Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Næringsutvikling

Næringsutvikling

Kort fortalt

Vi jobber for at Stavanger skal være den storbyregionen som er best på verdiskaping og konkurransekraft. 

Forus

Omstilling og arbeidsplasser

Stavanger-regionen skal være åpen, energisk og nyskapende og vi jobber for å være den storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet.

For å oppnå dette har vi to delmål:

 • Videreutvikle og skape høyproduktive arbeidsplasser
 • Utvikle bærekraftig og diversifisert næringsstruktur

Kommunen støtter næringsutvikling på flere måter:

Vekstfond

Stavanger bystyre har satt av 40 millioner kroner til et vekstfond. 

Økonomisk støtte til næringsutvikling

Stavanger kommune kan gi generell støtte som har som formål å bidra til allsidig næringsutvikling.  Følgende gjelder:

Tilskudd til generelle tiltak 

Vi kan gi tilskudd til tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som angår utredninger, undersøkelser, kompetanseoppbygging, planlegging og gjennomføring av arrangementer, prosjekt- og planleggingsoppgaver og eventuelt andre spesielle tiltak.

Tilskudd til enkeltforetak

kan gis under forutsetning av at tiltaket er av interesse for større deler av næringslivet, som for eksempel markedsundersøkelser eller andre konsulenttjenester.

Underskuddsgaranti 

i forbindelse med enkeltarrangementer.

Tiltak som kommunen selv vil gjennomføre

som for eksempel utredninger, rapporter og spesielle arrangementer som er viktige for utviklingen i en hel næring.

Stiftelses- og aksjekapital

i selskaper som vurderes å ha stor betydning for en hel næring eller for næringslivet generelt i kommunen.

Kulturnæringer

Ønsket om å styrke utviklingen av kulturnæringer spesielt er forankret i egen Strategi- og handlingsplan for kulturnæringene i Stavanger-regionen  (PDF, 1MB). 

Her er følgende strategier lagt til grunn:

 • Bygge ut den kulturelle infrastrukturen i form av bedre produksjonsfasiliteter for kunstnere og kulturvirksomheter.
 • Arbeide for å styrke kapitaltilgangen.
 • Tilrettelegge for at flere kunstnere og kulturvirksomheter søker nasjonale og internasjonale partnere og finansiering.
 • Styrke kompetanseutviklingen og bidra til publikumsbyggingen.
 • Styrke etablerte og ta initiativ til etablering av nye fora for kontakt og nettverksbygging mellom kultur- og næringslivsaktører.

Planlegge og tilrettelegge for næringsvirksomhet

Stavanger kommune vil være et attraktivt sted for nye og etablerte virksomheter. 

Strategisk næringsplan

Stavanger kommune tar utgangspunkt i Strategisk næringsplan for Stavangerregionen i sitt næringsarbeid, og har lagt fram handlingsplan for næringsarbeid med følgende innsatsområder:

 • Kompetanse
 • Digitalisering
 • Kapital
 • Innovasjonsevne
 • Klyngeutvikling og diversifisering
 • Attraktivitet og bærekraft

Etablere virksomhet

Stavanger ønsker et allsidig næringsliv og er positive til etablering av virksomheter. Ønsker du å etablere virksomhet, se Arealguiden for oversikt over næringsområder i Stavanger.

En god vert for arrangement og reiseliv

Stavanger ønsker å være en fremragende vertsby og har en rekke nye arenaer for større arrangement. Les vår arrangementsstrategi.

Turisme og reiseliv er sentralt i Stavangers arbeid knyttet til attraktivitet og vi har organisert oss i et regionalt fellesskap som jobber aktivt for å utvikle turistmarkedet for regionen. Finn mer informasjon om reiseliv på regionstavanger-ryfylke.com.

Internasjonale nettverk

Stavanger er en by med sterk internasjonal orientering og er vertskommune for mange internasjonale selskaper og organisasjoner. Stavanger har stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forsknings-miljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass er et viktig grunnlag for denne utviklingen.

Deltaker i nettverk

Stavanger kommune har et stort internasjonalt engasjement i egen organisasjon gjennom deltagelse i nettverk og prosjekter knyttet til EØS-avtalen og EU-programmene. 

Stavanger kommune deltar aktivt i flere samarbeidsorganisasjoner:

Næringssjef Tone Grindland
Næringssjef Tone Grindland

Innovasjon og forskning

For at Stavanger-regionen skal være den storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet er innovasjon og forskning sentralt for å bidra til omstilling av næringsliv i regionen. Kommunen har en samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger og har utviklet Universitetsbymeldingen som er retningsgivende for vårt arbeide. 

For å forsterke regionens innovasjonsevne deltar vi i en rekke aktiviteter for å bidra til omstilling og næringsutvikling.

Her er noen av tiltakene vi har støttet/deltar aktivt i 2017:

Kontaktinformasjon

Næringssjef Tone Grindland

Tone Grindland

Næringssjef

Mobil:
456 99 909
Telefon:
51 50 72 68
E-post:
economicdevelopment@stavanger.kommune.no