Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus

Informasjon om covid-19 i Stavanger kommune

kort fortalt

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

Se hvilke regler som gjelder

Stavanger følger den nasjonale planen for gradvis gjenåpning av samfunnet. For gjeldende nasjonale regler og smitteverntiltak, se regjeringen.no
 

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

 • Barnehager og skolefritidsordninger (SFO) i Stavanger er på gult smittevern-nivå med virkning fra mandag 28. juni til og med 30. juli.
 • Regjeringen har samlet koronainformasjon til foreldre med barn i barnehage og barne- og ungdomsskole på ett nettsted.

Koronasertifikatet: Kontakt vaksinestedet ved feil.

Folkehelseinstituttet ber alle sjekke om opplysningene i koronasertifikatet er riktige. Hvis du oppdager feil, må du ta kontakt med vaksinasjonsstedet.

Ble du vaksinert hos fastlegen, ta kontakt med fastlegen. Ble du vaksinert i vaksinesenter Forum Expo, ring innbyggerservice på 51 50 72 20. Ble du vaksinert på vaksinasjonskontoret, ring 51 91 33 33.

Les mer om koronasertifikatet.

Hit kan du ringe om korona og om vaksine

Informasjonstelefon for korona: 

Du kan ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon for korona 51 50 72 20 (08.30–15.00 mandag–fredag). Her kan du spørre om både de nasjonale og de lokale reglene som gjelder for innbyggere i Stavanger kommune under koronapandemien. 

Du kan ringe fastlegen din for helsespørsmål eller FHIs koronatelefon 815 55 015 (08–15.30) for informasjon om koronaviruset.

Informasjonstelefonen om vaksine: 51 50 72 20. Åpen hverdager kl. 08.30 til 15.00.

Utenlandsstudenter prioriteres til vaksine

Studerer du i utlandet og vil vaksinere deg før du reiser ut? Da må du kontakte kommunen så snart som mulig for å bli vaksinert.

Folkehelseinstituttet har oppfordret kommunene til å tilby norske studenter som studerer, skal studere eller som skal på utveksling i utlandet begge doser koronavaksine før de reiser fra Norge.

Stavanger kommune sitter ikke med en oversikt over hvem som studerer i utlandet. Utenlandsstudenter må derfor ta kontakt med innbyggerservice på 51 50 72 20 for å bli prioritert til koronavaksine. Målet er at utenlandsstudentene skal være fullvaksinert før de reiser.

Smittestatus for Stavanger

Vi legger ut oppdaterte tall innen kl. 9 hver dag.

Stavanger kommune er nå på risikonivå 2 i henhold til FHIs risikovurdering. Risikonivået vurderes fortløpende av kommunens beredskapsorganisasjon.

Bestill koronatest

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19, kan be om å bli testet. Testen er gratis og skjer på Stavanger forum på Tjensvoll.

Teststasjonene utsteder IKKE attester og tar ikke hurtigtester. Trenger du attest på negativ test, ta kontakt med privat helseaktør!

Teststasjonene i Stavanger utsteder ikke attester for negativ koronatest. 

Bestill tid på helsenorge.no eller ring 51 91 40 30 kl. 10–14. Avbestill også på helsenorge.no eller koronatelefonen 51 91 40 30.

Hold deg hjemme og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest. Ikke bestill test i andre kommuner enn der du bor eller oppholder deg. 

Det er tre veier inn til testing:

1. Fastlege
Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

Du kan bestille tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

2. Elektronisk bestilling
Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. Hvis du bestiller for barn må du bestille i barnets navn.

Ta med legitimasjon!

3. Koronatelefon: Du kan ringe 51 91 40 30 hverdager og helger kl. 10–14. Dette telefonnummeret er kun for timebestillinger.

NB! Ikke bestill både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise?

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. Kommunens teststasjoner er forbehold testing i forbindelse med mistanke om covid-19-sykdom og smittesporing. Det tas ikke tester if i forbindelse med reiser.

Kan jeg bruke kommunens teststasjon for å teste meg ut av karantene?

Ja, hvis du er i hjemmekarantene. Hvis du er i hotellkarantene kommer et testteam og tester deg på hotellet.

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. De du bor sammen med behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Hvor foregår testingen?

Testingen foregår på tre testasjoner; to i Stavanger Forum og en i Stavanger idrettshall. Se kart (pdf, 606 kb). Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. Av og til er alle testtasjoner åpne samtidig, av og til en eller to.

