Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

Information in other languages

Smittestatus for Stavanger

Det er registrert 59 nye smittetilfeller i Stavanger i oktober, per 26.10.2020. Totalt er det registrert 285 smittede i kommunen til nå i år. 

Tabellen under viser hvor mange som har testet positivt i Stavanger kommune. Tallene kan avvike noe fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som baserer seg på folkeregistrert adresse. Det gjør at f.eks. innbyggere fra Stavanger som oppholder seg i andre byer og tester positivt der eller utenlandske arbeidere, som testes av andre enn Stavanger kommune, for eksempel egen bedriftshelsetjeneste, ikke er inkludert i vår tabell (data i tabellen kan være forsinket): 

Se hele listen over smittetilfeller dag for dag

Slik kan du bli testet

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet.

Sjekk først om du trenger test på koronasjekk.no

Nå er det tre veier inn til testing:

Hold deg hjemme og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest.

1. Fastlege.

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

2. Elektronisk bestilling

Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på epost eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. 

Ta med legitimasjon! 

Bestill koronatest her

3. Koronatelefon: Du kan ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 mandag-fredag og 10.00-14.00 lørdag og søndag.

NB! Du bør ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Hvor og hvordan foregår testingen?

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen. Se kart. Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. 

Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Dersom du har spørsmål om dette ring 51 91 40 30

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøven ved hjelp av bomullspinner som stikkes ned i svelget evt. opp i nesen.

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen

Korona-testsenter på flyplassen

På Stavanger lufthavn, Sola kan flypassasjerer som kommer fra utlandet testes for korona. Les mer om tilbudet.

Når får jeg svar på testen?

Hvis du tester positivt for covid-19 blir du oppringt av smittevernoverlegen, som umiddelbart vil gå i gang med smittesporing. Hvis du tester negativt, får du ikke automatisk beskjed, men du kan selv sjekke svaret på helsenorge.no. Svaret skal foreligge få dager etter testen. Innlogging skjer via ID-porten.

Testing av ansatte i helsetjenesten

Ansatte i helsetjenesten som i løpet av de siste 10 dagene har vært i regioner og land utenfor Norge uten karanteneplikt (gule områder/land), bør informere arbeidsgiver før de skal tilbake på jobb. Disse anbefales testet så snart som mulig for covid-19 med koronavirus. De skal ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Dette gjelder også nyansatte og vikarer.

Arbeidsgiver kan gjøre en lokal vurdering om ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som de siste ti dagene har vært i gule områder/land, kan gå tilbake på jobb uten testing. For røde områder og land gjelder karanteplikt.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. 

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser o.l. må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 mellom 08.30-15.00 på hverdager og 10.00-14.00 lørdag og søndag. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

Halloween

Det er viktig å legge til rette for godt smittevern om du skal feire halloween. Stavanger følger den nasjonale anbefalingen hvor maks 5 gjester kan møtes i private sammenkomster, der en holder avstand til de som ikke er fra samme husstand. Barn i barnehage eller barneskole kan de være flere fra samme kohort. 

FHI har laget anbefalinger for hvordan man kan feire halloween.

Får du besøk fra utlandet?

Å ta imot besøk fra utlandet er annerledes i år enn vanlig. For at dine gjester, du og lokalsamfunnet skal være trygge, er det viktig at besøket ikke fører til smittespredning.

Skal forkjølte barn testes/holdes hjemme?

Kontakt fastlegen eller ring koronatelefonen for en vurdering av koronatest. Barn som er forkjølet skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Noen barn kan ha restsymptomer etter en luftveisinfeksjon (rennende nese eller sporadisk hoste). Hvis allmenntilstanden og formen er god kan barnet likevel gå i barnehage eller skole. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme til sykdomstilstanden er avklart. Barn med rennende nese som eneste nyoppståtte symptom trenger ikke holdes hjemme eller testes hvis allmenntilstanden ellers er god. Barn som har sykdomsfølelse i tillegg til selv milde luftveissymptomer skal holdes hjemme. 

Information in other languages

Information to parents in 14 languages.
Social distancing in 22 languages.
About corona in 37 languages.
About "hjemmekarantene" and isolation in 37 languages.
You can also visit our corona page in English.

