Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

 • Her finner du informasjon om hvordan koronaviruset påvirker Stavanger kommunes tjenester og hvilke regler som gjelder.
 • Oversikt over de siste registrerte tilfeller av covid-19 i kommunen finner du her. 
 • Nasjonale råd og retningslinjer på helsenorge.no/korona.
Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

Se hvilke regler som gjelder

Les hele forskriften på Lovdata.

Disse reglene gjelder på Nord-Jæren fra 16. april: 

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager. Rødt nivå kan innføres ved enkeltskoler dersom smittetallene i tilknytning til skolen tilsier det. Stavanger har innført et generelt rødt tiltaksnivå i alle skoler og barnehager fram til 30. april. 

Arrangementer 

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede. 
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. 

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.  
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende kan holde åpent for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.  

Arbeidsplasser 

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.   

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

 • Skjenkestopp.  

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

- rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

- individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. 

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

- skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. 

- rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

- annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. 

 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. 
 • Museer. 
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. 
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.  

Anbefalinger: 

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs. 
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. 
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor. 
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus. 
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. 
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet. 
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet. 
 • En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt. 
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:  

personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden. 

nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).  

husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.  

Plikt til å bruke munnbind 

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Illustrasjon av to personer med god avstand, og tekst: Hold minst 2 meter avstand til alle du ikke deler hus med.

Skoler og barnehager på rødt nivå

Regjeringen har samlet koronainformasjon til foreldre med barn i barnehage og barne- og ungdomsskole på ett nettsted.

Følg med på den enkelte barnehage og skoles hjemmeside for mer informasjon og abonnér på nyhetsoppdateringene derfra.

Smittevernråd for ramadan

FHI har lagt ut smittevernråd for ramadan.

Smittestatus for Stavanger

Vi legger ut oppdaterte tall på denne siden i 9-tiden hver dag.

Stavanger kommune er nå på risikonivå 3 i henhold til FHIs risikovurdering. Risikonivået vurderes fortløpende av kommunens beredskapsorganisasjon.

Tabellen under viser hvor mange som har testet positivt i Stavanger kommune. Tallene kan avvike noe fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som baserer seg på folkeregistrert adresse. Det gjør at f.eks. innbyggere fra Stavanger som oppholder seg i andre byer og tester positivt der eller utenlandske arbeidere, som testes av andre enn Stavanger kommune, for eksempel egen bedriftshelsetjeneste, ikke er inkludert i vår tabell (data i tabellen kan være forsinket): 

Se hele listen over smittetilfeller dag for dag

Slik forebygger du smitte

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg litt slakk eller har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals osv.
 • Ha lav terskel for å teste deg, selv ved milde symptomer.
 • Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand (for eksempel i kollektivtrafikken og i butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og forsamlingshus osv). Les mer om munnbind på Helsenorge.no

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

Bestill koronatest

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet. Sjekk først om du trenger test på koronasjekk.no

Testsenteret har åpent som vanlig i påsken 08.30–22.00, også på røde dager.

Hold deg hjemme og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest. Ikke bestill test i andre kommuner enn der du bor eller oppholder deg. 

Nå er det tre veier inn til testing:

1. Fastlege
Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

Du kan bestille tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

2. Elektronisk bestilling
Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

NB! Det er lagt ut flere timebøker, så hvis du ikke finner timer som passer i én, kan du prøve de andre. 

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på epost eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. Hvis du bestiller for barn må du bestille i barnets navn.

Ta med legitimasjon!

3. Koronatelefon: Du kan ringe 51 91 40 30 hverdager og helger kl. 08.30–15.00. Dette telefonnummeret er kun for timebestillinger.

NB! Ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør.

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. De du bor sammen med behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Hvor og hvordan foregår testingen?

Testingen foregår på tre testasjoner hver dag; to i Stavanger Forum og en i Stavanger idrettshall. Se kart (pdf, 606 kb). Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. 

Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Dersom du har spørsmål om dette ring 51 91 40 30.

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøve fra halsen og nesen ved hjelp av en bomullspinne. I teststasjon 3 må du som skal ta test parkere bilen og gå inn for å ta testen. Du anbefales å bruke munnbind.

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen

Korona-testsenter på flyplassen

På Stavanger lufthavn, Sola kan flypassasjerer som kommer fra utlandet testes for korona. Les mer om tilbudet.

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser o.l. må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 mellom 08.30-15.00 alle dager. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

Når får jeg svar på testen?

Hvis du tester positivt for covid-19 blir du oppringt av smittevernoverlegen, som umiddelbart vil gå i gang med smittesporing. Hvis du tester negativt, får du ikke automatisk beskjed, men du kan selv sjekke svaret på helsenorge.no. Svaret skal foreligge få dager etter testen. Innlogging skjer via ID-porten. 

