Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for barnehageplass

Kort fortalt

  • En barnehageplass koster 2 910 kroner per måned.
  • Du betaler fra den måned barnet ditt starter i barnehagen.
  • Kostnad for mat kommer i tillegg.
  • Familier med flere barn i barnehage betaler mindre.
  • Familier som tjente mindre enn 533 500 kroner i fjor har rett på lavere betaling.

Prisen for en barnehageplass

En heltids barnehageplass koster 2 910 kroner per måned i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage. 

Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er august betalingsfri. Du betaler for barnehageplasen den første i hver måned.

Familier med lav inntekt har rett på lavere pris

Familier som samlet tjente mindre enn 533 500 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet, og ikke mer enn tre prosent av samlet årslønn i fjor for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre enn 191 600 kroner i fjor er barnehagetilbudet gratis.

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår. Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Beregn  foreldrebetaling selv: Last ned kalkulator(excel, 66kB) 

Her kan du søke om lavere foreldrebetaling.

Søsken

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen hvis du har flere barn.

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i opptakssystemet.

Har du søkt om redusert betaling i barnehage og ikke fått svar enda?

Det kan være fordi Stavanger kommune har fått mange søknader om lavere pris. Vedtak sendes ut fortløpende etterhvert som søknadene behandles. Faktura for september er sendt ut og må betales. Du vil få fratrekk på oktober-fakturaen når eventuelt vedtak om lavere pris foreligger. Hvis du søker innen 1. september vil et eventuelt vedtak få tilbakevirkende kraft.

Du kan klage

Stavanger bystyre vedtar betalings- og moderasjonsordninger for barnehagene i kommunen. Fastsettelse av foreldrebetaling og moderasjon er enkeltvedtak, og Forvaltningsloven slår fast at du kan klage. Formannskapet er klageinstans. Du finner mer informasjon her.

Informasjonen på denne siden gjelder fra 1. september 2018 til og med 31. desember 2018.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no