Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om koronavirus i Stavanger kommune

kort fortalt

Information in other languages

Hit kan du ringe

Treffer du kriteriene for testing? Ring fastlegen din.

Du kan også ringe Folkehelseinstituttet for råd og veiledning på tlf. 815 55 015. 

De som har behov for å kontakte Stavanger legevakt om akutt nyoppstått eller forverret sykdom, kan ringe tlf. 116 117. 

Trenger du en å prate med?
Frivilligsentralene i kommunen tilbyr ringevenner. Ring 99 29 07 18.
Røde kors har tjenesten Telefonvenn som en ekstra mulighet for sosial kontakt. Ring telefonvenntjenesten på tlf. 51 21 05 90.
Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111 er åpen hele døgnet. Nå har de også en døgnåpen chat-tjeneste for barn og unge.

Spørsmål og svar om koronavirus

Svar på de vanligste spørsmålene om koronavirus finner du på helsenorge.no.

Information in other languages

Information to parents in 14 languages.
Social distancing in 22 languages.
About corona in 37 languages.
About "hjemmekarantene" and isolation in 37 languages.
You can also visit our corona page in English.

Hvem skal testes?

Les testkriteriene på fhi.no. 

Betalingsutsettelse for kommunale avgifter

Betalingsutsettelse av kommunale avgifter blir behandlet som normalt, og blir gitt til de som ber om det. Ber du om betalingsutsettelse blir det beregnet renter. Ønsker du betalingsutsettelse, ta kontakt med ut.faktura@​stavanger.kommune.no

Helsestasjonene åpner gradvis

Vi har fremdeles ikke drop in og grupper, men tilbyr nå de fleste konsultasjoner. De som trenger det får ekstrakonsultasjoner. Er du bekymret for barnet ditt, ta kontakt med helsestasjonen din.

Helsestasjonens familiesenter - foreldreveiledning

Har du ansvar for barn og trenger noen å snakke med? Familiesenterets ansatte kan nås på telefon 51 50 80 98 / 952 75 211 alle hverdager kl. 8–15. 
Helsestasjonens familiesenter

Informasjon til brukere av hjemmetjenester og pårørende/besøkende

 • Reduksjon i tilbud: Grunnet pågående smittefare, kan brukere av hjemmebaserte tjenester oppleve noe reduksjon i tilbudet. Alle skal likevel få forsvarlig helsehjelp.
 • Hold deg hjemme så mye som mulig: Unngå å treffe andre hvis det er mulig. Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp.
 • Begrens besøk: Brukere av hjemmebaserte tjenester er en sårbar gruppe. Gjester som har oppholdt seg i utlandet, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, bør ikke komme på besøk. Kommunen legger til rette for videosamtaler.
 • Begrens fysisk kontakt og hold avstand: Unngå fysisk kontakt og klemming. Hold minst 1 meters avstand så sant det er mulig.
 • God håndhygiene: God håndhygiene er viktig for å begrense smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Besøkende må alltid vaske hendene når de kommer på besøk.

Besøksregler på sykehjemmene

Fra 27. mai er det anledning for pasienter på alders- og sykehjem til å ta imot besøk utendørs eller på rommet. Besøk må skje i visitt-tiden og etter avtale. Hver beboer kan ha to besøk i uken i inntil 30 minutter av 1-2 personer. Det er anledning til å ta med mat og kaffe til pasienten.

Følgende smittevernregler gjelder for besøk:

 • Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norden, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk.

 • Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen på at personalet følger pasienten dit.

 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må det dokumenteres i pasientens journal hvem som har vært på besøk.

 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

 • Her som ellers i samfunnet må alle tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.

 • Ved besøk utendørs må man holde seg i nærheten av institusjonen. Pårørende og pasient kan dessverre ikke benytte besøket til lengre kjøreturer. Pasientene kan bli kjørt til medisinsk undersøkelse og behandling.

 • Hver pasient kan maksimalt ta imot 1-2 besøkende ved hvert besøk.

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende.

Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. Det er lov å servere kaker i enkeltporsjoner med ansatt som "servitør".

