Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

 • Nå må vi holde én meter avstand igjen, redusere antall nærkontakter, og ikke ha flere enn ti gjester hjemme.
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 
 • Har du testet positivt på hurtigtest? Se om du må i karantene. Du kan ta hurtigtest hvis du har nyoppståtte symptomer eller er nærkontakt. Kommunen deler ut hurtigtester.
 • Bestill tid til koronatest på helsenorge.no eller ring 51 91 40 30 kl. 12–14 (mandag-lørdag) for å bestille PCR-test hvis hurtigtesten er positiv.
Covid 19

Hva gjelder nå?

Regjeringen har presentert nye nasjonale smitteverntiltak. Nå må vi holde én meter avstand igjen, redusere antall nærkontakter, og ikke ha flere enn ti gjester hjemme.  Les om alle tiltakene her. 

De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag 9. desember:

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Koronainformasjon om idretts- og fritidsaktivteter

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Generelle smittevernråd som gjelder for alle 

Hånd- og hostehygiene 

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå. Se Hånd- og hostehygiene

Ved luftveissymptomer 

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

Lurer du på noe om reise?

Se utenriksdepartementets sider om reiseråd.

Regjeringens innreiseregler

 

Smittestatus for Stavanger

Vi legger ut oppdaterte tall innen kl. 9 hver morgen. 

Hurtigtest eller PCR-test?

Du kan ta en hurtigtest hvis du har nyoppståtte symptomer på covid-19 eller er nærkontakt til en smittet. Kjøp CE-merket hurtigtest på apotek/butikk eller få på kommunens utdelingssteder.

Hvor deler kommunen ut hurtigtester?

Merk at det ikke deles ut hurtigtester til idrettslag/de som skal delta på arrangementer som ønsker å teste seg for sikkerhets skyld. De som anbefales å teste seg nå er de som har nyoppståtte symptomer eller som er nærkontakter til en som er smittet.

Mandag–fredag: 

 • Bod på Ankertorget i sentrum (nær Egon) kl. 09.00–11.30 og 12.00–15.00. 
 • Fra en bod ved siden av teststasjon 2 i Forum kl. 08.15–11.30, 12.00–15.00 og 17–20. (Lørdag 9–12 og søndag 15–20)
 • Hillevåg torg: Fra 1. desember deles ikke tester ut på Hillevåg torg, på grunn av juletresalg.
 • Judaberg: kl. 8.30-14.30 (Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering innbyggertorget) 
 • Vikevåg: kl. 8.30-14.30  (Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering innbyggertorget)   

Bruksanvisning for hurtigtester på norsk og engelsk

Bruksanvisning for hurtigtest med blå kork

Har du testet postivt på hurtigtest?

Registrer positiv test på hjemmetest.remin.no/stavanger. Ved behov, send epost til smittesporing@stavanger.kommune.no eller ring 477 81 641. Vi har for tiden stor pågang og ber deg benytte registrering via remin.

I mellomtiden er det viktig at:

 • du bestiller tid til PCR-test 
 • du varsler de du har vært i kontakt med 48 timer før du fikk symptomer
 • du varsler arbeidsplass eller skole/barnehage
 • du varsler leder så fort som mulig hvis du er helsepersonell

Isolasjonstiden er 5 dager fra symptomstart. Har du ikke symptomer må du være i isolasjon 5 dager fra testdato. For mer informasjon sjekk FHI sine sider:

Til deg som må i isolasjon FHI
Opphevelse av isolasjon - FHI

Karantene ved deltavirus

Når du er husstandsmedlem, eller tilsvarende nær en som er smittet, er du i karantene til du har fått 1. negative prøvesvar på enten hurtigtest eller PCR. De du bor sammen med, eller tilsvarende nære over 18 år, må teste seg seg og være hjemme i karantene til 1. prøvesvar, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Følgende testregime gjelder:

Regjeringens tiltak for å forsinke omikron

Nye tiltak per 8. desember (kilde: regjeringen.no)

 • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for både husstandsnærkontakter og andre nærkontakter til en det har grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag 7 før avslutning av karantene.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes av smitte ikke skyldes virusvarianten omikron.

