Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Avfallsbeholdere og kildesortering

Avfallsbeholdere og kildesortering

Avfallsbeholdere: Grønn, brun, sort og rød dunk

Grønn beholder brukes til  papiravfall.

Her kaster du for eksempel aviser, papp, ukeblader, bøker, kontorpapir, innpakningspapir, konvolutter, bølgepapp, brunt papir og drikkekartonger. Drikkekartonger må rengjøres og legges i egen plastpose før de kastes.

 • Julepapir er restavfall og skal i grå/sort beholder.

Grønn beholder tømmes hver 4. uke og finnes i størrelsene:

 • 140 liter
 • 240 liter
 • 660 liter

Brun beholder brukes til mat- og hageavfall.

Denne beholderen tømmes hver 14. dag og finnes i størrelsen 140 liter.

Rød beholder brukes til farlig avfall og elektrisk avfall. Matolje kan også leveres i disse dunkene. 
Beholderen er på 30 liter.
Merk: Tømming av rød beholder må bestilles via hentavfall.no.

Grå/sort beholder  brukes til restavfall.
Restavfall er det som ikke kan kastes i de andre avfallsbeholderne.
Grå/sort beholder tømmes hver 14. dag og finnes i størrelsene:

 • 80 liter
 • 120 liter
 • 240 liter
 • 660 liter

Hvilken størrelse er dunken min?

Alle beholderne er merket med størrelse i den øvre kanten av beholderen, med unntak av beholderne på 120 liter. De har ikke merket størrelse, men stemplet OTTO på forsiden.

Avfallsbeholderne er merket med antall liter.

Bytte eller avbestille avfallsbeholder

Dersom du bytter den grå/sorte beholderen for restavfall, vil byttet bety en endring i renovasjonsgebyret. Du kan bytte de andre avfallsbeholderne uten at regningen endrer seg.

Dersom spannet ditt er ødelagt kan du melde dette på samme skjema som du bruker til å bestille nytt spann.

Poser for matavfall

Hvert år i november/ desember får hver husstand to ruller med poser til matavfall. Trenger du flere poser kan du kjøpe disse hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller Renovasjonen IKS i Svanholmen 3.

Fra og med januar 2018 erstatter nye poser i plast de gamle bioposene. Les med på IVARs nettsider. Bioposene du har til overs kan du bruke til restavfall.

Hvis du ikke har mottatt tømmekalender og poser til matavfall før jul, meld fra til oss på VOF - Varsle om feil.

Hjemmekompostering

Kompostering

Stavanger kommune arrangerer komposteringskurs hver vår og høst. Kursene høsten 2017:

 • tirsdag 5. september
 • torsdag 14. september
 • tirsdag 26. september
 • torsdag 5. oktober

Dersom det er lenge til neste kurs, kan du lese deg litt opp ved hjelp av Naturvernforbundets håndbok i hjemmekompostering, "Ren jord!" 

Du kan kjøpe godkjente og miljømerkede kompostbeholdere til subsidiert pris på kr 2 000,- av kommunen. Vi kan også tilby pent brukte kompostbeholdere til kr 1 000,- (inkl. mva). Det er gratis utkjøring av både nye og brukte kompostbeholdere. Kompostbeholderen vi tilbyr har et volum på 250 liter.

Kontakt Miljø og renovasjon på telefon 51 50 70 90 eller Renovasjonen IKS på telefon 51 800 800 for å bestille kompostbeholder.

Det gis 20 % reduksjon i både fast og variabelt renovasjonsgebyr for abonnenter som komposterer hjemme i en isolert beholder (godkjent av kommunen) og som ikke kaster våtorganisk avfall i noen annen avfallsbeholder. Det vil si at den brune beholderen må leveres inn, jf. renovasjonsforskriftens § 7.

Dette gjelder dessverre ikke beboere i borettslag og sameier.

Nedgravde containere

Stavanger har et utbredt nett av nedgravde avfallscontainere for større borettslag og sameier, for sentrumsnære områder i gamle Stavanger og i deler av Storhaug. 
Du kan lese mer om nedgravde containere på nettsiden underbakken.no 

Brannsikre spann

Stavanger bystyre vedtok i 2001 at deler av Stavanger sentrum skal ha brannsikre spann.

Du kan laste ned kart over områdene i Stavanger som skal ha slike spann (pdf, 187 kb)

Det er laget brannsikre beholdere i ytre størrelser 140 liter, 240 liter og 660 liter. Det innvendige volumet er litt mindre på grunn av metallforingen.

En brannsikker avfallsbeholder for husholdningsavfall består av følgende deler:

 • En vanlig avfallsbeholder
 • Innmat (en tett foring) av aluminium som monteres oppi plastbeholderen
 • Lokk i aluminium
 • Lås på lokket
 • Til hvert beholdersett (papir, restavfall, og eventuelt matavfall) får du med nøkler. Det kan benyttes samme nøkkel til alle beholderlåsene. Husk at nøkler til avfallsbeholderne skal følge boligen/leiligheten ved flytting.

Husk også at lokket alltid skal være lukket. Beholderne må derfor ikke overfylles.

Kildesortering og miljøstasjoner

I tillegg til de fire ulike avfallsbeholderne du har hjemme, har Stavanger kommune ubetjente miljøstasjoner der du kan levere:

 • Glass, for eksempel flasker, syltetøyglass, barnematglass
 • Metall, for eksempel hermetikkbokser, lokk, tuber
 • Plast, for eksempel poser, flasker, drikkebeger, plantebrett, folie

Når IVAR sitt nye sorteringsanlegg for avfall står klar, skal metall og plast i samme dunk som restavfallet, før det blir hentet og sortert i anlegget. Vi kommer til å sortere plast og annet avfall helautomatisk ut av blandet restavfall (fra sort beholder). Innsamling av plast via returpunktene vil da avvikles. Den nye sorteringsordningen vil ta vare på mer plast for gjenvinning enn henteordninger (kildesortering med sekker) klarer i Norge i dag.

På www.sortere.no finner du mer om hvordan du kildesorterer 

Kildesortering i borettslag

Borettslag og sameier som vil ha egen miljøstasjon kan bestille beholdere og henting av plast, glass- og metallemballasje fra kommunen mot betaling. Se priser på egen side.

Etablering av miljøstasjon må være vedtatt i styret og ha støtte fra beboerne.

Dere velger et egnet sted på egen eiendom, så sentralt og greit som mulig for de fleste beboerne.
Vi kan gi råd om hvilke typer beholdere og hvor mange dere trenger.

Lurer du på noe, kontakt rådgiver Nina Borøy Harbo, tlf 51 50 76 79.

Levere avfall på gjenvinningsstasjon

IVAR drifter gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele.

Informasjon om hva du kan levere, åpningstider og hva det koster finner du på deres nettsider.

Kontaktinformasjon

Renovasjonen IKS

Besøksadresse:

4066 Stavanger

Telefon:
51 80 08 00
E-post:
post@renovasjonen.no