Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Næringsutvikling

Næringslivet i Stavanger

Kort fortalt

  • Stavanger-regionen har med sin unike kompetanse et konkurransfortrinn i omstillingen mot det grønne skiftet. 
  • I regionen finner du noen av de mest fremtidsrettede bedriftene og teknologien som skaper fremtidens arbeidsplasser. 

Flyfoto bybrua hele Stavanger, jpg

Energihovedstad

Stavangerregionen har i over 40 år ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon.

Olje- og gassklyngen
Klyngen huser 35 olje- og gasselskaper. Den inneholder dessuten også 400+ oljeservice- og teknologiselskaper. Til sammen utgjør det en komplett verdikjede innenfor dette segmentet.

Norges største oljeselskap Equinor har hovedkontor på Forus i Stavanger. De aller fleste av de internasjonale operatørselskapene har også sine norske hovedkontorer i Stavanger-regionen. 

Statlige organisasjoner som Oljedirektoratet,  Petoro og Petroleumstilsynet har også sine hovedkontor i Stavanger. Det samme gjelder Norsk olje og gass, bransjeorganisasjonen for oljeindustrien.

Den anerkjente utstillingen og konferansen ONS arrangeres annethvert år i Stavanger. Neste arrangement er i august 2022. 

Fornybar energi
Olje- og energiselskapene som holder til i Norge har et sterkt internasjonalt ståsted som verdensledende innen HMS og flere anerkjente teknologier er norskutviklede. Samtidig som de tradisjonelle energiselskapene trives i her regionen, ser vi nå en parallell økning i selskaper som satser på fornybar energi.

Stavanger som landbruks- og havbrukskommune

Stavanger er en av landets fremste landbrukskommuner, og er ledende i sauehold, egg, broilerproduksjon og tomatproduksjon. Innen havbruk er kommunen ledende i etablerte næringer som fiskeoppdrett og innen nye næringer som kråkeboller.

I landbruket i kommunen er det nær 700 årsverk fordelt på mer enn 900 landbrukseiendommer. Stavanger er landets fjerde største på fiskeoppdrett, fordelt på 26 steder. Det er stor produksjon av fiskefor, og et stort lakseslakteri. Det foreligger planer for at midler frå havbruksfondet, skal brukes i næringsutviklingssatsingen.

Matregionen

Restauranter og råvarer i Stavangerregionen får gode anmeldelser fra både nasjonale matkritikere, så vel som fra Michelin-guiden. Stavanger ble i 2016 den første norske byen, bortsett fra Oslo, som fikk den svært etterspurte Michelin-stjernen. Siden februar 2020 er Stavanger den eneste byen i landet som har en restaurant med to Michelin-stjerner.

Les mer om matregionen 

Gladmat 

Det Norske Måltid 

Omstilling og arbeidsplasser

Stavanger-regionen skal være åpen, energisk og nyskapende og vi jobber for å være den storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet.

For å oppnå dette har vi to delmål:

  • videreutvikle og skape høyproduktive arbeidsplasser
  • utvikle bærekraftig og diversifisert næringsstruktur.

Klyngeutvikling og diversifisering

Vi arbeider for å videreutvikle eksisterende næringsklynger, og bidra til å utvikle næringsmuligheter i en rekke nye sektorer. I dette arbeidet er globale trender og internasjonalt markedspotensial viktig. Stavanger kommune vil ha ledende roller på enkelte områder, og støttende roller i mange andre initiativ og tiltak.

Det arbeides med klyngeutvikling og diversifisering innenfor disse prosjektene:

Attraktiv by for næringsvirksomhet og kongresser

Stavanger kommune vil være et attraktivt sted for nye og etablerte virksomheter og utvikling av kongressvirksomhet.

Stavanger ønsker å være en fremragende vertskapsby og har en rekke arenaer for større arrangement. Hovedområdet er Stavanger forum

Kommunen er partner i Region Stavanger som jobber aktivt for å utvikle turistmarkedet for regionen. 

Kunnskap, innovasjon og forskning

Kunnskap, innovasjon og forskning sentralt for å bidra til omstilling av næringsliv i regionen. Kommunen har en samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger og har utviklet Universitetsbymeldingen 2014  som er retningsgivende for vårt arbeid. 

Kommunen er aktiv deltaker i verdiskapingsforum. Kommunen støtter også en rekke iniativ fra Valide.

Den internasjonale byen

Stavanger er en by med sterk internasjonal orientering og er vertskommune for mange internasjonale selskaper og organisasjoner. Stavanger har stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forskningsmiljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass er et viktig grunnlag for denne utviklingen.Stavangerregionen er et godt sted å bo og jobbe. Næringsforeningen i Stavanger er en viktig samarbeidspartner for kommunen i arbeidet for å gjøre Stavangerregionen attraktiv for internasjonal og nasjonal arbeidskraft. 

Deltaker i nettverk

Stavanger kommune har et stort internasjonalt engasjement i egen organisasjon gjennom deltagelse i nettverk og prosjekter knyttet til EØS-avtalen og EU-programmene. 

Stavanger kommune deltar aktivt i flere samarbeidsorganisasjoner:

Kontakt næringsavdelingen

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Grethe Andersen, jpg

Grethe Andersen

rådgiver

Mobil:
982 51 735
Telefon:
51 50 70 65
E-post:
grethe.andersen@stavanger.kommune.no
Kjell Pettersen, jpg

Kjell Pettersen

rådgiver

Telefon:
51 91 21 14
E-post:
kjell.g.pettersen@stavanger.kommune.no
Jonas Jørstad

Jonas Jørstad

rådgiver

Mobil:
458 54 789
Telefon:
51 50 88 99
E-post:
joj@stavanger.kommune.no
Linda Ekholm

Linda Ekholm

rådgiver

Mobil:
413 90 743
E-post:
linda.ekholm@stavanger.kommune.no
Helge Lea Tvedt

Helge Lea Tvedt

rådgiver

Mobil:
928 66 938
E-post:
helge.lea.tvedt@stavanger.kommune.no
Tom Kjellsen

Tom Kjellsen

rådgiver havbruk

Mobil:
930 23 506
E-post:
tom.kjellsen@stavanger.kommune.no
Maiken Ree

Maiken Ree

merkevare- og kommunikasjonsrådgiver

Mobil:
977 55 002
E-post:
maiken.ree@stavanger.kommune.no
Kristina Renberg

Kristina Renberg

merkevare- og kommunikasjonsrådgiver

Mobil:
934 23 956
E-post:
kristina.renberg@stavanger.kommune.no