Du kan kjøre bil, sykle, gå eller lignende/tilsvarende til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Dersom du har spørsmål om dette ring 51 91 40 30. For testing i teststasjon 3 må du parkere bilen og gå inn. Du anbefales å bruke munnbind.

Hvordan foregår testingen?

Oppdatert 7.7.21: Helsepersonell tar prøve fra halsen og nesen din. I Stavanger er rutinen å ta prøve av voksne med vattpinne langt oppe i nesen og nede i svelget, uansett om de som skal testes har symptomer eller ikke. De som vegrer seg og ikke har symptomer kan få ta prøve framme i nesen. Når det tas fremre neseprøve er det ikke nødvendig å ta svelgprøve. 

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Fra og med 14. september foregår testingen i teststasjon 2 Ishockeyveien på framsiden av Expo-hallen

Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser o.l. må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Turister og andre uten fastlege kan ringe koronatelefonen 51 91 40 30 mellom 10–14 alle dager. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Stavanger uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

Når får jeg svar på testen?

Hvis du tester positivt for covid-19 blir du oppringt av smittevernoverlegen, som umiddelbart vil gå i gang med smittesporing. Hvis du tester negativt, får du ikke automatisk beskjed, men du kan selv sjekke svaret på helsenorge.no. Svaret skal foreligge få dager etter testen. Innlogging skjer via ID-porten. 

Du kan nå få varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart. 

Studenter og andre som trenger attest på negativ test

Kontakt private helseaktører som Aleris, Forusakutten, Dr. Drop-in, Mosaic Medical og andre. Kommunens teststasjoner utsteder ikke attester.

Råd om psykisk helse under koronapandemien

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har samlet mange gode råd for hvordan ungdom kan tilpasse hverdagen sin under koronapandemien, og har laget en oversikt over hvor man kan ta kontakt for hjelp.

Hjemmekarantene, ventekarantene og hjemmeisolering

Viktig informasjon til deg som er smittet og skal være i hjemmeisolasjon, eller er ferdig med isolasjonen, og til hustandsmedlemmer av nærkontakter eller smittede.

Beskrivelse av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak (Folkehelseinstituttet)

Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på forskjellige språk.

Karantenehotell

Sola kommune har ansvaret for selve organiseringen av karantenehotellordningen for reisende fra utlandet som kommer til Norge via Stavanger lufthavn, Sola, og ferjeterminalen i Risavika. 

Sola kommune har ansvar for karantenehotellordningen.  

Når kan jeg få koronavaksine?

Les alt om Stavangers planer for vaksinasjon mot korona

Besøksregler på sykehjemmene

(Gjelder fra 1. juni 2021)

 • Uvaksinerte besøkende på alders- og sykehjem i Stavanger kommune oppfordres til å bruke munnbind (gjelder ikke besøkende til kritisk syke eller døende pasienter, barn under 12 år eller de som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker).
 • Besøkstiden ved alders- og sykehjemmene kan variere, se hjemmesiden. Det skal være to besøkstider hver dag. 
 • 3-4 personer om gangen kan komme på besøk. Det skal være mulig å holde 1 meter avstand.
 • Besøk skal foregå på beboerens rom.
 • Inngangsdørene kan stå åpne i besøkstidene, men holdes låst resten av dagen.
 • Vi håper du skriver deg inn i besøksprotokollen. Det letter arbeidet med en eventuell smittesporing.

Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende.

Ikke besøk sykehjem dersom du i løpet av de siste ti dagene har vært i områder eller situasjoner med større smitteutbrudd. Ellers gjelder følgende regler:

Smittevernregler ved besøk på alders- og sykehjem:

 • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karantene

 • Husk god hoste- og håndhygiene!

 • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

 • Gi beskjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist covid-19 innen 10 dager etter besøket på sykehjemmet. 

Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. Sykehjemmene kan ta imot gaver fra besøkende på vegne av pasientene, også blomster, kaker og klær. 

Pressekontakt:

Pressevakttelefon: 96 94 24 49.

Plakatoversikt

Plakater til utskrift

Her kan du laste ned plakater, skilt, flygeblader og klistremerker vi har laget de siste månedene. Blant annet oppslag til sykehjem, barnehager, fotballbaner, offentlige kontorer og friområder. Til fri bruk!

Smittevernansvarlige i Stavanger

Helsesjef og smittevernoverlege er smittevernansvarlige i Stavanger kommune.