Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Kort fortalt

 • Alle som er født innen 30.11.2019 og ønsker plass i 2020 har rett på plass fra august.
 • Plass tildeles etter fødselsdato (ikke etter søknadsdato)
 • Tilbud om barnehageplasser i 2. opptaksrunde er sendt ut med svarfrist 15. april.

 • Plasser tildeles nå fortløpende til alle med barnehagerett har fått et tilbud. 

 • Tilbudsbrevene sendes via SvarUt til søkerens digitale postkasse. Hvis du ikke åpner brevet innen to dager, vil du motta brev i fysisk postkasse. 

 • Barnehagene har oppstart i august.
 • Klikk her for å søke om plass, bytte plass eller svare på tilbud om plass. 

Information in other languages

Når får du svar på barnehagesøknaden?

Søker du barnehageplass innen 1. mars vil de første få svar i slutten av mars måned. Søker du etter 1. mars, vil du komme på venteliste og få tildelt plass når barnehagen har ledig og det er din tur på ventelisten etter gjeldende opptakskriterier.

 1. opptaksrunde: tilbud ut 20. mars med svarfrist 30. mars
 2. opptaksrunde: tilbud ut 3. april med svarfrist 15. april

Videre utover våren tildeles plasser fortløpende, til alle med barnehagerett har fått tilbud om en barnehageplass.

Hvis jeg har fått plass i en barnehage som jeg ikke har valgt, kan jeg stå på søkerlisten til de andre barnehagene jeg har søkt på?

Da kan du gjøre ett av to valg:

 • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til de andre barnehagene du har søkt på.
 • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til de barnehagene du har søkt på.

Hva hvis jeg ikke får plass i de barnehagene jeg har valgt?

Da vil du få tilbud om plass i en annen barnehage.

Hva om jeg bare ønsker å søke plass i barnehager i min kommunedel?

Da kan det ta lengere tid å få en barnehageplass. Du har rett på barnehageplass i kommunen, men det kan ikke garanteres tilbud i den kommunedelen du har søkt på.

Slik takker du ja til barnehageplassen du har fått

Du takker ja til tilbudt barnehageplass på samme sted som du registrerer søknaden. Innlogging via id-porten. Lenke til å besvare finner du på forsiden når du har logget deg inn.

Hvem har rett på barnehageplass?

 • Alle som er født innen 30.11.2019 og ønsker plass i 2020 har rett på plass. Fristen for å søke er 1. mars 2020. Søker du innen fristen er du garantert plass til nytt barnehageår fra august 2020.  
 • Du kan søke om barnehageplass i Stavanger kommune uansett hvor i landet du bor, men du må være bosatt i Stavanger senest ved oppstart i barnehage for å kunne få plass.  
 • Du kan søke barnehageplass hele året. Tildeling av plass skjer etter gjeldende opptakskriterier.

Søknad om barnehageplass

Det er samme søknadsprosess for kommunale og private barnehager.  Du kan velge fire barnehager i søknaden din. Barnehagene prioriteres fra en til fire, ved tildeling av plasser.

Dersom du ønsker å reservere deg mot tildeling av plass i barnehager med særlige formål, kan du krysse av for dette i barnehagesøknaden. Særlige formål gjelder private barnehager som har bestemt at deler av formålsbestemmelsen i barnehageloven ikke skal gjelde for dem, eller barnehager som har særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål, (se barnehagelovens §1a).

På grunn av arbeid med opptaket er det ikke mulig å endre på søknaden mellom 1. mars og 1. mai.

Søkere som ikke kan søke via internett, kan få hjelp av Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 og på Judaberg og i Vikevåg i åpningstiden klokken 07.40 til 15.00. Husk å ta med personnummer til deg og barnet/barna.

Viktig å vite før du søker om barnehageplass

Hvordan tildeles barnehageplassene?

Barnehageplassene tildeles etter gjeldende opptakskriterier; prioritet og fødselsdato. Søknadsdato er ikke et kriterium. Det er derfor ikke viktig å søke så tidlig som mulig, så lenge du søker innen fristen.

Bytte eller si opp barnehageplass

Du kan søke om bytte til annen barnehage. Søker du om bytte vil barnet ditt få plass i ny barnehage når det blir ledig plass og det er din tur på ventelisten. Du sender inn en søknad om bytte på samme måte som du søkte om en barnehageplass.

Ønsker du å si opp barnehageplassen gjør du det på samme nettside der du søkte om plass. Det er kun den foreldre som er registrert som foresatt nummer en som kan oppsi plassen.

Oppsigelsestiden er to måneder og løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Hvis du sier opp plassen fra og med 1. april må du betale ut barnehageåret. Det vil si at barn som ønsker å slutte etter 31. mai også må betale for juni og juli. Vær oppmerksom på at private barnehager kan ha andre oppsigelsesregler!

Les mer informasjon i vedtektene for Stavanger kommunes barnehager.  

Permisjon fra barnehage

Ønsker du å søke permisjon fra barnehagen gjør du det på samme nettside som du søkte om plass. Permisjon fra barnehageplass kan innvilges for inntil ett barnehageår og for minimum seks måneder. Barnehageplassen må være tatt i bruk før det kan søkes om permisjon. Permisjonen kan innvilges under forutsetning av at et annet barn kan bruke plassen i permisjonstiden.

Det kan gis unntak for disse reglene ved langtidssykdom hos barnet.

Du kan klage på opptaket

Ønsker du å klage på barnehageopptaket finner du mer informasjon her.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no