PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere

kort fortalt

Avfallsbeholdere: Grønn, brun, sort og rød dunk

I Stavanger kommune skal hver bolig ha tilgang til å sortere papir, organisk avfall, farlig avfall og restavfall.

Avfallsbeholderne eies av kommunen, og skal følge eiendommen ved kjøp og salg. Du har ikke anledning til å montere lås e.l. på beholderne selv.

Grønn beholder brukes til papiravfall.Her kaster du for eksempel aviser, papp, drikkekartonger, ukeblader, bøker, kontorpapir, innpakningspapir, konvolutter, bølgepapp, brunt papir og drikkekartonger. 

Julepapir er restavfall og skal i grå/sort beholder.

Grønn beholder tømmes hver 4. uke og finnes i størrelsene:

 • 140 liter 
 • 240 liter 
 • 660 liter 

Brun beholder brukes til matavfall. Jord, stein og grus skal ikke kastes i beholderen. Dette må du kaste på egen eiendom eller eventuelt levere ved gjenvinningsstasjon.

Denne beholderen tømmes hver 14. dag og finnes kun i størrelsen 140 liter. 

Vi er i gang med å sette ut egne beholdere for hageavfall de fleste steder i kommunen. Vi sender ut informasjon til innbyggerne når vi går i gang med et nytt område. Den nye beholderen vil ha grønt lokk og være merket med "Hageavfall".

Rød beholder er for farlig avfall og elektrisk avfall. Matolje kan du også levere i disse dunkene. 
Beholderen er på 30 liter.

Du bestiller tømming av rød beholder på hentavfall.no.

Mangler du rød beholder kan du melde fra om det på www.varsleomfeil.no 

Grå/sort beholder er for restavfall.
Restavfall er avfall som det ikke finnes kildesortering for. Du kan blant annet kaste alle plastsorter i denne beholderen.

Grå/sort beholder blir tømt hver 14. dag og finnes i størrelsene:

 •   80 liter   
 • 140 liter (Noen har ennå 120-liters beholdere, utskifting til 140-litere pågår.)
 • 240 liter  
 • 660 liter  

Oransje beholder er for glass. Les mer om glassordningen. 

Bestille ny dunk, bytte eller avbestille avfallsbeholder

Dersom du bytter den grå/sorte beholderen for restavfall, vil byttet bety en endring i renovasjonsgebyret. Du kan bytte de andre avfallsbeholderne uten at regningen endrer seg. Det er likevel et byttegebyr på kr 375 per boenhet per utkjøring.

Det er en ventetid på et par uker for spannbytte. 

Pent brukte avfallsbeholder kan brukes på nytt etter en god vask. Du må derfor forvente å få en pent brukt avfallsbeholder når du bestiller bytte.

Bytte ødelagte avfallsbeholdere

Dersom spannet ditt er ødelagt kan du melde fra på VOF, varsleomfeil.no. Velg først "Renovasjon" og senere kategorien "Mine beholdere", og den aktuelle beholderen, så bytter renovatørene spannet ditt uten ekstrakostnad.

Slik får du beholderne dine tømt

Hvilken ukedag avfallet blir tømt, finner du i tømmekalenderen for din adresse.

Både kommunen og du som innbygger har plikter i forbindelse med avfallstømming. På tømmedagen ved din adresse må du

 • plassere beholderen fremme ved kanten av kjørbar vei før kl 06
 • plassere beholderen slik at håndtaket vender mot gaten og renovatøren
 • sørge for at lokket er lukket
 • sørge for at avfallsbeholderen ikke overstiger maksimal vekt (50 kg for en standard størrelse på 140 liter)
 • trille beholderen tilbake til egen eiendom snarest mulig etter tømming

Du kan lese mer om rettigheter og plikter i Stavanger kommunes Renovasjonsforskrift.

Stavanger kommune avgjør hvor avfallsbeholderen skal stå ved tømming.

Hvilken størrelse er dunken min?

Alle beholderne er merket med størrelse i den øvre kanten av beholderen, med unntak av beholderne på 120 liter som etter hvert byttes ut med 140 liter. De har ikke merket størrelse, men stemplet OTTO på forsiden.

Avfallsbeholderne er merket med antall liter.

Ble ikke beholderen din tømt?

Ble ikke avfallsbeholderen din tømt, melder du også dette på VOF, varsleomfeil.no.

Har vi ikke tømt avfallsbeholderen selv om du har satt fram, får du en avviksmelding fra renovatøren. Det kan være ulike grunner til at beholderen din ikke er tømt.

Poser for matavfall

Vi deler ikke lenger ut ruller med matavfallsposer. Du kan nå enten hente disse selv eller bestille levering hjem når du har behov for flere.

Innbyggertorgene i Olav Kyrres gate 23, i Østhusvik og på Judaberg selger også ekstrasekker for papir, bioavfall, restavfall. Sjekk priser for poser og sekker.

Nedgravde avfallscontainere

Stavanger har et utbredt nett av nedgravde avfallscontainere for større borettslag og sameier, for sentrumsnære områder i gamle Stavanger og i deler av Storhaug. 

Du kan lese mer om nedgravde avfallscontainere på nettsiden underbakken.no 

Slik bruker du de nedgravde avfallscontainerne

Les gjerne gjennom veilederen vår.

Bestill søppelbrikke

Trenger du ny brikke til nedgravd container, kontakter du Innbyggerservice. Pass godt på brikken du får utdelt.

Brannsikre spann

Stavanger bystyre vedtok i 2001 at deler av Stavanger sentrum skal ha brannsikre spann.

Du kan laste ned kart over områdene i Stavanger som skal ha slike spann (pdf, 187 kb)

Det er laget brannsikre beholdere i ytre størrelser 140 liter, 240 liter og 660 liter. Det innvendige volumet er litt mindre på grunn av metallforingen.

En brannsikker avfallsbeholder for husholdningsavfall består av følgende deler:

 • En vanlig avfallsbeholder
 • Innmat (en tett foring) av aluminium som monteres oppi plastbeholderen
 • Lokk i aluminium
 • Lås på lokket
 • Til hvert beholdersett (papir, restavfall, og eventuelt matavfall) får du med nøkler. Den samme nøkkelen kan brukes til alle beholderlåsene. Husk at nøkler til avfallsbeholderne skal følge boligen/leiligheten ved flytting.

Lokket alltid skal være lukket. Beholderne må derfor ikke bli overfylt med avfall.

Låsbare spann

Trenger du ny nøkkel til ditt låsbare spann, ta kontakt med Innbyggerservice.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6