PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Strøing og brøyting

Strøing og brøyting av veier i Stavanger kommune

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har ansvar for strøing og brøyting på kommunale veier.
 • Vi har delt veier og steder der vi brøyter og strør inn i tre ulikt prioriterte grupper. 
 • Ryfylke-øyene i kommunen har egne ordninger for brøyting og strøing.
 • Henvendelser om glatte kommunale veier kan du melde inn på VOF.
 • Vil du melde om feil og mangler på fylkesveier og riksveier i Stavanger, ring Vegmeldingssentralen på telefon 175.

Hvordan prioriterer vi brøyting og strøing av kommunale veier?

Vintervedlikeholdet i Stavanger (tidligere Stavanger fra 2020) er delt inn i tre prioriteter. De meste hektiske periodene kan det hende at vi ikke rekker alle veier som hører til under prioritet 2 og 3.

Prioritet 1, som vi tar uansett tid på døgnet:

 • Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.
 • De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.
 • De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.
 • Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.
 • Gangveiene gjennom Kannikparken, Bjergsted, Lendelunden og Byparken.
 • Hovedturveien rundt Store Stokkavatnet og Mosvatnet, samt turveien mellom Breivik og Strømvik.

Prioritet 2, som vi i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

 • De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er. 
 • Øvrige gang- og sykkelveier.
 • Øvrige trapper.
 • Fortau langs offentlige eiendommer.
 • Hovedturstier rundt Vannassen, Ledaal, Vålandskogen, St. Johannes parken, Tastavarden, Hafsfjord-Håhammeren, Hålandsvatnet, Tastaveden og Tastarustå.
  • Lundsneset spares til eventuell oppkjøring av skiløyper

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

 • Andre kommunale boliggater, så langt vi rekker.
 • Henvendelser om glatte veier som er meldt inn på VOF eller til Innbyggerservice.

Rennesøy: Ved brøyting og strøing på kommunale veier prioriteres traséer for buss og renovasjonsbiler, og områder hvor det er bakker.

Finnøy: Framkommelighet til kaier på ikke landfaste øyer, og områder hvor det er bratt, blir prioritert.

Kommunen har ansvar for strøing og brøyting av kommunale veier, men i noen tilfeller leier vi inn lokale leverandører.

Ditt ansvar på glattå

Politivedtektene for Stavanger, Rennesøy og Finnøy, forteller om din plikt som huseier: Strø fortau, måk det for snø og hindre at snø og is kan rase ned på fortau og vei fra taket. 

Følg gjerne også disse rådene:

 • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og måking.
 • Bruk en av de 130 strøkassene vi har satt ut ved trapper, viktige bratte bakker og alle miljøstasjoner. 
 • Meld fra på VOF om glatte veier i Stavanger. Der kan du også melde fra hvis det mangler sand i kassene for strøsand.

Hvor finnes det kasser med strøsand?

Stavanger kommune har plassert ut over 130 kasser med strøsand. De står ved

 • de viktigste bratte bakkene
 • ved kommunale trapper
 • ved alle miljøstasjoner 
 • ved kommunale bygg i kommunedelen Rennesøy

Vi fyller på sand med jevne mellomrom, men om du finner en tom strøsandkasse, setter vi pris på at du melder fra til oss. Sameier eller andre private må kjøpe strøsandkasser selv.

Kart over strøsandkasser

Vi har satt sammen et kart med en oversikt over hvor du finner kasser med strøsand. De blå markørene markerer i hvilket området kassene står. Kassene vil ikke alltid vil stå akkurat der merket er satt, men merkene gir en oversikt over hvilke gater/områder dere finner strøsandkasser.

Om du finner en tom strøsandkasse, en kasse som ikke er merket i kartet, eller har du innspill til plasseringen av kassene, kan du melde fra med en melding i VOF

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6