skal søke om tilskudd til prosjektering og utredning, bruker du kommunens papirsøknad: Søknad om tilskudd til prosjektering og utredning.

Papirsøknaden sender du til:
Stavanger kommune, boligkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger

Åpningstider - boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no

Kjersti Løvåsvåg Skår

Ansvarlig for startlån

Telefon:
51 50 71 29
E-post:
kjersti.lovasvag.skar@stavanger.kommune.no