Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsestasjoner
 4. Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

Kort fortalt

 • Svangerskapsomsorgen i Stavanger kommune er et tilbud til alle gravide, og bygger på et samarbeid mellom lege og jordmor.
 • Den kommunale jordmortjenesten har hovedkontor på Sentrum helsestasjon i Klubbgata 5, 4. etasje (Arkaden). Vi har også jordmor på Finnøy og Rennesøy.
 • Du kan bestille time hos jordmor på telefon 51 50 83 12 (Åpningstid: 08.00-15.00) eller på Finnøy helsestasjon eller Rennesøy helsestasjon.
Sentrum helsestasjon. Mine Kristin Seren

Sentrum helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren

Ta tidlig kontakt med jordmortjenesten

Ta helst kontakt etter første legekontroll. Ved stor pågang av gravide tildeler vi jordmortime etter en prioriteringsliste. Førstegangsfødende vil bli prioritert.

Vi tar imot timebestilling og andre henvendelser på
telefon 51 50 83 12. Vi bruker ikke e-post for å unngå at sensitiv informasjon deles. Telefon nummer for timer på Finnøy: 51 71 47 50  og telefonnummer for timer på Rennesøy: 51 72 02 88 

Åpningstid: 08.00-15.00

Hva kan jordmoren hjelpe med?

 • oppfølging i svangerskapet
 • informasjon om foreldrerollen
 • ammeveiledning
 • prevensjonsveiledning
 • eventuelt hjemmebesøk etter fødselen
 • samtale etter fødselen
 • barselgrupper

Til deg som er gravid - brosjyre

Målet for svangerskapsomsorgen 

 • Å gi oppfølging og veiledning i svangerskapet, og medvirke til at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte.
 • Forberedelse til foreldrerollen.

For tidlig født, gruppe for foreldre

Helsestasjonen inviterer foreldre med for tidlig fødte barn til en nettverksgruppe for foreldre i samme situasjon.
Her utveksles erfaringer, og ulike fagpersoner informerer om aktuelle tema og gir veiledning/råd.

Informasjon om gruppene får dere av barnets helsesøster.

For tidlig fødte barn får en spesiell start på livet. Spenning, usikkerhet og ulike følelser kan prege mange foreldre både før og etter fødselen. Vi samarbeider derfor tett med andre om oppfølgingen av barnet og familien.

TEGRA for integrasjon

Jordmortjenesten samarbeider med TEGRA om gratis svangerskapskurs og barselgrupper for innvandrerfamilier som bor i Stavanger.

Jordmor og helsesøster kan gi deg mer informasjon om kursene.
Alle som ønsker å delta kan melde seg på fortløpende. Tegra vil deretter ta kontakt og du vil få dato for kurset.

Påmeldingen må inneholde:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • termindato eller fødselsdato på barnet.

Det er viktig å gi beskjed dersom familien trenger tolk.

Send påmeldingen til:
TEGRA, Sentrum helsestasjon/Stavanger
Klubbgata 5, 4013 Stavanger 

Snakk med helsesøster eller jordmor dersom du trenger hjelp til påmelding, eller kontakt oss på:
e-post: julie.sunde@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 50 83 12

Kontaktinformasjon

Jordmortjenesten

Besøksadresse:

Klubbgata 5, 4. etasje 4013 Stavanger

Telefon:
51 50 83 12

Kontakttelefon jordmor på Rennesøy mandag:
51 72 02 85 / 51 72 02 88

Telefonnummer til jordmor på Finnøy fredag: 
51 71 47 50