Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

Information in other languages

Smittestatus for Stavanger

Totalt er det nå registrert 73 nye smittetilfeller i Stavanger i september. Det totale antallet registrerte smittede i kommunen per 29.09 er 223.

Tabellen under viser hvor mange som har testet positivt i Stavanger kommune. Tallene kan avvike noe fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som baserer seg på folkeregistrert adresse. Det gjør at f.eks. studenter fra Stavanger som oppholder seg i andre byer og tester positivt der, ikke er inkludert i vår tabell (data i tabellen kan være forsinket): 

Se hele listen over smittetilfeller dag for dag

Slik kan du bli testet

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet.

Sjekk først om du trenger test på koronasjekk.no

Nå er det tre veier inn til testing:

Hold deg hjemme og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest.

1. Fastlege.

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

2. Elektronisk bestilling

Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. 

Ta med legitimasjon! 

Bestill koronatest her

3. Koronatelefon: Du kan ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 mandag-fredag og 10.00-14.00 lørdag og søndag.

NB! Du bør ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Hvor og hvordan foregår testingen?

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen. Se kart. Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. 

Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Dersom du har spørsmål om dette ring 51 91 40 30

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøven ved hjelp av bomullspinner som stikkes ned i svelget evt. opp i nesen.

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen

Korona-testsenter på flyplassen

På Stavanger lufthavn, Sola kan flypassasjerer som kommer fra utlandet testes for korona. Les mer om tilbudet.

Når får jeg svar på testen?

Hvis du tester positivt for covid-19 blir du oppringt av smittevernoverlegen, som umiddelbart vil gå i gang med smittesporing. Hvis du tester negativt, får du ikke automatisk beskjed, men du kan selv sjekke svaret på helsenorge.no. Svaret skal foreligge få dager etter testen. Innlogging skjer via ID-porten.

Testing av ansatte i helsetjenesten

Ansatte i helsetjenesten som i løpet av de siste 10 dagene har vært i regioner og land utenfor Norge uten karanteneplikt (gule områder/land), bør informere arbeidsgiver før de skal tilbake på jobb. Disse anbefales testet så snart som mulig for covid-19 med koronavirus. De skal ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Dette gjelder også nyansatte og vikarer.

Arbeidsgiver kan gjøre en lokal vurdering om ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som de siste ti dagene har vært i gule områder/land, kan gå tilbake på jobb uten testing. For røde områder og land gjelder karanteplikt.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. 

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser o.l. må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 mellom 08.30-15.00 på hverdager og 10.00-14.00 lørdag og søndag. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

Får du besøk fra utlandet?

Å ta imot besøk fra utlandet er annerledes i år enn vanlig. For at dine gjester, du og lokalsamfunnet skal være trygge, er det viktig at besøket ikke fører til smittespredning.

Skal forkjølte barn testes/holdes hjemme?

Kontakt fastlegen eller ring koronatelefonen for en vurdering av koronatest. Barn som er forkjølet skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Noen barn kan ha restsymptomer etter en luftveisinfeksjon (rennende nese eller sporadisk hoste). Hvis allmenntilstanden og formen er god kan barnet likevel gå i barnehage eller skole. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme til sykdomstilstanden er avklart. Barn med rennende nese som eneste nyoppståtte symptom trenger ikke holdes hjemme eller testes hvis allmenntilstanden ellers er god. Barn som har sykdomsfølelse i tillegg til selv milde luftveissymptomer skal holdes hjemme. 

Information in other languages

Information to parents in 14 languages.
Social distancing in 22 languages.
About corona in 37 languages.
About "hjemmekarantene" and isolation in 37 languages.
You can also visit our corona page in English.

Informasjon til brukere av hjemmetjenester og pårørende/besøkende

 • Reduksjon i tilbud: Grunnet pågående smittefare, kan brukere av hjemmebaserte tjenester oppleve noe reduksjon i tilbudet. Alle skal likevel få forsvarlig helsehjelp

Besøksregler på sykehjemmene

Du kan ikke besøke sykehjem dersom du har vært på reise i utlandet i løpet av de siste ti dagene – eller vært i et område i Norge der smittespredning pågår.

 • Pasienter på alders- og sykehjem ta imot besøk på rommet i visitt-tiden. Sykehjemmene fastsetter sine egne visittider.
 • Hver beboer kan ha besøk av 1-2 personer om gangen.
 • Det er anledning til å ta med pasientene ut på tur utenom visitt-tiden. Dette må avtales med avdelingen.
 • Det er anledning til å ta med kaffe og mat til den som får besøk.
 • For å lette eventuell smittesporing oppfordres besøkende til å registrere seg i en besøksprotokoll. Dette er frivillig. Opplysningene blir slettet etter ti dager.
 • Avstands- og smittevernregler må overholdes ved besøk og turer ut med pasienten.

Følgende smittevernregler gjelder for besøk:

 • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene.

 • Husk god hoste- og håndhygiene!

 • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
 • Varsle sykehjemmet innen 10 dager om du skulle få symptomer på covid-19.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. 

Sosiale tjenester og Nav-kontor i Stavanger

Nav har åpent og er tillegg tilgjengelige på følgende kanaler hvis du trenger veiledning og hjelp: 

Vakttelefonene under kan benyttes for spørsmål om økonomisk sosialhjelp og midlertidig bolig. Telefontid er kl. 10–14.

For spørsmål om andre ytelser og henvendelser utenom telefontid, se nav.no

Nav-kontorene har oppslag med kontaktinformasjon og en postkasse for levering av skriftlige henvendelser. Oppholder du deg i Stavanger kommune, men er uten fast adresse, må du kontakte Nav Eiganes og Tasta dersom du trenger hjelp til f. eks. hjemreise.

Vakttelefoner Nav for økonomisk hjelp og midlertidig bolig:

NAV Eiganes og Tasta Sosialhjelp og midlertidig bolig tlf. 55 55 33 33  
NAV Madla Sosialhjelp tlf. 412 44 781 Midlertidig bolig tlf. 412 87 355
NAV Hundvåg og Storhaug Sosialhjelp og midlertidig bolig
tlf. 412 52 669
 
NAV Rennesøy og Finnøy Sosialhjelp eller midlertidig bolig
tlf. 55 55 33 33
 
NAV Hillevåg og Hinna Sosialhjelp eller midlertidig bolig tlf. 55 55 33 33  

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk: engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.  

Barnehage og skole

Regjeringen har samlet koronainformasjon til foreldre med barn i barnehage og barne- og ungdomsskole på ett nettsted.

Følg med på den enkelte barnehages hjemmeside for mer informasjon. Følg med på din skoles nettsider (minskole.no/skolensnavn), og abonnér på nyhetsoppdateringer fra skolen.

Kultur- og idrettsliv

Hvor mange som kan samles til arrangementer og andre sammenkomster avgjøres av om arrangementet holdes på privat eiendom eller offentlig sted. På offentlig sted kan 200 være samlet etter 15. juni, forutsatt at det er en ansvarlig arrangør. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for deltakere som ikke er i samme husstand.

Privat kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst 1 meter mellom gjester som ikke tilhører samme husstand. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Les mer om 

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 96 94 24 49 (ikke send sms).

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste ukene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune. 

Smitteverntiltak for serveringssteder

Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Her finner du en presisering av hvilke regler for smittevern som gjelder for serveringsbransjen, med råd til praktisk gjennomføring.