I borettslag er det ikke du selv, men styrelederen som bestiller avfallsbeholdere.

Er avfallsbeholderen din ødelagt? Meld fra om dette på VOF, varsleomfeil.no.

Kompostbeholdere finner du mer informasjon om under Kildesortering.

Får du ingen informasjon opp for din adresse, send en henvendelse til beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no. Vi sjekker våre registreringer og tar kontakt med deg.