Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Kort fortalt

 • Omsorgsboliger er lettstelte boliger tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Omsorgsboliger har ikke fast bemanning. Trenger du hjelp i hjemmet kan du søke om dette via ditt helse- og velferdskontor.

Stavanger har tre typer omsorgsboliger

 • Kommunale omsorgsboliger:
  Stavanger kommune har ca. 290 kommunale omsorgsboliger i ulike bydeler. Leieavtalen er tidsbegrenset, vanligvis tre år.  Du kan søke om å fornye leiekontrakten, hvis du fortsatt har behov for omsorgsbolig. 
 • Omsorgsboliger med innskudd:
  Stavanger kommune har tildelingsrett til  private omsorgsboliger tilknyttet Bate boligbyggelag, organisert i ulike borettslag. Beboerne betaler et innskudd, og blir andelseiere i borettslaget. Du kan søke om startlån for å kjøpe omsorgsbolig med innskudd.
 • Private omsorgsboliger:
  Stavanger kommune har avtaler om kommunal tildelingsrett til omsorgsboliger i Solvang. Beboerne inngår leieavtale og betaler husleie til boligeieren.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

 • Personer som på grunn av alder eller nedsatt funksjonsevne har behov for tilrettelagt bolig. Hvis du har råd til å skaffe deg en egnet bolig selv, vil du som hovedregel ikke få omsorgsbolig.
 • De som søker om omsorgsbolig må ha bodd i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy de to siste årene.

Hvis søknaden din blir godkjent, blir du satt på venteliste til omsorgsbolig. Kommunen har ofte flere boligsøkere enn det er ledige boliger. Det kan derfor være noe ventetid for å få tildelt bolig. 

Slik søker du omsorgsbolig

Fyll ut søknadsskjemaet for kommunal bolig. 
Send søknaden til: 
Boligkontoret, Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Du benytter samme søknadsskjema dersom du skal søke om å bytte omsorgsbolig. 

Dersom du har behov for bolig i bofellesskap med fast bemanning, må du henvende deg til helse- og velferdskontoret i ditt distrikt. 

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no