Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Vaksiner og smittevern

Vaksiner og smittevern

Kort fortalt

Internasjonalt vaksinasjonskontor tilbyr reisevaksiner og råd til reisen.

Smittevernkontoret har ansvar for rådgivning om smittsomme sykdommer, tuberkulosekontroll og vaksinasjon

Vi holder til i Torgveien 15C i Hillevåg, 4016 Stavanger

Internasjonalt vaksine- og smittevernkontor

Reisevaksiner

Internasjonalt vaksinasjonskontor tilbyr

 • Reisevaksiner, malariaresepter og veiledning for alle reisemål.
 • HMS-vaksinering på bestilling fra arbeidsgivere.
 • Oppfrisking av skolevaksiner for voksne.

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av helsetilstanden og vaksinehistorien din, reisemål, turens varighet og type reise. På dette vaksinekartet kan du se hvilke vaksiner som anbefales til ulike områder. Vi anbefaler at du vaksinerer deg minst seks uker før avreise, selv om vaksiner i nødsfall kan gis helt fram til avreisen.

Bestill time på 51 91 33 33 eller e-post: vaksinasjonskontoret@stavanger.kommune.no.  
Åpent mandag-fredag kl. 08.00-15.00. 
Gratis parkering vis à vis Kilden kjøpesenter.

Vaksinepriser og konsultasjon

Pris for konsultasjon ved ny reise

Voksne: 325 kroner
Barn under 16 år: 225 kroner
Studenter: 292 kroner

Familierabatt: Pris per familiemedlem over to, fra 16 år og eldre: 225 kroner ved ny reise

Pris for konsultasjon ved påfyll

Voksne: 225 kroner
Barn under 16 år: 225 kroner
Studenter: 202 kroner

Vaksinepriser per januar 2019

Prisene er inkludert hygienetillegg på 100,- Kr .
BCG Tuberkulosevaksine (spesielle indikasjoner) 0,-
Boostrix - polio Difteri-Stivkrampe-Kikhoste-Polio, Booster 420,-
Tetravac Difteri-Stivkrampe-Kikhoste-Polio, Grunnvaksine 400,-
Imovax Polio Polio, Grunnvaksinasjon og booster 250,-
Tetavax Stivkrampe, Grunnvaksinasjon 165,-
Vaqta, Voksen Hepatitt A 425,-
Vaqta, Barn Hepatitt A 360,-
Engerix B, Voksen Hepatitt B 315,-
Engerix B, Barn Hepatitt B 270,-
Twinrix, Voksen Hepatitt A + B 605,-
Twinrix, Barn Hepatitt A + B 455,-
Dukoral, 2 d Kolera/ETEC diaré 505,-
Dukoral, 1 d Kolera/ ETEC diaré, 1 dose, oppfrisking 320,-
Dukoral, 3 d Kolera/ ETEC diaré, Barn 2-5 år 725,-
Tyfoid inj. Tyfoid feber 305,-
Vivotif kapsler Tyfoid- og Paratyfoid feber 335,-
Stamaril Gulfeber, med internasjonalt sertifikat 485,-
Ixiaro Japansk encefalitt  905,-
Nimenrix Hjernehinnebetennelse, gruppe acwy 490,-
NeisVac C Hjernehinnebetennelse, gruppe C 405,-
Bexsero Meningokokk B (må bestilles individuelt) 1100,-
MMR Meslinger-Kusma-Røde hunder, sero negative      0
Rabipur Rabies 620,-
Verorab Rabies (hvis Rabipur er utilgjengelig) 635,-
Influensa Sesonginfluensa 265,-
TicoVac, Voksen Flåttoverført hjernebetennelse (TBE) 430,-
TicoVac Junior Flåttoverført hjernebetennelse (TBE) 420,-
        
Resept Malariatbl
(For familier koster det 50,- per resept etter første resept ved samme konsultasjon)
150,-
Duplikat/fritak Nytt gulfebersertifikat/gulfeberfritak 150,-
Vaksineutskrift    0  
Med forbehold om prisendring

Skogflåttencefalitt vaksine

 • Folk som ferdes mye i skog og mark i kystkommuner i de sørligste fylkene, bør vurdere å vaksinere seg mot skogflått-encefalitt (hjernebetennelse). For at vaksinen skal ha effekt i sommer, må første dose tas 6–8 uker før du reiser til de aktuelle områdene.
 • Hvis du tok to doser i fjor, bør du huske å fullføre med den tredje dosen før flåttsesongen starter i år!

