Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Stavanger legevakt

Stavanger legevakt

Kort fortalt

 • Ring 113 når det står om liv.
 • Ring legevakten på 116117, når det haster med å få hjelp med sykdom eller skader. Ikke ring legevakten hvis du er frisk! 
 • Slik kan du bli testet for korona. 
 • Har du symptomer på covid-19 og føler deg syk: Ring fastlegen din, evt. legevakten når fastlegen har stengt.
 • Legevakten er åpen hele døgnet.
 • Adressen er Armauer Hansens vei 30.
 • Folkehelseinstituttet gir råd og veiledning om covid-19 på tlf. 815 55 015.
Inngangsparti til Stavanger legevakt i høstsol

Stavanger legevakt
Foto: Mine Kristin Seren

Legevakten hjelper når det haster

 • Hvis det står om livet, skal du ringe 113.
 • Ring legevakten på telefon 116117 hvis det haster med å få hjelp med sykdom eller skader. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten. Vi gir også råd og veiledning på telefonen.
 • Du må betale en egenandel for behandling på legevakten.
 • I henhold til akuttmedisinforskriftens §13e tas det lydopptak av alle samtaler i legevaktens telefonsentral. Lydopptaket anses som en del av pasientens journal og oppbevares i tre år etter opptaksdato før det slettes. Opptaket slettes derimot ikke om det inngår i saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon av andre årsaker i henhold til akuttmedisinforskriftens §20. 

Korona - Covid-19 - bestill testing

Fra 12.08.2020 kan alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet. Les om hvordan du kan bli testet her.

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet. 

Du kan også ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Folkehelseinstituttet gir råd og veiledning om covid-19 på tlf. 815 55 015.

Voldtekt

 • Hvis du har blitt utsatt for overgrep, ring telefon 51 51 02 02 eller 902 40 200.
 • Vi svarer på spørsmål og gjør nødvendige medisinske undersøkelser. Vi kan også hjelpe deg å komme i kontakt med advokat og sikre bevis hvis du ønsker å anmelde voldtekten til politiet.
 • Vi har taushetsplikt, og hjelpen er gratis.

Trenger du noen å snakke med?

 • Hvis det har skjedd noe som gjør det vanskelig for deg å fungere i hverdagen, kan du ringe legevakten og avtale time med psykiatrisk sykepleier. (NB! Vi har for tiden kun tilbud om samtaler med psykiatrisk sykepleier til pasienter som har vært til undersøkelse ved eller i kontakt med voldtektsmottaket. Ved akutt behov kan legevakten kontaktes for samtale med Lege)
 • Hvis det er en krisesituasjon, ring Kriseteamet i kommunen på telefon 51 51 02 02.
 • Kriseteamet kan hjelpe deg i forbindelse med selvmord, ulykker, kriser og katastrofer.
 • Vi har taushetsplikt, og hjelpen er gratis.

Avtal tidspunkt for oppmøte

 • Ring legevakten på telefon 116117 for råd og veiledning.
 • Hvis det er mulig avtaler du et tidspunkt for oppmøte på legevakten.

Dette tar du med til legevakten

 • Legevakten har ikke tilgang til journalen din fra sykehuset, fastlegen eller andre.
 • Du som pasient må ha med legitimasjon, oversikt over faste medisiner, relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller lignende) og eventuelt frikort.

Når du kommer til legevakten

 • Kontakt personalet i luken med en gang hvis du er kritisk skadd eller alvorlig syk.
 • Ellers trekker du kølapp.
 • Når ditt nummer kommer opp i displayet på venterommet, får du snakke med sykepleier i et eget mottaksrom.

OBS! Hoveddøren til legevakten er stengt fra klokken 23.00 til 07.00.
I dette tidsrommet må du bruke porttelefonen med kamera og toveiskommunikasjon.

Ventetid

Alle pasienter deles inn i hastegrader etter medisinske kriterier. Sykepleier på legevakten vurderer sammen med deg hvilken hastegrad du tilhører

Betaling

 • Du må betale en egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 • For personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret, og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet er selve konsultasjonen gratis. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 • Legevakten har 2 betalingsautomater: en inne i gangen og en på venterommet. Det er mulig å betale kontant ved betalingsautomaten på venterommet. Det er også mulig å få faktura.
 • Hvis du drar fra legevakten uten å betale sender vi faktura i posten.

Pasienter som får tilsyn av lege i ambulansen og kjøres direkte til sykehuset, får giro tilsendt i etterkant. Legen rykker ut sammen med ambulansen ved alvorlig sykdom eller ulykke.

Har du spørsmål om faktura kan du sende epost til slv@stavanger.kommune.no.

Vi svarer på e-post på dagtid mellom klokken 08.00 og 15.00 hverdager. Det er ikke helsepersonell som svarer på e-post.

Du kan ringe oss på 51 50 77 00 tirsdager klokken 12.00-14.00.

Hjemmebesøk

Unntaksvis kan legen komme på hjemmebesøk. Dette er bare aktuelt hvis det vurderes som medisinsk nødvendig. På dagtid skal du kontakte fastlegen. 

Tilbakemelding og klager

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du får, hører vi gjerne fra deg. Klagen bør være skriftlig. Send den på e-post til: SLV@stavanger.kommune.no 

Vi svarer bare på e-post på dagtid mellom klokken 08.00 og 15.00 hverdager. Det er ikke helsepersonell som svarer på e-post.

Du kan også sende tilbakemeldinger i posten til denne adressen:
Stavanger legevakt ved legevaktsjefen
Postboks 8095 Forus
4068 Stavanger

Du kan eventuelt klage til Helsetilsynet i Rogaland eller henvende deg til Pasientombudet.

Kart, adresse og parkering 

Stavanger legevakt
Armauer Hansensvei 30
4011 Stavanger

Parkering

Det er parkeringsautomat på utsiden av bygget. Se skilt. Det er ti minutters gratis parkering på en skiltet parkeringsplass for det som haster ekstra mye

Kontaktinformasjon

Telefon:
51 51 02 02
E-post:
slv@stavanger.kommune.no
Besøksadresse:

Stavanger legevakt Armauer Hansens vei 30 4011 Stavanger

Postadresse:

Stavanger legevakt Postboks 8095 Forus 4068 Stavanger