Fra 17. november er uvaksinerte nærkontakter over 18 år, pliktige til å teste seg. Les mer på regjeringen.no

Hva gjør jeg hvis jeg får luftveissymptomer?

Ved helt lette symptomer som snue, tørr hals, men ellers helt fin almenntilstand der du ikke føler deg syk: Er hurtigtesten negativ kan du gå på jobb.

Snufseråd fra smittevernkontoret

Føler du deg litt syk, har nedsatt almenntilstand, eventuelt hoste eller feber: Hold deg hjemme uansett om det er korona eller ikke. Du kan enten ta hurtigtest eller en PCR-test. Du kan gå tilbake på jobb når du føler deg frisk og testen er negativ. 

Les regjeringens pressemelding om normal hverdag

Hit kan du ringe om korona og om vaksine

Informasjonstelefon for korona: 

Du kan ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon for korona 51 50 72 20 (08.30–12.00 mandag–fredag).

Du kan ringe Helsenorge sin informasjonstelefon på 815 55 015 (kl. 08.00–15.30), men husk at du finner svar på veldig mye på helsenorge.no

Informasjonstelefonen om vaksine: 51 50 72 20. Åpen hverdager kl. 08.30 til 12.00.

For helserelaterte spørsmål kan du ringe fastlegen din.

Last ned smittestopp-appen

Private tester for koronaserifikat og reiser

Trenger du hurtigtest for å få koronasertifikat må du ta kontakt med en privat helseaktør. Kommunens teststasjoner/hurtigtester er forbehold testing i forbindelse med mistanke om covid-19-sykdom og smittesporing. 

For privat hurtigtest til koronasertikat og reiser, kontakt Salubritas  og Nordicdx. De to private aktørene tar også PCR-test.

Hvor foregår den kommunale testingen?

Kommunens testing foregår nå enten i teststasjon 1 i Gunnar Warebergs gate 13 og/eller i teststasjon 2 i Ishockeyveien i Stavanger Forum. Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. Bestill test

Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Dersom du har spørsmål om dette ring 51 91 40 30 (mandag-lørdag 12-14). 

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser o.l. må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 kl. 12–14 mand-lørdag. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

Råd om psykisk helse under koronapandemien

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har samlet mange gode råd for hvordan ungdom kan tilpasse hverdagen sin under koronapandemien, og har laget en oversikt over hvor man kan ta kontakt for hjelp.

Når kan jeg få koronavaksine?

Les alt om koronavaksinasjon i Stavanger.

Hvor finner jeg koronasertifikatet?

Du finner ditt koronasertifikat – også kalt koronapass – i Helsenorge-appen eller ved å logge inn på helsenorge.no

Folkehelseinstituttet ber alle sjekke om opplysningene i koronasertifikatet er riktige. Hvis du oppdager feil, må du ta kontakt med vaksinasjonsstedet. Ble du vaksinert hos fastlegen, ta kontakt med fastlegen. Ble du vaksinert i vaksinesenter Forum Expo, ring innbyggerservice på 51 50 72 20. Ble du vaksinert på vaksinasjonskontoret, ring 51 91 33 33.

Besøksregler på sykehjemmene

Disse reglene gjelder fra 1. november 2021:  

 • Personer som har luftveissymptomer skal ikke besøke alders- og sykehjem, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Personer som er definert som nærkontakter, uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke besøke alders- og sykehjem før det har gått 7 døgn etter siste eksponering.
 • Uvaksinerte besøkende oppfordres til å benytte munnbind under besøket når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. 
 • Sykehjemmet sørger for tilgang til munnbind og håndsprit for besøkende. 

Kulturarrangementer, sammenkomster, fritidsaktiviteter, samlinger med mer

Les hva som gjelder for kultur på egne sider

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Skoler, barnehager og SFO

 

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 96 94 24 49.

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste månedene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune.