Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for barnehageplass

Kort fortalt

 • En barnehageplass koster 2 910 kroner per måned.
 • Du skal ikke betale for august måned.
 • Du betaler fra den måned barnet ditt starter i barnehagen.
 • Kostnad for mat kommer i tillegg.
 • Familier med flere barn i barnehage betaler mindre.
 • Familier som tjente mindre enn 533 500 kroner i fjor har rett på lavere betaling.
 • Ved nytt barnehageår må du søke om friplass og redusert pris på ny.

Priser

En heltids barnehageplass koster 2 910 kroner per måned i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage. 

Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er august betalingsfri. Barnehageplass betales forskuddsvis fra den 1. i hver måned.

Åpne barnehager og barnepark har egne priser.

Vær oppmerksom på å betale faktura for barnehagen, ellers kan du risikere å miste barnehageplassen din.

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris

I Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen §3 står det at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av samlet person- og kapitalinntekt for èn barnehageplass. Det betyr familier som samlet tjente mindre enn 533 500 kroner i fjor skal betale mindre.

Dersom familien tjente mindre enn 450 000 kroner i fjor har barna i tillegg rett på "Gratis kjernetid". Det betyr familien ikke skal betale mer enn tre prosent av samlet årslønn for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre enn 187 268 kroner i fjor er barnehageplassene gratis.

Får du redusert pris eller friplass i barnehagen gjelder det for ett barnehageår om gangen. Du må derfor søke på nytt ved hvert barnehageår. Får du redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Beregn selv foreldrebetaling: Last ned kalkulator(excel, 66kB)

Her kan du søke om lavere foreldrebetaling.

Søsken

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen fra ytterligere barn.

Det er ikke nødvendig å søke om ordningen, men pass på at det er den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i opptakssystemet. Redusert pris for søsken gjelder ikke i SFO, kun i barnehage.

Du kan klage

Stavanger bystyre vedtar betalings- og moderasjonsordninger for barnehagene i kommunen. Fastsettelse av foreldrebetaling og moderasjon er enkeltvedtak, og Forvaltningsloven slår fast at du kan klage. Formannskapet er klageinstans. Du finner mer informasjon her. Ved klage op fastsettelse av foreldrebetaling når beløpet overstiger maksimalprisen skal klagen behandles av Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no