PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for barnehageplass

Kort fortalt

  • Fra 1.august 2024  koster en barnehageplass 2000 kroner per måned. 
  • Du betaler fra den måned barnet ditt får plass i barnehagen.
  • Du kan søke om lavere foreldrebetaling. 

Prisen for en barnehageplass

En heltids barnehageplass koster fra 1. august 2000 kroner per måned i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage. 

Du betaler elleve måneder i året. I kommunale barnehager er august betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen på forskudd den første i hver måned.

De med lav inntekt kan få lavere pris - søk her

Dersom du har hatt lavere pris i 2023/2024 og har barnehageplass fra høsten, trenger du ikke registrere søknad selv. Kommunen vil gjøre en automatisk vurdering av om du fortsatt har rett på lavere pris.

Du må melde fra om det har skjedd endringer i husholdningen som har betydning for retten til redusert betaling. Med husholdning menes her ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Vi gjør oppmerksom på at kommunen kan omgjøre et eventuelt vedtak dersom uriktige opplysninger om husholdning og inntekt er lagt til grunn for behandlingen av søknaden.

Utover makspris per år, har alle husstander med samlet årsinntekt under kr 630 237 rett til lavere pris. Fra 1. august 2024 endres inntektsgrensen til kr 642 700.

Husstander med samlet årsinntekt under kr 630 237, fra 1. august kr 642 700 har rett til gratis kjernetid i barnehage i Stavanger kommune. Ordningen gir betalingsfritak for 22,5 timer per uke for barn i aldersgruppen 0-6 år, noe som tilsvarer halv pris for en barnehageplass. Ingen familier med samlet årsinntekt under kr 630 237, fra 1. august kr 642 700, skal betale mer enn 3 % av inntekten for en barnehageplass.  

Husstander har gratis plass dersom samlet inntekt er under 2G (kr 237 240). 

Du som har en eksisterende barnehageplass i Stavanger kommune, kan søke om lavere pris (moderasjon) på foreldrebetaling for barnehageåret 2024/2025 etter 1. juni 2024. Søk her: Barnehageplass i Stavanger kommune, søk om lavere foredrebetaling i foreldreportalen Vigilo

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen. Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Har du barnehageplass i en annen kommune?

Søkere som bor i Stavanger kommune og har barnehageplass i en annen kommune kan søke her: Barnehageplass i en annen kommune, søk lavere foreldrebetaling her.

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, for tredje og eventuelt flere barn, er plassen gratis.

I tillegg gis det søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og SFO. Eldste barnet får 25 % rabatt på SFO-prisen. 

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, for at søskenmodersajon skal beregens må barna ha minst en felles foresatt og identisk bostedsadresse i opptakssystemet.

Ved søknad om redusert betaling i barnehage

Vedtak sendes ut fortløpende etterhvert som søknadene behandles. Faktura som sendes ut må betales. Er det feil beløp vil du få fratrekk på neste faktura når eventuelt vedtak om lavere pris foreligger.

Du kan klage

Stavanger bystyre vedtar betalings- og moderasjonsordninger for barnehagene i kommunen. Fastsettelse av foreldrebetaling og moderasjon er enkeltvedtak, og Forvaltningsloven slår fast at du kan klage. Formannskapet er klageinstans. Du finner mer informasjon her.

Ønsker du betalingsutsettelse, eller ønsker en fakturakopi?

Vi vil minne om at det er mulig å søke om betalingsutsettelse og se utsendte fakturaer på kommunens Minside-løsning

Har du mottatt varsel på grunn av manglende betaling?

Fra 1. juli 2023 vil Stavanger kommune kreve inn egne krav. Mottar du henvendelser som gjelder tidligere måneder, skal du i utgangspunktet kontakte Intrum AS.  Mottar du inkassovarsel for manglende betaling, som gjelder terminer etter 1. juli, skal henvendelser rettes til Stavanger kommune.

Vi ber deg benytte kontaktinformasjon som opplyst i utsendt brev eller SMS.

Vedtekter for kommunale barnehager

Du kan laste ned vedtektene for de kommunale barnehagene her. De private barnehagene har egne vedtekter. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6