Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Barnehageplass: Søknad og opptak

Kort fortalt

Information in other languages

Når får du svar på barnehagesøknaden?

Søker du barnehageplass innen 1. mars vil de første få svar i slutten av mars måned eller starten av april. Søker du etter 1. mars, vil du komme på venteliste og få tildelt plass når barnehagen har ledig.

1. opptaksrunde: 11.-22. mars med svarfrist 31.mars.

2. opptaksrunde: 3.-5. april med svarfrist 12.april.

3. opptaksrunde: 6.-8. mai med svarfrist 16.mai.

Videre er det løpende opptak på ledige plasser, til alle med barnehagerett har fått tilbud om en barnehageplass.

Hvis jeg har fått plass i en barnehage som jeg ikke har valgt, kan jeg stå på søkerlisten til den barnehagen jeg har som 1. ønske?

Da kan du gjøre ett av to valg:

  • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til en annen barnehage.
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt første valg av barnehage.

Hva hvis jeg ikke får plass i de barnehagene jeg har valgt?

Da vil du få tilbud om plass i en annen barnehage.

Hva om jeg bare ønsker å søke plass i barnehager i min bydel?

Da kan det ta lengere tid å få en barnehageplass. Du har rett på barnehageplass i byen, men det kan ikke garanteres tilbud i den bydelen du har søkt.

Slik takker du ja til barnehageplassen du har fått

Du takker ja til tilbudt barnehageplass på samme sted som du registrerer søknaden. Innlogging via id-porten. Lenke til å besvare finner du på forsiden når du har logget deg inn.

Hvem har rett på barnehageplass?

  • Alle som er født innen 30.11.2018 og ønsker plass i 2019 har rett på plass. Da må du søke innen 1. mars 2019.  
  • Du kan søke om barnehageplass i Stavanger kommune uansett hvor i landet du bor, men du må være bosatt i Stavanger senest ved oppstart i barnehage for å kunne få plass.  

Søknad om barnehageplass

Det er samme søknadsprosess for kommunale og private barnehager.  Du kan velge fire barnehager i søknaden din. Barnehagene prioriteres fra en til fire, ved tildeling av plasser.

Dersom du ønsker å reservere deg mot tildeling av plass i barnehager med særlige formål, kan du skrive det inn i merknadsfeltet i barnehagesøknaden. Særlige formål gjelder private barnehager som har bestemt at deler av formålsbestemmelsen i barnehageloven ikke skal gjelde for dem, eller barnehager som har særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål, (se barnehagelovens §1a).

På grunn av arbeid med opptaket er det ikke mulig å endre på søknaden mellom 1. mars og 1. mai.

Søkere som ikke kan søke via internett, kan få hjelp av Innbyggerservice i Arne Rettedalsgate 12 i åpningstiden klokken 07.40 til 15.00. Husk å ta med personnummer til deg og barnet/barna.

Viktig å vite før du søker om barnehageplass

Hvordan tildeles barnehageplassene?

De tildeles etter prioritet og søknadsdato. Det er derfor en fordel å søke så tidlig som mulig etter at barnet er født.

Bytte eller si opp barnehageplass

Du kan søke om bytte til annen barnehage. Søker du om bytte vil barnet ditt automatisk få plass i ny barnehage når det blir ledig plass. Ved overgang til ny barnehage blir tidligere barnehageplass automatisk oppsagt. Husk at søknad om bytte er bindende.

Ønsker du å si opp barnehageplassen gjør du det på samme nettside der du søkte om plass. Det er kun den foreldre som er registrert som foresatt nummer en som kan oppsi plassen.

Oppsigelsestiden er to måneder og løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Hvis du sier opp plassen fra og med 1. april må du betale ut barnehageåret. Det vil si at barn som ønsker å slutte etter 31. mai også må betale for juni og juli. Vær oppmerksom på at ikke.kommunale barnehager kan ha andre oppsigelsesregler!

Les mer informasjon i vedtektene for Stavanger kommunes barnehager.  

Permisjon fra barnehage

Ønsker du å søke permisjon fra barnehagen gjør du det på samme nettside som du søkte om plass. Du kan kun få fritak fra betalingen dersom permisjonen er over fem måneder, men bare dersom et annet barn får tildelt plassen.

Det kan gis unntak for disse reglene ved langtidssykdom hos barnet.

Du kan klage på opptaket

Ønsker du å klage på barnehageopptaket finner du mer informasjon her.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Innbyggerservice Arne Rettedalsgate 12 4008 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no