PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Kort fortalt

 • Omsorgsboliger er lettstelte boliger tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Omsorgsboliger har ikke fast bemanning. Trenger du hjelp i hjemmet kan du søke helse- og velferdskontoret om å få tjenester.
 • Du kan søke om bostøtte fra Husbanken for å dekke deler av boutgiftene. 

Information in other languages

Stavanger har tre typer omsorgsboliger

 • Kommunale omsorgsboliger:
  Stavanger kommune har ca. 290 kommunale omsorgsboliger i ulike bydeler. Leieavtalen er tidsbegrenset, vanligvis tre år.  Du kan imidlertid søke om å fornye leiekontrakten, hvis du fortsatt har behov for omsorgsbolig. 
 • Omsorgsboliger med innskudd:
  Stavanger kommune har tildelingsrett til private omsorgsboliger i ulike borettslag. Det er Bate boligbyggelag som forvalter boligene. Beboerne betaler et
  innskudd, og blir andelseiere i borettslaget. Du finner mer informasjon om omsorgsboliger med innskudd på Bate boligbyggelag sine nettsider . Du kan søke om startlån for å kjøpe omsorgsbolig med innskudd.
 • Private omsorgsboliger:
  Stavanger kommune har en avtale om kommunal tildelingsrett til en andel av omsorgsboligene i Solvang. Beboerne inngår leieavtale og betaler husleie til boligeieren.

Hvem kan søke om omsorgsbolig?

 • Personer som på grunn av alder eller nedsatt funksjonsevne har behov for tilrettelagt bolig. Hvis du har råd til å skaffe deg en egnet bolig selv, vil du som hovedregel ikke få omsorgsbolig.
 • Personer som har bodd i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy de to siste årene.

Hvis kommunen godkjenner søknaden din, blir du satt på venteliste til omsorgsbolig. Kommunen har ofte flere boligsøkere enn det er ledige boliger. Det kan derfor være noe ventetid før du får en bolig. Kommunen prioriterer mellom boligsøkere på venteliste etter behov.

Slik søker du omsorgsbolig

Du må fylle ut søknadsskjemaet for kommunal bolig. 
Søknaden sender du til: 
Stavanger kommune, Boligkontoret
Postboks 8001
4068 Stavanger 

Du kan bruke samme søknadsskjemaet dersom du skal søke om å bytte bolig, eller søke om å fornye leiekontrakt. 

Dersom du har behov for en bolig i bofellesskap med fast bemanning, må du kontakte helse- og velferdskontoret i distriktet ditt. 

Åpningstider - Boligkontoret

Boligkontoret er åpent mandag-fredag, klokken 09.00-14.30.

Kontaktinformasjon

Boligkontoret

Besøksadresse:

Løkkeveien 51 4008 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 83 00
E-post:
boligkontoret@stavanger.kommune.no