Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Strøing og brøyting

Strøing og brøyting av veier i Stavanger kommune

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har ansvar for strøing og brøyting på kommunale veier.
 • Vi har delt veier og steder der vi brøyter og strør inn i tre ulikt prioriterte grupper. 
 • Ryfylke-øyene i kommunen har egne ordninger for brøyting og strøing.
 • Vil du melde om feil og mangler på fylkesveier og riksveier i Stavanger, ring Vegmeldingssentralen på telefon 175.

Hvordan prioriterer vi brøyting og strøing av kommunale veier?

Vintervedlikeholdet i Stavanger (tidligere Stavanger fra 2020) er delt inn i tre prioriteter. De meste hektiske periodene kan det hende at vi ikke rekker alle veier som hører til under prioritet 2 og 3.

Prioritet 1, som vi tar uansett tid på døgnet:

 • Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk.
 • De viktigste gang- og sykkelveiene, hovedsakelig hovedsykkelrutene og de som går langs fylkesveiene.
 • De viktigste bratte bakkene. For eksempel der det går rutebusser.
 • Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg.
 • Gangveiene gjennom Kannikparken og Byparken.

Prioritet 2, som vi i hovedsak tar på dagtid mandag til fredag:

 • De viktigste samleveiene i boligstrøk. Veiens funksjon, trafikkmengde, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager og lignende avgjør hvor viktig den er. 
 • Øvrige gang- og sykkelveier.
 • Øvrige trapper.
 • Fortau langs offentlige eiendommer.

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

 • Andre kommunale boliggater, så langt vi rekker.
 • Henvendelser om glatte veier og fortau som er meldt inn på VOF eller til Innbyggerservice.

I Finnøy og Rennesøy fortsetter praksisen etter 1. januar som før kommunesammenslåingen:

Rennesøy: Ved brøyting og strøing på kommunale veier prioriteres traséer for buss og renovasjonsbiler, og områder hvor det er bakker.

Finnøy: Framkommelighet til kaier på ikke landfaste øyer, og områder hvor det er bratt, blir prioritert.

Kommunens eget Stavanger Natur- og Idrettsservice har ansvar for strøing og brøyting av kommunale veier. De leier også inn lokale leverandører, noen steder på fast basis, andre steder etter behov.

Ditt ansvar på glattå

Politivedtektene for Stavanger, Rennesøy og Finnøy, forteller om din plikt som huseier: Strø fortau, måk det for snø og hindre at snø og is kan rase ned på fortau og vei fra taket. 

Følg gjerne også disse rådene:

 • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og måking.
 • Bruk en av de 130 strøkassene vi har satt ut ved trapper, viktige bratte bakker og alle miljøstasjoner. 
 • Meld fra på VOF om glatte veier i Stavanger. Der kan du også melde fra hvis det mangler sand i kassene for strøsand.

Hvor finnes det kasser med strøsand?

Stavanger kommune har plassert ut over 130 kasser med strøsand. De står ved

 • de viktigste bratte bakkene
 • ved kommunale trapper
 • ved alle miljøstasjoner 
 • ved kommunale bygg i kommunedelen Rennesøy

Vi fyller på sand med jevne mellomrom, men om du finner en tom strøsandkasse, setter vi pris på at du melder fra til oss. Legg inn en melding på VOF

Sameier eller andre private må kjøpe strøsandkasser selv, men de kan inngå en privat avtale med Stavanger natur- og idrettsservice KF for å fylle opp kassen dersom behov for det. Det er flere slike avtaler i dag. Kasser kan kjøpes på Euroskilt eller hos Brødrene Dahl. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.