Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsestasjoner

Helsestasjoner

KORT FORTALT

Information in other languages

Lekekroken på Tasta helsestasjon

Lekekroken på Tasta helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren

Slik finner du din helsestasjon

Bostedsadressen avgjør hvilken helsestasjon du tilhører. Klikk i søkefeltet og let opp adressen din på dette kartet: 

Hvert helsestasjonsdistrikt er markert med en farge på kartet. Finnøy: oransje, Hillevåg: grå-blå, Hinna: grønn, Hundvåg: gul, Madla: lys lilla, Rennesøy: turkis, Sentrum: rød og Tasta: lilla. 

Er du fortsatt usikker kan du ta kontakt med helsestasjonsadministrasjonen på telefon 51 50 80 98 eller på e-post  adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Illustrasjon helsestasjoner

Finnøy helsestasjon

 • Telefon: 51 71 47 47
 • Adresse: Judabergveien 6, 4160 Finnøy 

Åpningstider - Finnøy helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00

Finnøy helsestasjon har lokaler i Finnøy rådhus. De gir tilbud til ca. 239 barn i alderen 0-5 år, har jordmortjeneste hver fredag og har skolehelsetjeneste på Finnøy sentralskule og på oppvekstsenterne på Fogn, Ombo og Sjernerøy.

Tilbud

Finnøy helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hillevåg helsestasjon

 • Telefon: 51 50 76 70
 • Adresse: Gartnerveien 41, 4016 Stavanger 

Åpningstider - Hillevåg helsestasjon

Mandag til onsdag og fredag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-11.30
E-post: (kun timebestilling): 
hillevag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Helsestasjonen ligger nær Kilden kjøpesenter og gir tilbud til ca.
1 600 barn i alderen 0-5 år. Helsestasjonen har også skolehelsetjeneste på syv skoler.

Hillevåg helsestasjon
Hillevåg helsestasjon
Foto: Øyvind Berekvam
Tilbud

Hillevåg helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hinna helsestasjon

 • Telefon: 51 91 22 83
 • Adresse: Hinna Park - Jåttåvågveien 7, bygg E, 4.etasje 

Åpningstider - Hinna helsestasjon

Mandag til fredag 08.00-15.00. 
Åpen tid uten timebestilling for barn mellom 0-3 måneder mellom klokken 13.00 og 14.30 mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Mer informasjon om parkering og plassering finnes på nettsidene til Hinna Park

Tilbud

Hinna helsestasjon gir tilbud til vel 1 800 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen, og har skolehelsetjeneste på syv skoler.

De tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hundvåg helsestasjon

 • Telefon: 51 50 81 50
 • Hundvågveien 75, 4085 Hundvåg

Åpningstider - Hundvåg helsestasjon

Mandag til torsdag: 08.00-15.00
fredag i oddetall 08.00-15.00 og fredag i partall etter avtale.
E-post: (kun timebestilling): 
hundvag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tilbud

Hundvåg helsestasjon gir tilbud til ca. 920 barn i alderen 0-5 år og har skolehelsetjeneste på seks skoler.

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Madla helsestasjon

 • Telefon: 51 50 84 70
 • Adresse: Madlaparken, Madlastokken 5, inngang B, 2. etasje, 4042 Hafrsfjord

Åpningstider - Madla helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00 
(Mandag partallsuker 8.00-11.30. Mandag oddetallsuker 8.00-14.30)

Tilbud

Madla helsestasjon ligger nært ved et av bydelens fine turområder - Stokkavannet, har lekeplass rett utenfor, gode parkeringsmuligheter og godt kollektivtilbud. Stasjonen gir tilbud til ca. 1 500 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen, og har skolehelsetjeneste på ni skoler.

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Rennesøy helsestasjon

 • Telefon: 51 72 02 88
 • Adresse: Seljebakken 4, 4150 Rennesøy 

Åpningstider - Rennesøy helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00

Rennesøy helsestasjon ligger i Vikevåg sentrum. De gir tilbud til ca. 346 barn i alderen 0-5 år, har jordmortjeneste hver mandag og har skolehelsetjeneste på 3 skoler.

