Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Strøing og brøyting

Vinterberedskap: Strøing og brøyting

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har ansvar for strøing og brøyting på kommunale veier.
 • Vi har delt veier og steder der vi brøyter og strør inn i tre prioriteringsgrupper. 
 • Rogaland fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene i Stavanger. Statens vegvesen har  ansvaret for Riks- og stamveiene.
 • Henvendelser om fylkesveier og riksveier retter du til Vegmeldingssentralen på telefon 175.

Hvordan prioriterer vi brøyting og strøing av kommunale veier?

I de meste hektiske periodene kan det hende at vi ikke rekker alle veier som hører til under prioritet 2 og 3.

Prioritet 1, som vi tar uansett tid på døgnet:

 • Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.
 • De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.
 • De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.
 • Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.
 • Gangveiene gjennom Kannikparken og Byparken.

Prioritet 2, som vi i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

 • De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er. 
 • Øvrige gang- og sykkelveier.
 • Øvrige trapper.
 • Fortau langs offentlige eiendommer.

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

 • Andre kommunale boliggater, så langt vi rekker.
 • Henvendelser om glatte veier og fortau som er meldt inn på VOF eller til Innbyggerservice.

Ditt ansvar på glattå

 • Gjør din plikt som huseier: Strø fortau og hindre at snøen raser fra taket ned på fortauet. Les mer i Politivedtektene § 16 og 17. Har du anledning, måk fortauet også.
 • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og måking.
 • Bruk en av de 130 strøkassene vi har satt ut ved trapper, viktige bratte bakker og alle miljøstasjoner. 
 • Meld fra på VOF eller til Innbyggerservice om glatte veier i Stavanger. Der kan du også melde fra hvis det mangler sand i kassene for strøsand.

Hvor finnes det kasser med strøsand?

Stavanger kommune har plassert ut over 130 kasser med strøsand. De står ved

 • de viktigste bratte bakkene
 • ved kommunale trapper
 • ved alle miljøstasjoner

Vi fyller på sand med jevne mellomrom, men om du finner en tom strøsandkasse, setter vi pris på at du melder fra til oss. Legg inn en melding på VOF eller kontakt innbyggerservice. 

Sameier eller andre private må kjøpe strøsandkasser selv, men de kan inngå en privat avtale med Stavanger natur- og idrettsservice KF for å fylle opp kassen dersom behov for det. Det er flere slike avtaler i dag. Kasser kan kjøpes på Euroskilt eller hos Brødrene Dahl. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no