Nytt: Du kan nå få varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart. 

Studenter og andre som trenger attest på negativ test

Kontakt private helseaktører som Aleris, Forusakutten, Dr. Drop-in, Mosaic Medical og andre. Kommunens teststasjoner utsteder ikke attester.

Smittekarantene, innreisekarantene, ventekarantene

Smittekarantene
Alle som er nærkontakt til en person som er smittet av covid-19 settes i smittekarantene. Smittekarantene varer som hovedregel i ti døgn etter at nærkontakten sist var i nær kontakt med den smittede. Nærkontakter anbefales å teste seg to ganger, ved oppstart og deretter tidligst etter sju døgn. Du kan gå ut av karantenen hvis testen er negativ på dag 7. Ved positiv test må nærkontakter gå i isolasjon.

Innreisekarantene
Alle som kommer til Norge fra utlandet skal være i karantene i 10 døgn på karantenehotell. Etter sju døgn i karantene går det at å ta en test (PCR-test, ikke hurtigtest). Hvis testen er negativ kan du gå ut av karantenen. Les mer om innreisekarantene

Ventekarantene
Du som er i husstanden til en nærkontakt anbefales å gå i ventekarantene fram til denne har fått negativt svar på sin første koronatest. Hvis nærkontakten er smittet, går du som er i ventekarantene over i smittekarantene. Du som er i ventekarantene skal ikke teste deg. Ventekarantene brukes helst for husstandsmedlemmer, eventuelt også kjærester, til nærkontakter til smittede. Ventekarantene brukes også når det er smitte i for eksempel skole eller barnehage, eller ved virusutbrudd. Smittevernavdelingen i Stavanger kommune avgjør hvem som bør gå i ventekarantene. Du trenger ikke gå i ventekarantene dersom du har hatt covid-19 de siste seks månedene eller er vaksinert mot covid-19 når det er gått minst tre uker etter at 1. dose ble satt.

Hit kan du ringe for råd og informasjon

Du kan ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon for korona 51 50 72 20 (08.30–15.00 mandag–fredag). Her kan du spørre om både de nasjonale og de lokale reglene som gjelder for innbyggere i Stavanger kommune under koronapandemien.

Du kan ringe fastlegen din for helsespørsmål eller FHIs koronatelefon 815 55 015 (08–15.30) for informasjon om koronaviruset.

Råd om psykisk helse under koronapandemien

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har samlet mange gode råd for hvordan ungdom kan tilpasse hverdagen sin under koronapandemien, og har laget en oversikt over hvor man kan ta kontakt for hjelp.

Hjemmekarantene, ventekarantene og hjemmeisolering

Viktig informasjon til deg som er smittet og skal være i hjemmeisolasjon, eller er ferdig med isolasjonen, og til hustandsmedlemmer av nærkontakter eller smittede.

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk.

Karantenehotell

Sola kommune har avtale med Scandic Airport Hotel og Quality Airport Hotel Stavanger om karantenehotellordningen. Grensepolitiet henviser til karantenehotell. I lenken under finner du informasjon om hvem som ikke trenger å gjennomføre karantenetiden på hotell og andre opplysinger:

Les mer om karantenehotellene  
Les regjeringens påskeråd.
Les regjeringens spørsmål og svar om innreise til Norge

Når kan jeg få koronavaksine?

Les alt om Stavangers planer for vaksinasjon mot korona

Besøksregler på sykehjemmene

 • Besøkende på alders- og sykehjem i Stavanger kommune oppfordres sterkt til å bruke munnbind 
 • Besøkstiden ved alders- og sykehjemmene kan variere. Se hjemmesiden deres for gjeldende besøkstider. 
 • 1–2 personer om gangen kan komme på besøk. 
 • Besøk skal foregå på beboerens rom.
 • Dørene er låst. Vent utenfor, så slipper vi deg inn.
 • Vi håper du skriver deg inn i besøksprotokollen. Det letter arbeidet med en eventuell smittesporing.

Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende.

Ikke besøk sykehjem dersom du i løpet av de siste ti dagene har vært på reise i utlandet eller har luftveissymptomer. Ellers gjelder følgende regler:

Smittevernregler ved besøk på alders- og sykehjem:

 • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene

 • Husk god hoste- og håndhygiene!

 • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

 • Gi beskjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist covid-19 innen 10 dager etter besøket på sykehjemmet. 

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. 

Regler for idretts- og fritidsaktiviter 

Koronainformasjon for kulturlivet

For alle detaljer om beslutninger og anbefalinger om arrangement og avstand viser vi til Helsedirektoratets nettsider

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 96 94 24 49.

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste månedene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune. 

Meldeplikt for arrangementer

Arrangementer for 10 eller flere deltakere må registreres hos kommunen på forhånd, gjennom kommunens meldesystem. Arrangementet kan meldes her