I Norge er det to forskjellige sykdommer som kan overføres ved flåttbitt: Lyme borreliose og Skogflått-encefalitt (hjernebetennelse):

 • Borreliose skal behandles med antibiotika. Det finnes ingen vaksine mot denne sykdommen.
 • Skogflått-encefalitt skyldes et TBE-virus som kan overføres med flåttbitt. Den kan gi alvorlig hjernebetennelse. Sykdommen finnes mange steder i Sentral- og Øst Europa og har i de senere år også etablert seg i kystdistriktene i Sør-Norge.

Personer som ferdes mye i skog og mark i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud og som ofte blir bitt av flått bør vurdere å vaksinere seg.

Grunnvaksineringen består av tre vaksinedoser. De to første dosene gis med minst en måneds mellomrom, og bør være satt i god tid før flåttsesongen. Kom gjerne 6–8 uker før du skal på sommerferie til de aktuelle områdene.

Rabies-vaksine

Rabiesvaksinering etter bitt i land med rabiesforekomst kan fullføres ved Internasjonalt vaksinasjonskontor.

Starte vaksinering på nytt etter stamcellebehandling

Personer som har gjennomgått stamcellebehandling (HMAS og SCT) har rett på ny vaksinering. Vaksineringen kan starte tre måneder etter gjennomført stamcellebehandling.
Ta kontakt med internasjonalt vaksinasjonskontor.

Pneumokokkvaksine

Bakterien kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Pneumokokkvaksine for voksne anbefales dersom:

 • Du er 65 år eller eldre
 • Du har hatt lungebetennelse forårsaket av pneumokokker eller annen alvorlig pneumokokkinfeksjon
 • Du har en kronisk sykdom som diabetes, hjerte- og karsykdom, nyresvikt, leversykdom, sigdcellesykdom eller mangler milten
 • Du har en kronisk lungesykdom, som for eksempel kols eller alvorlig astma
 • Du har et nedsatt immunforsvar, for eksempel på grunn av cellegift, kortisonbehandling med tabletter eller du har HIV, aids, Hodgkins sykdom, leukemi eller benmargskreft.
 • Du har et Cochlea-implantat (høreapparat mot døvhet)
 • Du har lekkasje av spinalvæske etter skallebrudd

Anbefaler påfyllvaksine hvert 10. år. Ved miltmangel eller nedsatt immunforsvar vurderes påfyllsvaksinering etter 5 år.

For personer uten miltfunksjon, hivpositive og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon utleveres pneumokokkvaksiner på blå resept.

Det lages en annen type pneumokokkvaksine for barn. Den anbefales for alle barn under 2 år og er i Norge en del av barnevaksinasjonsprogrammet ved helsestasjonen.

Vaksine mot helvetesild 

 • Anbefales til personer over 60 år
 • Vaksinen halverer forekomst av helvetesild og reduserer forekomst og varighet av helvetesildsmerter
 • Skal ikke gis til personer med immunsvikt, massiv immunsvekkende behandling, aktiv tuberkulose eller neomycinallergi

Russefeiring og gratis vaksinering

Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom mellom 16 og 19 år å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

 • Bor du eller går du på videregående skole i Stavanger kommune får du nå gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse 
 • Følg med på informasjon om tidspunkt og sted for vaksinering ved din skole eller ta direkte kontakt med Smittevernkontoret på telefon 51913339 ved spørsmål

Det anbefales at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner. Beskyttelsen varer i 5 år. Vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden. 

Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse.

Gratis vaksinasjon til bestemte målgrupper

Smittevernkontoret utfører gratis vaksinasjon av bestemte målgrupper. Disse vaksinene dekkes av Folketrygden. Barn under 16 år vaksineres på helsestasjonen

Hepatitt B-vaksine:

MMR-vaksine:

 • Anbefales fertile kvinner, som ikke er gravide og som mangler antistoffer mot rubella
 • Tilbys alle personer som mangler beskyttelse mot meslinger, kusma og/eller røde hunder
 • Alle født etter 1960 anbefales å vaksinere seg, dersom de ikke har hatt sykdommen eller tidligere er blitt vaksinert mot meslinger. Det er stigende antall meslingtilfeller i Europa og andre deler av verden
 • Helsepersonell og personer som arbeider innen barneomsorg anbefales å være vaksinert

Fullføre vaksinasjonsprogrammet:

 • Alle mellom 16 og 20 år som ikke har fullført barnevaksinasjonsprogrammet kan få satt manglende vaksiner ved Smittevernkontoret