Informasjon til brukere av hjemmetjenester og pårørende/besøkende

 • Reduksjon i tilbud: Grunnet pågående smittefare, kan brukere av hjemmebaserte tjenester oppleve noe reduksjon i tilbudet. Alle skal likevel få forsvarlig helsehjelp

Besøksregler på sykehjemmene

Ikke besøk sykehjem dersom du i løpet av de siste ti dagene har vært på reise i utlandet eller har luftveissymptomer. Du anbefales sterkt med å vente med besøk hvis du har vært i et område eller en situasjon i Norge med økt smittespredning. Ellers gjelder følgende regler:

 • Du kan komme på besøk i visittiden.
 • Hver beboer kan ha besøk av maks tre personer om gangen.
 • Besøk skal foregå på beboerens rom.
 • Dørene er låst. Vent utenfor så slipper vi deg inn.
 • Vi håper du skriver deg inn i besøksprotokollen. Det letter arbeidet med en eventuell smittesporing.

Følgende smittevernregler gjelder for besøk:

 • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene.

 • Husk god hoste- og håndhygiene!

 • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

 • Gi beskjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist covid-19 innen 10 dager etter besøket på sykehjemmet. 

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. 

Sosiale tjenester og Nav-kontor i Stavanger

Nav har åpent og er tillegg tilgjengelige på følgende kanaler hvis du trenger veiledning og hjelp: 

Vakttelefonene under kan benyttes for spørsmål om økonomisk sosialhjelp og midlertidig bolig. Telefontid er kl. 10–14.

For spørsmål om andre ytelser og henvendelser utenom telefontid, se nav.no

Nav-kontorene har oppslag med kontaktinformasjon og en postkasse for levering av skriftlige henvendelser. Oppholder du deg i Stavanger kommune, men er uten fast adresse, må du kontakte Nav Eiganes og Tasta dersom du trenger hjelp til f. eks. hjemreise.

Vakttelefoner Nav for økonomisk hjelp og midlertidig bolig:

NAV Eiganes og Tasta Sosialhjelp og midlertidig bolig tlf. 55 55 33 33  
NAV Madla Sosialhjelp tlf. 412 44 781 Midlertidig bolig tlf. 412 87 355
NAV Hundvåg og Storhaug Sosialhjelp og midlertidig bolig
tlf. 412 52 669
 
NAV Rennesøy og Finnøy Sosialhjelp eller midlertidig bolig
tlf. 55 55 33 33
 
NAV Hillevåg og Hinna Sosialhjelp eller midlertidig bolig tlf. 55 55 33 33  

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk: engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.  

Barnehage og skole

Regjeringen har samlet koronainformasjon til foreldre med barn i barnehage og barne- og ungdomsskole på ett nettsted.

Følg med på den enkelte barnehages hjemmeside for mer informasjon. Følg med på din skoles nettsider (minskole.no/skolensnavn), og abonnér på nyhetsoppdateringer fra skolen.

Kultur- og idrettsliv

Hvor mange som kan samles til arrangementer og andre sammenkomster avgjøres av om arrangementet holdes på privat eiendom eller offentlig sted.

Privat kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst 1 meter mellom gjester som ikke tilhører samme husstand. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Arrangementer
Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig innendørs, forutsatt at det er en ansvarlig arrangør. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for deltakere som ikke er i samme husstand. 

Adgangen til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses fra 27.10 til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Avstand på arrangementer med fastmonterte seter
Fra 12. oktober vil det være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad. I dag skal det holdes minst en meters avstand fra skulder til skulder, noe som i praksis krever to seter. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre det kan opprettholdes en meters avstand mellom seteradene, og slik sikre en meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand.

Åpner opp for trening i deler breddeidretten for voksne
Fra 12. oktober åpnes det for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Er du usikker på om du kan trene med kontakt kan du sjekke ditt særforbunds koronavettregler.

Om det skulle komme endringer i smittesituasjonen vil lokale tiltak og endringer vurderes fortløpende.

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 96 94 24 49 (ikke send sms).

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste månedene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune. 

Smitteverntiltak for serveringssteder

Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Her finner du en presisering av hvilke regler for smittevern som gjelder for serveringsbransjen, med råd til praktisk gjennomføring.