Sosiale tjenester og NAV-kontor i Stavanger

På grunn av pågående smittefare er det inntil videre ikke mulig for publikum å møte opp ved NAV-kontorenes publikumsmottak.

Hvis du trenger veiledning, kan du få hjelp på følgende måter: 

På NAV-kontorene finner du oppslag med opplysninger om kontaktinformasjon og en postkasse du kan levere skriftlige henvendelser i.

Dersom du oppholder deg i Stavanger kommune, men er uten en fast adresse, kan du kontakte NAV Eiganes og Tasta dersom du trenger hjelp for eksempel til hjemreise.

Vakttelefonene under kan kun benyttes for spørsmål om økonomisk sosialhjelp og midlertidig bolig. Telefontid er kl. 10–14.

For spørsmål om andre ytelser og henvendelser utenom telefontid, se nav.no 

NAV Eiganes og Tasta Sosialhjelp tlf. 406 49 784 Midlertidig bolig tlf. 902 55 414
NAV Madla Sosialhjelp: tlf. 41 28 73 58, tlf. 41 28 88 69 Midlertidig bolig: tlf. 41 28 73 55
NAV Hundvåg og Storhaug Sosialhjelp: tlf. 977 05 145 Midlertidig bolig: tlf. 458 34 504
NAV Rennesøy og Finnøy Sosialhjelp eller midlertidig bolig:
tlf. 41 28 11 64,
tlf. 92 48 63 10,
tlf. 92 23 25 33
 
NAV Hillevåg og Hinna Sosialhjelp eller midlertidig bolig tlf. 41 28 81 01  

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk: engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.  

Smittestatus for Stavanger

Hittil har 135 personer i Stavanger testet positivt på covid 19. Siste positive prøve var 12.05.

Merk: Fra 18. mai endrer Stavanger hvilke tall som publiseres. Nå vil også Stavanger legge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet til grunn, slik de fleste andre kommuner gjør. 

Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. 

Klikk her for å se statistikk dag for dag

Skole og barnehage

Fra mandag 18. mai utvider stavangerbarnehagene åpningstidene. Alle kommunale barnehagene tar nå sikte på å holde åpent i minimum åtte timer. Følg med på den enkelte barnehages hjemmeside for mer informasjon.

Skoler og SFO-er åpnet for elevene i 1.–4. trinn mandag 27. april.

10. trinn ved skolene i Stavanger starter på skolen igjen mandag 11. mai, og 7. trinn starter senest onsdag 13. mai. 5. til 9. trinn får møte på skolen minst én gang i løpet av neste uke.

Følg med på din skoles nettsider (minskole.no/skolensnavn), og abonnér på nyhetsoppdateringer fra skolen.

Regjeringen: Spørsmål og svar om smittevernveilederne for skolen (20.04)

Kan barn leke ute? Sjekk Helsedirektoratets råd til foreldre.

Omsorgstilbud for barn i skole og barnehage

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov vil fortsatt ha mulighet for et tilbud innenfor det som er åpningstid i normaldrift, f.eks. 07.30 – 16.30.

Siden barnehagene, 1.-4. trinn og STA og Stolt-avdelingene nå er åpne i kjernetiden, understrekes det at tilbudet kun gis ved behov.

Omsorgstilbudet gjelder for barn i barnehage og elever under 12 år, og for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Hvem kan benytte omsorgstilbudet

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Hovedmålet er å redusere risiko for smitte av Koronaviruset samtidig som man opprettholder viktige samfunnsfunksjoner.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Det er tilstrekkelig at én foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.  
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

ersonell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner kan få tilbud om barnehage- og skoleplass. Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. De kan dermed også få tilbud om plass.

Hvis barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.

 Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

Tiltak for sårbare barn

Les mer på barnevernets nettsider

Gradvis åpning av kultur- og idrettsliv

Regjeringen har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni 2020. Innen da skal det gjøres en ny vurdering. 

30. april åpnet regjeringen for arrangementer på offentlig sted med opptil 50 mennesker fra 7. mai. Det skal være en ansvarlig arrangør til stede som skal ha oversikt over hvem som deltar. Regjeringen vurderer offentlige arrangementer for opptil 200 personer fra 15. juni.

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 969 42 449.

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste ukene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!