Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Kort fortalt

Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • helseundersøkelser
 • vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
 • oppfølging og samtaler
 • undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Barneskolen

Skolehelsetjenesten er på barneskolene til faste dager/tider. Informasjon om dette finner du på skolenes hjemmesider. Om nødvendig kan helsesøster også kontaktes på helsestasjonen.
Helsesøster ønsker kontakt med alle ny-tilflyttede elever.

Tema vi ofte møter i skolehelsetjenesten i barneskolen er:
Trivsel, klassemiljø, mobbing
- Når eleven ikke vil/gruer seg for å gå på skolen
- Pubertet og vekstutvikling
- Spørsmål vedrørende psykisk helse, syn, hørsel, søvn, sengevæting 
og andre plager

Barnet i familien
Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien. 
Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon. 
(f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære). Skolehelsetjenesten oppfordrer foreldrene til å informere om dette til skolen og/eller helsesøster, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

Samarbeid
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastlege, barnevern og andre aktuelle instanser. Helsestasjonens familiesenter er en utvidet del av tjenesten vår. Helsesøster kan formidle kontakt med disse tjenestene for elever og familier. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Fast program for skolehelsetjenesten:

1. klasse
Helsesøster besøker klassen.
Presentasjon av skolehelsetjenesten på foreldremøte.

2. klasse
Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3. klasse:
Høyde og vektmåling av alle.

Helseopplysning i klassen: «Hva kan vi gjøre for å ta vare på oss selv og hverandre». Sentrale tema: fysisk aktivitet, kosthold, søvn, følelser, gode/vonde hemmeligheter, krangel, vold og overgrep.

5. eller 6 klasse:
Helseopplysning i grupper: «Pubertet» 

Sentrale tema: endringer i kropp, følelser og relasjoner, forelskelse, menstruasjon og hygiene.

6. klasse
Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).

7. klasse
Jentene får tilbud om vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine)

Gruppetilbud på noen skoler: 
Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd (To adresser-grupper). Blir oftest arrangert for barn på 4. eller 5. klassetrinn.

Bydekkende gruppetilbud:
Dette er grupper for alle barn i Stavanger, og er ikke knyttet til hvilken bydel barnet bor i.

 • Aktivitetsgrupper for barn som har en forelder eller et søsken som er alvorlig syk (fysisk eller psykisk sykdom eller rusavhengighet). Gruppene er også for barn som bor i fosterhjem eller som har en forelder i fengsel. Gruppene kalles for «Barn som pårørende.»
 • Aktivitets- og samtalegrupper for barn som har opplevd at noen i nær familie er død (Sorggrupper).
 • Livsstilsskolen, et tilbud til familier med barn som strever med overvekt. 

Journalføring
Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen sendes journalen til skolehelsetjenesten.
Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Den inneholder blant annet helseopplysninger og vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).

Gi oss beskjed dersom dere flytter 
Vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

Ungdomsskolen

Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 
Du finner informasjon om når helsesøster er til stede på skolen på skolens hjemmeside.

Åpen dør, avtaler og samtalegrupper
Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale. Enkelte skoler tilbyr jente/gutte-grupper og grupper for «ungdom med foreldre på 2 adresser». På skolens hjemmeside ligger informasjon om hvilket skolehelsetjenestetilbud som finnes på din skole.

Helse og utvikling
Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Kropp og følelser
Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. 
Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg. 
Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema for samtaler og helseundersøkelser:

 • Trivsel/klassemiljø/skolefravær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Praktiske utfordringer og bekymringer når foreldre ikke bor sammen
 • Nettvett/nettbruk
 • Syn, hørsel
 • Seksuell helse og prevensjon

Vi jobber sammen
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, uteseksjonen og andre aktuelle instanser. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Vi har et utvidet tilbud gjennom Helsestasjonens familiesenter. 

Hovedoppgaver på de ulike trinnene:

8. trinn:
- Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte.
- Foreldre og eleven fyller ut skjemaet Helseopplysninger fra hjemmet
- Undervisning med hovedtema trivsel, helse (fysisk og psykisk) og vold.
- Elevene tilbys en helsesamtale og måling av høyde og vekt.
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov.

9. trinn:
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov.
- Undervisning om seksuell helse, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon.

10. trinn:
- Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov.
- Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
- Informasjon om Helsestasjon for Ungdom og helsetjenesten i videregående skole.
- Utdeling av vaksinasjonskort.

Skolehelsetjeneste-journalen 
Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jf. Forskrift om pasientjournal). 
Skolehelsetjeneste-journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Etter 10.trinn lukkes den elektroniske journalen, og papir journalen sendes til fjernarkivering. 
Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. 
Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. 
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år 
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.).

Videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole er organisert under Ungdom og fritid.
Helsesøstrene arbeider både på Helsestasjon for ungdom og i skolehelsetjenesten på de videregående skolene i byen. Helsesøster har kontortid på de fleste av de videregående skolene.
Helsestasjon for ungdom er lokalisert i Stavanger sentrum, på Nytorget.