PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten

KORT FORTALT

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • helseundersøkelser
 • vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
 • oppfølging og samtaler
 • undervisning og veiledning i grupper og klasser
 • helsefremmende og forebyggende universelle tiltak

Ta kontakt med oss digitalt via helsenorge.no

Nå kan du se dine timeavtaler og kontakte oss digitalt. Bruk din e-ID (f.eks. bankID) og logg inn på Helsenorge.no eller bruk Helsenorge-Appen. Dette gjelder alle med bostedsadresse i Stavanger kommune.
Logg inn på helsenorge.no

Barneskolen

Skolehelsetjenesten er på barneskolene til faste dager/tider. Informasjon om dette finner du på skolenes hjemmesider.
Helsesykepleier ønsker kontakt med alle ny-tilflyttede elever.
Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.      

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet.

Vi bruker FNs barnekonvensjon som rettesnor i dette arbeidet.

 

Vi tilbyr helsesamtaler, råd og veiledning og hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig for barnet, jo lettere kan vi hjelpe.

 

Vi samarbeider med andre

Vi deltar i skolens ressursteam og på andre tverrfaglige møter på skolen. Vi kan hjelpe dere med å komme i kontakt med andre tjenester om nødvendig.

 

Vi har taushetsplikt

Får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet må vi allikevel bringe dette videre. Dette blir som regel gjort med barnets eller foreldre/foresattes samtykke. Helsesykepleier deltar i skolens samarbeidsteam, men gir ikke opplysninger om elever til skolen uten samtykke fra elev/foreldre/foresatte.

 

Faste oppgaver til skolehelsetjenesten

1.trinn            
- Delta på foreldremøte med informasjon
- Bli kjent med klassen/presentasjon
- Undervisning - Forebygge vold og seksuelle overgrep
- Skolestartundersøkelsen - Samtale med helsesykepleier og lege
- Tilbud om høyde og vekt måling, målrettet syn og hørseltest

2.trinn                                                                      
Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

3.trinn
- Delta på foreldremøte med informasjon
- Undervisning - Forebygge vold og seksuelle overgrep  
- Styrke barn til å si ifra om krangel, vold og seksuelle overgrep
- Tilbud om høyde og vekt måling

6.trinn
- Helseopplysning i grupper om pubertet; kropp, tanker, følelser og grenser
- Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma

7.trinn
- Vaksine mot HPV

Generelt for alle klassetrinn:
Tilbud om "Åpen dør" og individuell oppfølging av elevene. Hver klasse får årlig besøk av helsesykepleier som forteller om hva skolehelsetjenesten kan hjelpe med.
Gruppetilbud på noen skoler: 
Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd (To adresser-grupper). Blir oftest arrangert for barn på 4. eller 5. klassetrinn.
Jente- og/eller guttegrupper.

Bydekkende gruppetilbud:
Dette er grupper for alle barn i Stavanger, og er ikke knyttet til hvilken bydel barnet bor i.

 • Aktivitetsgrupper for barn som har en forelder eller et søsken som er alvorlig syk (fysisk eller psykisk sykdom eller rusavhengighet). Gruppene er også for barn som bor i fosterhjem eller som har en forelder i fengsel. Gruppene kalles for «Barn som pårørende.»
 • Aktivitets- og samtalegrupper for barn som har opplevd at noen i nær familie er død (Sorggrupper).

Journalføring
Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen sendes journalen til skolehelsetjenesten.
Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Den inneholder blant annet helseopplysninger og vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).
Dersom dere flytter i løpet av barneskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

Ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten er på ungdomsskolene til faste dager/tider. Informasjon om dette finner du på skolenes hjemmesider.
Helsesykepleier ønsker kontakt med alle ny-tilflyttede elever.
Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 

Åpen dør, avtaler og samtalegrupper
Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale. Enkelte skoler tilbyr jente/gutte-grupper og grupper for «ungdom med foreldre på 2 adresser». På skolens hjemmeside ligger informasjon om hvilket skolehelsetjenestetilbud som finnes på din skole.

Helse og utvikling
Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Kropp og følelser
Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. 
Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg. 
Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema for samtaler og helseundersøkelser:

 • Trivsel/klassemiljø/skolefravær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Praktiske utfordringer og bekymringer når foreldre ikke bor sammen
 • Nettvett/nettbruk
 • Syn, hørsel
 • Seksuell helse og prevensjon

Vi jobber sammen
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, uteseksjonen, Barne- og familiesenteret og andre aktuelle instanser. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Hovedoppgaver på de ulike trinnene:

8. trinn:
- Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte
- Undervisning med hovedtema trivsel, helse (fysisk og psykisk) og vold
- Elevene tilbys en helsesamtale og måling av høyde og vekt
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov

9. trinn:
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov
- Undervisning om seksuell helse, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon

10. trinn:
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov
- Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
- Informasjon om Helsestasjon for Ungdom og helsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjeneste-journalen 
Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jf. Forskrift om pasientjournal). 
Skolehelsetjeneste-journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Etter 10.trinn lukkes den elektroniske journalen, og papir journalen sendes til fjernarkivering. 
Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 
Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.).

Videregående skole

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i videregående skole. Kontakt helsesykepleier ved din skole for å avtale time. 

Finn kontaktinfo til din helsesykepleier:

Det er også mulig å få hjelp og finne nyttig informasjon på:

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten

Vi kan dessverre ikke motta elektronisk overføring av skolehelsetjenestejournaler. Journaler som skal sendes per post i forbindelse med flytting til ny skole i Stavanger sendes til: Skolehelsetjenesteadministrasjonen, Verksgata 1 A, 4013 Stavanger. Har du spørsmål (ikke sensitiv info), send en e-post til adm.helsestasjon@​stavanger.kommune.no

Besøksadresse:

Skolehelsetjenesteadministrasjonen Verksgata 1 A, 3.etasje 4013 Stavanger

Postadresse:

Skolehelsetjenesteadministrasjonen Verksgata 1 A 4013 Stavanger