Tilbud

Rennesøy helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Sentrum helsestasjon

 • Telefon: 51 50 83 12
 • Adresse: Klubbgata 5, Arkaden 4. etasje, 4013 Stavanger

Åpningstider - Sentrum helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00
Fredag i partallsuker stengt kl. 08.00-12.00

E-postadresse, kun for timebestilling: 
sentrum.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Sentrum helsestasjon
Sentrum helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren
Tilbud

Sentrum helsestasjon ligger i 4. etasje i Arkaden kjøpesenter med inngang fra Klubbgata. Stasjonen gir tilbud til ca. 2800 barn i alderen 0-5 år som bor på Eiganes, Våland og Storhaug. Helsestasjonen har ansvaret for skolehelsetjeneste på 13 skoler.

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Tasta helsestasjon

 • Telefon: 51 50 82 70
 • Adresse: Tasta Senter, Tastatunet 1-3, 4.etg. 4027 Stavanger

Åpningstider - Tasta helsestasjon

Mandag til torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: etter avtale.

E-post: (kun timebestilling): tasta.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tasta helsestasjon
Tasta helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren
Tilbud

Tasta helsestasjon ligger i 4. etasje i Tasta Senter. Stasjonen gir tilbud til ca. 1100 barn i alderen 0-5 år, og har skolehelsetjeneste på seks skoler.

De tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Helsestasjonens familiesenter

På grunn av fare for koronasmitte er familiesenteret stengt for oppmøtekonsultasjon, og alle kurs er avlyst. Vi kan gi veiledning på telefon.
Ta kontakt med oss på telefon 51508098/95275211.

 • Helsestasjonens familiesenter gir samtaler til foreldre med barn mellom 0-18 år som ønsker veiledning i foreldrerollen.
 • Våre samtaler har til hensikt å hjelpe barn, ungdom og foreldre med de utfordringene de opplever.
  Vi møter foreldre og barn eller ungdom sammen, eller hver for seg. 
 • Vi gir tilbud til gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen.

Helsestasjonens familiesenter er et utvidet tilbud i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Alle henvendelser tas opp i et ukentlig fag- og fordelingsmøte, og følges deretter opp av aktuelle fagpersoner.

Kontaktinformasjon

Helsestasjonens familiesenter
Besøksadresse: Klubbgata 1, 4. og 5 etasje, 4013 Stavanger
Telefon: 51 50 80 98 og 952 75 211.
Vi har telefontid hver tirsdag og onsdag og mandag i oddetallsuker.

Skolehelsetjeneste

På grunn av koronasmitte er skolehelsetjenesten stengt i perioden som skolen er stengt. Se informasjon på skolens hjemmeside om hvordan du kan få kontakt med oss.

Skolehelsetjenesten tilbyr (når driften er normal igjen)

Les mer om skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Nytorget 1
På grunn av fare for koronasmitte er vi stengt for drop-inn.
Ta kontakt med oss på telefon 900 93 544. Dersom du har en timeavtale hos oss: møt opp utanfor hoveddøren, så hentar vi deg der. 

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Her kan du få veiledning og resept på prevensjon og du kan teste deg gratis for seksuelt overførbare infeksjoner. Du kan ta graviditetstest og få veiledning av helsesykepleier eller lege dersom du er gravid. Du kan snakke med oss om det som er viktig for deg. Det kan være store eller små ting som utfordringer du har i hverdagen din, enten hjemme, på skolen eller i fritiden. 

Helsestasjonen for ungdom ligger på Nytorget 1, midt i Stavanger sentrum. Helsesøster har også kontortid på flere av de videregående skolene i kommunen.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt!

(Åpningstider i skoleåret når koronasmittefaren er redusert:
Tirsdag, onsdag og torsdag: 13.00-17.00)

Helligdager stengt.

Åpningstider i skolens sommerferier - Helsestasjon for undgom
Mandag, tirsdag og torsdag: 11.30-15.00
Onsdag: 11.30-17.00

Du kan droppe innom helsestasjonen i åpningstidene. Det er ingen timebestilling for å snakke med helsesykepleier. Timeavtale til legen gjøres via helsesykepleier.

Direkte vakttelefon 900 93 544 alle hverdager kl. 08.00-15.00. 

Kontaktinformasjon

Helsestasjonenes administrasjon

Besøksadresse:

Klubbgata 1, 5. etasje Stavanger

Telefon:
51 50 80 98
E-post:
adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no