PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten

KORT FORTALT

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonens tilbud, og er gratis og tilgjengelig for alle barn og ungdom i skolepliktig alder.

 • Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende
 • Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov
 • Skolehelsetjenesten har undervisning og veiledning i grupper og klasser
 • Elever, foresatte og lærere kan ta kontakt ved behov
 • Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes
 • Vår viktigste informasjonskanal til foreldre er Helsenorge.no

Hvem vi er, og hvem vi samarbeider med 

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, psykolog og lege. Helsesykepleierne er til stede på skolen og tar hånd om de fleste oppgavene, mens de andre faggruppene er tilgjengelige som en kompetanseressurs og bistår ved behov. 

I tillegg samarbeider tjenesten med skolen, PPT, fastleger, uteseksjonen, Barne- og familiesenteret, barnevern og andre aktuelle instanser. På barne- og ungdomsskoler deltar skolehelsetjenesten i skolens ressursteam. Ansatte som jobber med barn i Stavanger kommune jobber etter «Strategi for samarbeid med barn». 

Ta kontakt  

Du finner oss i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Finn ut når helsesykepleier er til stede på nettsiden til skolen din.  

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.  

Slik gjør du: 

 • Logg deg inn på helsenorge.no 
 • Velg barnet det gjelder og klikk på helsekontakter 
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten 
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten 

Dersom barnet er folkeregistrert i en annen kommune enn Stavanger, må dere kontakte skolehelsetjenesten via telefon eller e-post. 

Taushetsplikt, journalføring og innsynsrett

Taushetsplikt
Helsepersonell har taushetsplikt etter helsepersonelloven. Det betyr at informasjonen du gir, ikke skal deles videre med andre med mindre det er avtalt. Dersom helsepersonell får informasjon om forhold som kan være til skade for barnet, må de likevel bringe dette videre (opplysningsplikt). Skolehelsetjenesten innhenter samtykke fra barn/foreldre før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser. 

Journalføring  
Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen sendes journalen til skolehelsetjenesten. 
Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen blir automatisk arkivert etter grunnskolen. Dersom elev flytter i løpet av grunnskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen. På videregående skole blir det opprettet journal dersom elev tar kontakt med skolehelsetjenesten.  

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

Aktuelle tema i samtaler, helseundersøkelser og undervisning  

 • Trivsel, klassemiljø, skolefravær og mobbing 
 • Familie, venner og relasjoner 
 • Kroppen i vekst og utvikling, søvn, aktivitet, ernæring, syn og hørsel 
 • Fysisk og psykisk smerte; f.eks. magesmerter, hodepine, vanskelige tanker, stress, press, spiseproblemer, tristhet, selvskading og sorg 
 • Levevaner og livsmestring 
 • Vold og seksuelle overgrep 
 • Pubertet, seksuell helse og prevensjon 

Fast tilbud i barne- og ungdomsskolen 

Alle elever får tilbud etter et fast program på klassetrinn, og enkeltelever følges opp ved behov på alle trinn.  
 
1.trinn           
- Skolehelsetjenesten deltar på foreldremøte 
- Helsesykepleier besøker klassen og forteller om skolehelsetjenesten 
- Elevene får undervisning i klassen om hvordan ta vare på seg selv og hverandre. Eksempler på tema: vennskap, følelser, «røde og grønne tanker», kosthold, aktivitet, forebygge vold og seksuelle overgrep. 
- Time til helsesamtale hos helsesykepleier i følge med foreldre  
- Time til helseundersøkelse hos lege i følge med foreldre 
- Tilbud om å måle høyde og vekt, og syn- og hørselstest ved behov 

2.trinn                                                                       
-Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 

3.trinn 
- Undervisning med tema å forebygge vold og seksuelle overgrep   
- Tilbud om å måle høyde og vekt 

5. eller 6.trinn 
- Helseopplysning i grupper/klasse om pubertet; kropp, tanker, følelser og grenser 

6.trinn
- Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 

7.trinn 
- Tilbud om vaksine mot HPV (humant papilloma virus) 

8.trinn
- Skolehelsetjenesten deltar på foreldremøte
- Elevene får undervisning i klasse med hovedtema trivsel, helse (fysisk og psykisk) og vold 
- Tilbud om individuell helsesamtale hos helsesykepleier 
- Tilbud om måling av høyde og vekt 

9.trinn
- Elevene får undervisning om seksuell helse; bevisstgjøring rundt egen kropp og egne og andres grenser, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon

10.trinn
- Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
- Informasjon om Helsestasjon for Ungdom og helsetjenesten i videregående skole 

Generelt for alle klassetrinn:
Tilbud om "Åpen dør" og individuell oppfølging av elevene. Hver klasse får årlig besøk av helsesykepleier som forteller om hva skolehelsetjenesten kan hjelpe med.

Gruppetilbud på noen skoler: 
Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd (To adresser-grupper). Blir oftest arrangert for barn på 4. eller 5. klassetrinn.
Jente- og/eller guttegrupper.

Bydekkende gruppetilbud:
Dette er grupper for alle barn i Stavanger, og er ikke knyttet til hvilken bydel barnet bor i.

 • Aktivitetsgrupper for barn som har en forelder eller et søsken som er alvorlig syk (fysisk eller psykisk sykdom eller rusavhengighet). Gruppene er også for barn som bor i fosterhjem eller som har en forelder i fengsel. Gruppene kalles for «Barn som pårørende.»
 • Aktivitets- og samtalegrupper for barn som har opplevd at noen i nær familie er død (Sorggrupper).

Videregående skole

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i videregående skole. Kontakt helsesykepleier ved din skole for å avtale time. 

I tillegg til samtaler om ønsket tema tilbyr også skolehelsetjenesten i videregående skole kondomer, graviditetstest, klamydiatest, resept på p-stav, p-piller og hormonspiral. Helsesykepleier kan også henvise videre til lege, psykolog/psykiatrisk sykepleier på helsestasjon for ungdom. Du finner mer nyttig informasjon på nettsiden til Helsestasjon for ungdom i Stavanger 

Finn kontaktinfo til din helsesykepleier:

Det er også mulig å få hjelp og finne nyttig informasjon på:

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten

Vi kan dessverre ikke motta elektronisk overføring av skolehelsetjenestejournaler. Journaler som skal sendes per post i forbindelse med flytting til ny skole i Stavanger sendes til: Skolehelsetjenesteadministrasjonen, Verksgata 1 A, 4013 Stavanger. Har du spørsmål (ikke sensitiv info), send en e-post til adm.helsestasjon@​stavanger.kommune.no

Besøksadresse:

Skolehelsetjenesteadministrasjonen Verksgata 1 A, 3.etasje 4013 Stavanger

Postadresse:

Skolehelsetjenesteadministrasjonen Verksgata 1 A 4013 Stavanger