Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Startlån og tilskuddsordninger

Startlån og tilskudd til bolig

Kort fortalt

 • Startlån skal hjelpe personer som ikke får lån i vanlige banker til å kjøpe egen bolig.
 • Det er ikke krav til egenkapital, men du må kunne betale lånet ved siden av andre utgifter. 
 • Kommunen tar pant i boligen.

Hva kan du få startlån til? 

 • Kjøp av bolig
 • Bygging av bolig
 • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
 • Tilpasning av bolig dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning.
 • Utbedring av bolig

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank. 

Du kan lese mer om startlån på Husbankens nettsider.

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som er bosatt eller skal bosette seg i Stavanger. For å få startlån må du ha langvarige problemer med å finansiere bolig. Du må samtidig ha høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån. 

Gir kommunen tilskudd til å kjøpe bolig?

Ja, i tillegg til å søke om startlån kan du også søke om tilskudd til: 

 • Kjøp eller bygging av bolig
 • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen

Tilskuddet gis som toppfinansiering, der startlån er grunnfinansieringen. Du må derfor søke om startlån samtidig.

Tilskudd til etablering er et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 5 % hvert år, og er avskrevet etter 20 år. Tilbudet er strengt behovsprøvd.

Slik søker du om startlån

Du kan søke elektronisk eller på papirsøknad via Husbanken sine nettsider, søk startlån og tilskudd - Husbanken.

Fyller du ut søknaden elektronisk så blir den sendt direkte til Stavanger kommune.

Fyller du ut papirsøknad må du sende i posten til:

Boligkontoret i Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger

Har du spørsmål eller trenger hjelp, så kontakt oss!

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00