PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for barnehageplass

Kort fortalt

  • Fra 1. januar 2023  koster en barnehageplass 3000 kroner per måned. 
  • Du betaler fra den måned barnet ditt får plass i barnehagen.
  • Familier med flere barn i barnehage betaler mindre. Her kan du søke om lavere foreldrebetaling.

Prisen for en barnehageplass

En heltids barnehageplass koster fra 1. januar 2023 3000 kroner per måned i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og andre aktiviteterkommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage. 

Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er august betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen på forskudd den første i hver måned.

De med lav inntekt kan få lavere pris - søk her

Utover makspris per år, har alle husstander med samlet årsinntekt under kr 630 237 rett til lavere pris. 

Husstander med samlet årsinntekt under kr 630 237 har rett til gratis kjernetid i barnehage i Stavanger kommune. Ordningen gir betalingsfritak for 22,5 timer per uke for barn i aldersgruppen 0-6 år, noe som tilsvarer halv pris for en barnehageplass. Ingen familier med samlet årsinntekt under kr 630 237, skal betale mer enn 3 % av inntekten for en barnehageplass.  

Husstander har gratis plass dersom samlet inntekt er under 2G (kr 222 954). 

Her kan du søke om lavere foreldrebetaling.

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår. Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen hvis du har flere barn.

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i opptakssystemet.

I tillegg er det fra august 2020 ny søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og SFO. Eldste barnet får 25 % rabatt på SFO-prisen. Rabatten skal komme automatisk på fakturaen dersom fakturamottaker er den samme som for barnehageregningen. Førsteklassinger får uansett gratis SFO fra høsten 2020. 

Ved søknad om redusert betaling i barnehage

Vedtak sendes ut fortløpende etterhvert som søknadene behandles. Faktura som sendes ut må betales. Er det feil beløp vil du få fratrekk på neste faktura når eventuelt vedtak om lavere pris foreligger.

Du kan klage

Stavanger bystyre vedtar betalings- og moderasjonsordninger for barnehagene i kommunen. Fastsettelse av foreldrebetaling og moderasjon er enkeltvedtak, og Forvaltningsloven slår fast at du kan klage. Formannskapet er klageinstans. Du finner mer informasjon her.

Ny avtale for innkreving av barnehage- og SFO- fakturaer

Stavanger kommune har inngått avtale med inkassobyrået Intrum AS ved utsendelse av purring/inkassovarsel på fakturaer om barnehage og SFO. Avtalen trådte i kraft fra og med 31.08.2020.

Ved eventuelle henvendelser etter at inkassovarsel er mottatt av kunden skal Intrum kontaktes, og ikke Stavanger kommune.

Vedtekter for kommunale barnehager

Du kan laste ned vedtektene for de kommunale barnehagene her. De private barnehagene har egne vedtekter. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalvikveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6