Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Kort fortalt

 • Husk å svare på tilbud om barnehageplass i søkeportalen. Svarfristen for å takke ja eller nei til plassen står i brevet. Generelt anbefaler vi alle å takke ja til tilbudet og stå videre på ventelisten til høyere valg i søknaden. Det vil åpne seg noen ledige plasser i løpet av våren, disse tildeles fortløpende.
 •  Alle som har lovfestet rett vil få tilbud om barnehageplass innen 1. juni. 

Information in other languages

Hvem har rett på barnehageplass?

 • Alle som er født innen 30.11.2020 og ønsker plass i 2021 har rett på plass. Fristen for å søke er 1. mars 2021. Du er garantert plass til nytt barnehageår hvis du søker innen fristen. Nytt barnehageår starter opp i august. Barn som er født i september, oktober eller november 2020, kan velge oppstart innen utgangen av den måneden de fyller ett år.
 • Du kan søke om i Stavanger kommune uansett hvor i landet du bor. Du må være bosatt i Stavanger kommune senest ved oppstart i barnehagen for å kunne få plass i kommunale barnehager. 
 • Du kan søke barnehageplass hele året.
 • Tildeling av plass skjer etter gjeldende opptakskriterier.
 • Private barnehager tildeler plass etter opptakskriterier nedfelt i egne vedtekter, se barnehagens nettside, eller ta kontakt med barnehagen. 

Viktig å vite før du søker om barnehageplass

Ved hovedopptaket mottar alle barn med rett til plass kun ett tilbud.

Søknad om barnehageplass

Det er samme søknadsprosess for kommunale og private barnehager.  Du kan velge fire barnehager i søknaden din. Barnehagene prioriteres fra en til fire ved tildeling av plasser.

Dersom du ønsker å reservere deg mot tildeling av plass i barnehager med særlige formål, kan du krysse av for dette i barnehagesøknaden. Særlige formål gjelder private barnehager som har bestemt at deler av formålsbestemmelsen i barnehageloven ikke skal gjelde for dem, eller barnehager som har særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål, (se barnehagelovens §1a).

Søkere som ikke kan søke via internett, kan få hjelp av Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, på Judaberg og i Vikevåg i åpningstiden klokken 08.30 til 15.00. Husk å ta med ditt eget og barnets/barnas personnummer.

Hva om jeg ønsker å bare søke barnehageplass i min kommunedel?

Da kan det ta lenger tid å få en barnehageplass. Du har rett på barnehageplass i Stavanger kommune, men du har ikke rett på plass i egen kommunedel.

På grunn av arbeid med opptaket er det ikke mulig å endre på søknaden mellom 1. mars og 1. mai.

Hvordan tildeles barnehageplassene?

I kommunale barnehager tildeles barnehageplassene etter gjeldende opptakskriterier; prioritet og fødselsdato.

De eldste barna tildeles plass først. Hvis to søkere til barnehageplass i samme barnehage er født på samme dato, vil datoen for søknaden avgjøre plassering på ventelisten. Søkerlisten er delt i to, en for barn under 3 år og en for barn over 3 år. 

Private barnehager tildeler plass etter opptakskriterier nedfelt i egne vedtekter, se barnehagens nettside eller kontakt barnehagen 

Det gjennomføres flere opptaksrunder til alle barn med lovfestet rett til plass har fått tilbud om barnehageplass. 

Når får du svar på barnehagesøknaden?

De første svarene sendes ut i slutten av mars til de som har søkt innen fristen 1. mars. De som har søkt etter 1. mars blir satt på venteliste. Plass tildeles etter tur på ventelisten når barnehagen har ledig. Plassene tildeles etter gjeldende opptakskriterier.

Kommunale barnehager har felles opptakskriterier, private barnehager kan ha egne opptakskriterier nedfelt i sine vedtekter, se barnehagens nettside 

I perioden 22. mars til 31. mai tildeles plasser fortløpende til alle barn med barnehagerett har fått tilbud om en barnehageplass.

Slik takker du ja til barnehageplassen du har fått

Du takker ja til tilbudt barnehageplass på samme sted som du registrerer søknaden. Innlogging via id-porten. Lenke til å besvare finner du på forsiden når du har logget deg inn.

Hvis jeg har fått plass i en barnehage som jeg ikke har valgt, kan jeg stå på søkerlisten til de andre barnehagene jeg har søkt på?

Da kan du gjøre ett av to:

 • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til de andre barnehagene du har søkt på.
 • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til de barnehagene du har søkt på.

Hva hvis jeg ikke får plass i de barnehagene jeg har valgt?

Da vil du få tilbud om plass i en annen barnehage.

Bytte eller si opp barnehageplass

Du kan søke om bytte til annen barnehage. Søker du om bytte vil barnet ditt få plass i ny barnehage når det blir ledig plass og det er din tur på ventelisten. Du sender inn en søknad om bytte på samme måte som du søkte om en barnehageplass.

Ønsker du å si opp barnehageplassen gjør du det på samme nettside der du søkte om plass. Det er kun den foreldren som er registrert som foresatt nummer en som kan si opp plassen.

I kommunale barnehager er oppsigelsestiden er to måneder og løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Hvis du sier opp plassen fra og med 1. april må du betale ut barnehageåret. Det vil si at barn som ønsker å slutte etter 31. mai også må betale for juni og juli. 

Les mer informasjon i vedtektene for Stavanger kommunes barnehager.

Private barnehager kan ha andre bestemmelser for oppsigelse, sjekk barnehagens vedtekter. 

Du kan klage på opptaket

Ønsker du å klage på barnehageopptaket finner du mer informasjon her.

Permisjon fra barnehage

For kommunale barnehager gjelder følgende: 

Ønsker du å søke permisjon fra barnehagen gjør du det på samme nettside som du søkte om plass. Permisjon fra barnehageplass kan innvilges for inntil ett barnehageår og for minimum seks måneder. Barnehageplassen må være tatt i bruk før det kan søkes om permisjon. Permisjonen kan innvilges under forutsetning av at et annet barn kan bruke plassen i permisjonstiden.

Det kan gis unntak for disse reglene ved langtidssykdom hos barnet.

Private barnehager:  

Se den enkelte barnehages vedtekter, disse finner du på barnehagens nettside. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også ta kontakt med innbyggertorgene i Judabergveien 6 på Judaberg og i Asalveien 6 i Vikevåg. Telefonnummer er 51 50 70 90.