PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Stavanger er beste vert for næringslivet

Stavanger er beste vert for næringslivet

Stavanger er kåret til landets beste vertskapskommune for næringslivet av KS og NHO. Prisen ble overrakt under Kommunalpolitisk toppmøte 2019 i Oslo, tirsdag 9. april.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde fra prisutdeling

Fra venstre: NHO-president Arvid Moss, rådmann Per Kristian Vareide og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen.

Organisasjonene ønsker å få fram at kommuners tilrettelegging for næringsutvikling kan være et viktig konkurransefortrinn for næringslivet. For å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringsliv, ønsker de å løfte fram gode eksempler for å lære av disse. Stavanger var nominert i kategorien for store kommuner sammen med Arendal og Ringsaker. Juryen har bestått av representanter fra NHO og KS.  

Vekstfond og gründerstøtte

- Vi har jobbet systematisk med å tilrettelegge for næringslivet i mange år. I 2014 intensiverte vi arbeidet gjennom opprettelsen av vekstfondet på 40 mill. kr. og ekstra støtte til gründerarbeid. I tillegg har vi revidert Strategisk næringsplan for Stavangerregionen. Det lokale næringslivet har en unik kompetanse, og utvikler nye næringer og markeder sammen med kommunen som stødig støttespiller og katalysator. Det at vi har flest patentsøknader i landet kan være et resultat av dette. Jeg er glad og stolt over at vi anerkjennes for det unike samarbeidet, sier ordfører Christine Sagen Helgø.  

Rådmann Per Kristian Vareide fremhever det gode samarbeidet mellom politikere og administrasjon om å jobbe mot et felles mål for å få flere ben å stå på. 

- Når regionen vår ble hardt rammet av nedgangen i olje- og gassektoren, ble det svært viktig å ta grep for å få et mer mangfoldig næringsliv. Satsingen vår på smartby, mat og helse er viktige verktøy i denne sammenhengen, understreker Vareide.  

Slik beskrives Stavanger av juryen:  

«Kommunen har vist en slagkraftig evne til å snu seg når næringslivet opplever dramatiske endringer, og inntatt en proaktiv rolle for å tilpasse virkemidler og løse utfordringer sammen med næringslivet. Resultatene lar heller ikke vente lenge på seg, og et tidligere svært oljeavhengig næringsliv er i ferd med å transformeres til nye forretningsmuligheter også i internasjonal sammenheng. Det viser seg ikke minst når Stavanger kobler byutvikling og næringsutvikling gjennom sin systematiske og kraftfulle satsing på smartby-arbeid, eksemplifisert ved Horizon2020-prosjektet Triangulum og Nordic Edge Expo som nå knoppskytes til Beijing og Washington. Kommunen er nytenkende og utviklingsorientert, og blant foregangskommunene når det kommer til bruk av innovative offentlige anskaffelser som metode for samfunns- og næringsutvikling.»