Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Næringsutvikling

Næringsutvikling

Kort fortalt

Næringsavdelingen jobber for at Stavanger skal være den storbyregionen som er best på verdiskaping og konkurransekraft. 

Flyfoto bybrua hele Stavanger, jpg

Energihovedstad

Stavangerregionen har i over 40 år ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon.

Olje- og gassklyngen
Klyngen huser 35 olje- og gasselskaper. Den inneholder dessuten også 400+ oljeservice- og teknologiselskaper. Til sammen utgjør det en komplett verdikjede innenfor dette segmentet.

Norges største oljeselskap Equinor har hovedkontor på Forus i Stavanger. De aller fleste av de internasjonale operatørselskapene har også sine norske hovedkontorer i Stavanger-regionen. 

Statlige organisasjoner som Oljedirektoratet,  Petoro og Petroleumstilsynet har også sine hovedkontor i Stavanger. Det samme gjelder Norsk olje og gass, bransjeorganisasjonen for oljeindustrien.

Den anerkjente utstillingen og konferansen ONS arrangeres annethvert år i Stavanger. Neste arrangement er i august 2020. 

Fornybar energi
Olje- og energiselskapene som holder til i Norge har et sterkt internasjonalt ståsted som verdensledende innen HMS. Samtidig som de tradisjonelle energiselskapene trives i her regionen, ser vi nå en parallell økning i selskaper som satser på fornybar energi.

Omstilling og arbeidsplasser

Stavanger-regionen skal være åpen, energisk og nyskapende og vi jobber for å være den storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet.

For å oppnå dette har vi to delmål:

  • videreutvikle og skape høyproduktive arbeidsplasser
  • utvikle bærekraftig og diversifisert næringsstruktur.

Stavanger kommune er partner i Greater Stavanger Economic Development og vi tar utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Stavangerregionen.

Støtte til næringsutvikling

Kommunen støtter næringsutvikling på flere måter: 

Vekstfond

Stavanger bystyre har satt av 40 millioner kroner til et vekstfond

Økonomisk støtte til næringsutvikling

Stavanger kommune kan gi generell støtte som har som formål:

  • å bidra til allsidig næringsutvikling
  • å støtte opp under vårt hovedmål - Stavanger skal være blant de beste byene på konkurransekraft og verdiskaping.  

Bystyret stiller årlig midler til disposisjon for utvikling og etablering av nye prosjekter. Prosjekter som søker støtte må fremme næringsutvikling i tråd med de strategier og mål som er lagt til grunn i Handlingsplan for Næringsarbeid 2018-2021.

Vi kan gi tilskudd til tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som faller inn under fire strategiske satsningsområder: Kompetanse, omstilling, attraktivitet og internasjonalisering.

Tilskudd til enkeltforetak gis normalt ikke, kun under spesielle forutsetning dersom tiltaket er av interesse for større deler av næringslivet.

Her kan du søke om økonomisk støtte til næringsutvikling.

Her kan du lese mer om hvilke tiltak som fikk støtte i 2017 og hvilke som fikk støtte i 2018.

Kommunen har også flere støtteordninger innen kulturfeltet.

Attraktiv by for næringsvirksomhet og kongresser

Stavanger kommune vil være et attraktivt sted for nye og etablerte virksomheter og utvikling av kongressvirksomhet. 

Last ned og les Stavanger kommunes arrangementsstrategi (PDF)

Etablere virksomhet

Stavanger ønsker et allsidig næringsliv og er positive til etablering av nye virksomheter. Ønsker du å etablere virksomhet, se Arealguiden for oversikt over næringsområder i Stavanger.

Være en god vert for kongresser og arrangementturisme

Stavanger ønsker å være en fremragende vertskapsby og har en rekke arenaer for større arrangement. Hovedområdet er Stavanger forum

Kommunen er partner i Region Stavanger som jobber aktivt for å utvikle turistmarkedet for regionen. 

Kunnskap, innovasjon og forskning

Kunnskap, innovasjon og forskning sentralt for å bidra til omstilling av næringsliv i regionen. Kommunen har en samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger og har utviklet Universitetsbymeldingen 2014  som er retningsgivende for vårt arbeid. 

Kommunen er aktiv deltaker i verdiskapingsforum. Kommunen støtter også en rekke iniativ fra Valide.

Den internasjonale byen

Stavanger er en by med sterk internasjonal orientering og er vertskommune for mange internasjonale selskaper og organisasjoner. Stavanger har stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forsknings-miljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass er et viktig grunnlag for denne utviklingen.Stavangerregionen er et godt sted å bo og jobbe. Næringsforeningen i Stavanger er en viktig samarbeidspartner for kommunen i arbeidet for å gjøre Stavangerregionen attraktiv for internasjonal og nasjonal arbeidskraft. Les mer om muligheter og få praktisk informasjon i Næringsforeningens velkomstbok

Deltaker i nettverk

Stavanger kommune har et stort internasjonalt engasjement i egen organisasjon gjennom deltagelse i nettverk og prosjekter knyttet til EØS-avtalen og EU-programmene. 

Stavanger kommune deltar aktivt i flere samarbeidsorganisasjoner:

Kontakt næringsavdelingen

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
May Endresen, jpg

May Endresen

seniorrådgiver

Mobil:
958 13 326
E-post:
may.endresen@stavanger.kommune.no
Elin Gjedrem, jpg

Elin Gjedrem

spesialrådgiver

Mobil:
990 42 770
E-post:
egjedrem@stavanger.kommune.no
Grethe Andersen, jpg

Grethe Andersen

rådgiver

Mobil:
982 51 735
E-post:
grethe.andersen@stavanger.kommune.no
Kjell Pettersen, jpg

Kjell Pettersen

rådgiver

Telefon:
51 91 21 14
E-post:
kjell.g.pettersen@stavanger.kommune.no