Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsestasjoner

Helsestasjoner

KORT FORTALT

Information in other languages

Lekekroken på Tasta helsestasjon

Lekekroken på Tasta helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren

Ta kontakt med helsestasjonen digitalt

Nå kan du se dine timeavtaler og kontakte helsesykepleier eller jordmor digitalt. Bruk din e-ID (f.eks. bankID), og logg inn på helsenorge.no for å kontakte din helsestasjon

Logg inn på helsenorge.no

Slik finner du din helsestasjon

Bostedsadressen avgjør hvilken helsestasjon du tilhører. Klikk i søkefeltet og let opp adressen din på dette kartet: 

Hvert helsestasjonsdistrikt er markert med en farge på kartet. Finnøy: oransje, Hillevåg: grå-blå, Hinna: grønn, Hundvåg: gul, Madla: lys lilla, Rennesøy: turkis, Sentrum: rød og Tasta: lilla. 

Er du fortsatt usikker kan du ta kontakt med helsestasjonsadministrasjonen på telefon 51 50 80 98 eller på e-post  adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Illustrasjon helsestasjoner

Finnøy helsestasjon

 • Telefon: 51 71 47 47
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Judabergveien 6, 4160 Finnøy 

Åpningstider - Finnøy helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00
E-post: (kun timebestilling): 
finnoy.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Finnøy helsestasjon har lokaler i Finnøy rådhus. De gir tilbud til ca. 239 barn i alderen 0-5 år, har jordmortjeneste ca. en dag i uka og har skolehelsetjeneste på Finnøy sentralskule og på oppvekstsenterne på Fogn, Ombo og Sjernerøy.

Tilbud

Finnøy helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hillevåg helsestasjon

Nye lokaler fra 1.november-21:
Hillevåg helsestasjon har fått nye, flotte lokaler i
Gartnerveien 15, 4 etasje.
Du kan bruke tre innganger til oss. Følg skiltene til inngang "Kilden Helse" og opp i 4.etasje.

 • Telefon: 51 50 76 70

  Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.

 • Åpningstid: 08.00-15.00, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.
  Barselvakt alle dager, utenom tirsdager i partallsuker.
  Time må bestilles.

 • Adresse: Gartnerveien 15, 4.etasje, 4016 Stavanger
  E-post: (kun timebestilling): hillevag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tilbud

Hillevåg helsestasjon gir tilbud til ca. 1300 barn i alderen 0-5 år. Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hinna helsestasjon

 • Telefon: 51 91 22 83
  Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.
 • Adresse: Hinna Park - Jåttåvågveien 7, bygg E, 4.etasje
  E-post: (kun timebestilling): 
  hinna.helsestasjon@​stavanger.kommune.no 
 • Åpningstid: 08.00-15.00, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.
  Barselvakt alle dager, utenom tirsdager i partallsuker.
  Time må bestilles.

Tilbud

Hinna helsestasjon gir tilbud til vel 1 800 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen.

De tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hundvåg helsestasjon

 • Telefon: 51 50 81 50
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Hundvågveien 75, 4085 Hundvåg

Åpningstider - Hundvåg helsestasjon

Mandag til torsdag: 08.00-15.00
fredag i oddetall 08.00-15.00 og fredag i partall etter avtale.
E-post: (kun timebestilling): 
hundvag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tilbud

Hundvåg helsestasjon gir tilbud til ca. 920 barn i alderen 0-5 år. 

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Madla helsestasjon

 • Telefon: 51 50 84 70
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Madlaparken, Madlastokken 5, inngang B, 2. etasje, 4042 Hafrsfjord

Åpningstider - Madla helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00 
(Mandag partallsuker 8.00-11.30. Mandag oddetallsuker 8.00-14.30)
E-post: (kun timebestilling): 
madla.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tilbud

Madla helsestasjon ligger nært ved et av bydelens fine turområder - Stokkavannet, har lekeplass rett utenfor, gode parkeringsmuligheter og godt kollektivtilbud. Stasjonen gir tilbud til ca. 1 500 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen.

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Rennesøy helsestasjon

 • Telefon: 51 72 02 88
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Seljebakken 4, 4150 Rennesøy 

Åpningstider - Rennesøy helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00
E-post: (kun timebestilling): 
rennesoy.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Rennesøy helsestasjon ligger i Vikevåg sentrum. De gir tilbud til ca. 346 barn i alderen 0-5 år og har jordmortjeneste hver mandag.

Tilbud

Rennesøy helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Sentrum helsestasjon

 • Telefon: 51 50 83 12
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Klubbgata 5, Arkaden 4. etasje, 4013 Stavanger

Åpningstider - Sentrum helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00
Vi har stengt tirsdag i partall kl 12-15 pga. personalmøter, men venterommet er åpent.
Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30

E-postadresse, kun for timebestilling: 
sentrum.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Sentrum helsestasjon
Sentrum helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren
Tilbud

Sentrum helsestasjon ligger i 4. etasje i Arkaden kjøpesenter med inngang fra Klubbgata. Stasjonen gir tilbud til ca. 2800 barn i alderen 0-5 år som bor på Eiganes, Våland og Storhaug. 

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Tasta helsestasjon

 • Telefon: 51 50 82 70
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Alti Tasta (tidligere Tasta senter), Tastatunet 1-3, 4.etg. 4027 Stavanger

Åpningstider - Tasta helsestasjon

Mandag til torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: etter avtale.

E-post: (kun timebestilling): tasta.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tasta helsestasjon
Tasta helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren
Tilbud

Tasta helsestasjon ligger i 4. etasje i Tasta Senter. Stasjonen gir tilbud til ca. 1100 barn i alderen 0-5 år.

De tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene

Last ned utfyllende informasjon om tilbudet, barnevaksinasjonsprogrammet, journalføring og innsynsrett. Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Helsestasjonens familiesenter

 • Telefon: 51 50 80 98 og 952 75 211.

  Vi har telefontid hver mandag, onsdag, torsdag klokken 08:00 – 13:30 og tirsdager klokka 12:00 – 13:30

 • Adresse: Verksgata 1 A, 3.etasje, 4013 Stavanger
  (NB: Vi flyttet til ny adresse, Verksgata 1 A, den 1.mars 2021).

Åpningstid Helsestasjonens familiesenter:

mandag til fredag kl.08.00 - 15.00

 • Helsestasjonens familiesenter gir samtaler til foreldre med barn mellom 0-18 år som ønsker veiledning i foreldrerollen.
 • Våre samtaler har til hensikt å hjelpe barn, ungdom og foreldre med de utfordringene de opplever.
  Vi møter foreldre og barn eller ungdom sammen, eller hver for seg. 
 • Vi gir tilbud til gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen.

Helsestasjonens familiesenter er et utvidet tilbud i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Alle henvendelser tas opp i et ukentlig fag- og fordelingsmøte, og følges deretter opp av aktuelle fagpersoner.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten tilbyr 

Les mer om skolehelsetjenesten

Les mer om Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skoler

 

Kontaktinformasjon

Helsestasjonenes administrasjon

Besøksadresse:

Verksgata 1 A, 3.etasje 4013 Stavanger

E-post:
adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no