Tiltak mot smittsom sykdom

 • Kontakt fastlegen dersom du har mistanke om at du har en smittsom sykdom. 
 • Folketrygden betaler behandlingen hvis du er smittet med en allmennfarlig sykdom. Hvis den ikke er allmennfarlig betaler du egenandel og medisin som vanlig.
 • Legen melder ditt sykdomstilfelle til smittevernoverlegen og Folkehelseinstituttet. 
 • Du har plikt til å følge legens råd om hvordan unngå å smitte andre.
 • Hvis sykdommen kan smitte via mat eller vann skal Mattilsynet informeres.
 • Kontakt Internasjonalt Vaksinasjonskontor seks uker før du skal ut og reise.
 • Flyktninger og innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose skal etter ankomst til landet kontrolleres ved Smittevernkontoret.
 • Personer som har vært i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder i løpet av de tre siste årene må ikke arbeide i helse- og sosialtjenesten, i skole og med barneomsorg før de er kontrollert.

Tuberkulosekontroll

 • Alle flyktninger, asylsøkere og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse før oppstart i skole eller arbeid.
 • Personer som de siste tre årene har oppholdt seg tre måneder eller mer i land med høy forekomst av tuberkulose, som skal jobbe i helsetjeneste eller barneomsorg skal gjennomføre tuberkuloseundersøkelse før oppstart i arbeid.
 • Undersøkelsen består i hovedsak av røntgen av lungene, og blodprøve av enkelte.
 • Bestill time på 51 91 33 39 eller smittevernkontoret@stavanger.kommune.no
 • Åpent mandag-fredag 08.00-15.00. 

HPV-vaksine

 • HPV prosjektet for unge kvinner født 1991 eller senere er nå avsluttet.
 • Dersom du ikke har fått tatt 2. eller 3. dose innen 01. juli 2019 kontakt din fastlege for videre oppfølgning.
 • Vaksinen brukt i programmet er Cervarix

Influensavaksine

Det viktigste tiltaket for å unngå influensa er vaksinasjon. Influensavaksinen bør helst tas i løpet av september-november. I uke 44 (28.10 - 3.11. 2019) har fastlegene fått sesongens influensavaksine. Da er det bare å ringe og bestille time.
Folkehelseinstituttet anbefaler følgende risikogrupper å vaksinere seg:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide
 • Voksne og barn med: 
  • kroniske luftveissykdommer (særlig de med nedsatt lungekapasitet)
  • kroniske hjerte/karsykdommer (særlig de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon)
  • nedsatt forsvar mot infeksjoner
  • diabetes mellitus (type 1 og type 2)
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell som har pasientkontakt, også studenter/lærlinger
 • alle som er i kontakt med pasienter med nedsatt immunforsvar
 • svinerøktere/andre som har regelmessig kontakt med griser

De som er i risikogruppen
Personer i risikogruppen kan bestille time for vaksinering hos fastlegen. De som er uten fastlege kan få satt vaksinen på internasjonalt vaksinasjonskontor i Hillevåg.

Personer med sykehjemsplass får tilbud om influensavaksinen av sykepleier eller tilsynslege på sykehjemmet. Virksomheten faktureres for vaksinen.

Utenfor risikogruppene
Andre som ønsker å vaksinere seg mot sesonginfluensa kjøper vaksinen selv på apoteket og får den satt hos fastlegen. 

De som ikke har fastlege kan kontakte vaksinasjonskontoret på telefon 51 91 33 33, eller smittevernkontoret på telefon 51 91 33 39. Begge holder til i Torgveien 15C (3.etg.), 4016 Stavanger.

Kontaktinformasjon

Internasjonalt vaksinasjonskontor

Besøksadresse:

Internasjonalt vaksinasjonskontor Torgveien 15C 4016 Stavanger

Telefon:
51 91 33 33
E-post:
vaksinasjonskontoret@stavanger.kommune.no

Smittevernkontoret

Besøksadresse:

Torgveien 15C 4016 Stavanger

Telefon:
51 91 33 39
E-post:
smittevernkontoret@stavanger.kommune.no

Ruth L. Midtgarden

Fungerende smittevernoverlege

Mobil:
938 18 987
E-post:
ruth.midtgarden@stavanger.kommune.no

Marit Anda

Konstituert helsesjef

Mobil:
905 89 216
Telefon:
51 50 85 60
E-post:
marit.johanne.anda@stavanger.kommune.no