Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsestasjoner
  4. Helsestasjonenes kurs og grupper

Helsestasjonenes kurs og grupper

Kort fortalt

  • Helsestasjonene står bak flere kurs- og gruppetilbud.
  • Noen av gruppene starter når det blir nok deltakere, mens andre tilbud har fast oppstart vår og høst.

Gruppetilbud på helsestasjonene

Koronaforebyggende tiltak: Vi har startet opp igjen med enkelte barselgrupper under trygge smittevernforebyggende tiltak.

Alle helsestasjonene tilbyr barselgrupper. Enkelte tilbyr pappagrupper, grupper for unge foreldre og ICDP-grupper. Informasjon om gruppene kan du få på din helsestasjon.

Gruppetilbud på skolene

Vi har ulike gruppetilbud for skolebarn, blant annet "Barn med 2 adresser", "Jentesnakk" og "Psykologisk førstehjelp". Se skolenes hjemmeside for informasjon.

Grupper for barn og unge som pårørende

Barnegruppen starter igjen nåe skolene er på grønt, høsten 2021.

Ta kontakt og meld deg på fortløpende. Vi gir informasjon til alle påmeldte dersom vi får mulighet til å starte opp gruppen igjen tidligere. Helsestasjonens familiesenter kan kontaktes dersom det er ytterligere spørsmål.

Dette er et tilbud til barn og unge som vokser opp i familier hvor foreldre eller søsken har psykisk sykdom, utfordringer med rusavhengighet, alvorlig fysisk sykdom eller at en i familien sitter i fengsel. 

Forskning viser at en viktig beskyttelsesfaktor for disse barna/ungdommene er å treffe andre i samme situasjon. "At de er en blant flere". Vi ønsker å gi barna positive opplevelser og gi dem tro på egne muligheter og ressurser.

- Gruppetilbudet er for barn i alderen 8-13 år (barneskole), og barnet må bo i Stavanger kommune.

Påmelding til:
Mette Voldsund, Helsestasjonens familiesenter på telefon
51 50 74 83 / 95275211 eller til
Solveig Gitmark, Barneverntjenesten,
på telefon 51 50 82 96

- Fortløpende påmelding og oppstart i gruppen.
- Gruppen møtes annenhver torsdag fra klokken 17.00-19.00 (partallsuker) i lokalene til Helsestasjonens familiesenter, Verksgata 1 A, 3.etasje.
- På gruppen vil barna treffe andre barn som er pårørende. Barna kan dele erfaringer, og lære hva de selv kan gjøre når de har det vanskelig og hvem de kan snakke med. Gruppemøtene inneholder lek, aktivitet, felles måltid og samtale.

Vi har en samtale med foreldre sammen med barnet før barnet starter i gruppen. 
Gruppen følger  i hovedsak skoleruten.
Gruppelederne har taushetsplikt og tilbudet er gratis. 

Fortsatt foreldre - for godt nok samarbeid

Fortsatt foreldre er et kurs som passer for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna. 

Vi har foreløpig ikke planlagt nye kurs for 2022. Mer informasjon kommer.

For tidlig født, gruppe for foreldre

Helsestasjonen inviterer foreldre med for tidlig fødte barn til en nettverksgruppe for foreldre i samme situasjon.
Her utveksles erfaringer, og ulike fagpersoner informerer om aktuelle tema og gir veiledning/råd.

Informasjon om gruppene får dere av barnets helsesykepleier.

For tidlig fødte barn får en spesiell start på livet. Spenning, usikkerhet og ulike følelser kan prege mange foreldre både før og etter fødselen. Vi samarbeider derfor tett med andre om oppfølgingen av barnet og familien.

Senk stresset i familien - kurs i mindfulness

Koronaforebyggende tiltak: alle grupper er foreløpig avlyst.

Stavanger kommune tilbyr kurs i mindfulness og stressmestring til foreldre. Foreldre kan melde seg på sammen eller gå alene. Kurset er også aktuelt for aleneforeldre.

Kurset Senk stresset i familien passer for deg som opplever at høyt stress i hverdagen påvirker deg i foreldrerollen.

Neste kurs starter januar 2020. Kurset går over 8 ganger.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å melde deg på kurset: imolsen@stavanger.kommune.no

Sorggrupper i Stavanger

Barn og ungdom i sorg 

Hvis barn og ungdom kan bli glad i noe eller noen, kan de også sørge. Større og mindre tap vil ramme oss alle gjennom hele oppveksten, og gjennom resten av livet. Siden vi ikke kan forhindre tap, må vi heller prøve å hjelpe barn og ungdom ved å vise respekt for tapsopplevelsen og hjelpe dem med å finne uttrykk for sine følelser. Har barn og ungdom erfart at en kan komme gjennom tap en gang, vil de stå sterkere rustet til livets mange tap og kriser. Av og til skjer det ekstra smertefulle tap, som at foreldre eller søsken dør. Da er det viktig at barn og unge gis rom til å sørge.

I sorggruppen ønsker vi å la barn og ungdom snakke om den døde og sine egne tanker og opplevelser. Barn og ungdom skal få være første person i sorgen. Ofte ser vi at barna kan være ensomme i sin sorg. Å være med i en sorggruppe gir dem mulighet til å treffe andre i samme situasjon og det kan gi:

  • En opplevelse av gjenkjenning, dvs at andre har det på samme måte som en selv.
  • Forståelse dvs at andre vet hva man går gjennom
  • Normalisering, dvs at de tanker og reaksjoner man har er normalt å ha når man er i sorg.

Sorgen er den prosessen som skal til for å ta med seg erfaringer og minner fra det som var, og finne et nytt fotfeste i tilværelsen.

Gruppene blir organisert i aldersbestemte grupper med to voksne gruppeledere i hver gruppe. Samlingen vil vare fra 1,5 - 2 timer. Gjennom ulike aktiviteter, tilpasset alderstrinnet, og samtale om temaer omkring sorg og død, ønsker vi å gi deltakerne rom for å sørge og hjelp til å gi uttrykk for sine følelser.

Gruppene er åpne for alle uansett livssyn.

For å sikre best mulig kvalitet på gruppene har gruppelederne kompetanse på barn og unge. Vi tilstreber at hver gruppe har en leder med pedagogisk og en med helsefaglig bakgrunn. bl. a. diakoner, pedagoger og helsesøstre.

En gruppe starter når det har meldt seg nok deltakere.
Påmelding via helsesykepleier på skolen eller adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no 

TEGRA fødselsforberedende kurs og barselgrupper

Jordmortjenesten arrangerer gratis svangerskapskurs og barselgrupper for minoritetsetniske familier som bor i Stavanger. Dette tilbudet kalles for TEGRA, som betyr integrasjon.

Kontakt oss:
tegra@stavanger.kommune.no eller send SMS til 476 98 489.

Svangerskapskurs for innvandrerkvinner

Vi anbefaler at partneren din blir med på kurset. Kurset er anbefalt når du er i tredje trimester. Kurset er gratis og holdes i lokalene til Jordmortjenesten i Klubbgata 5, Arkaden. Bruk hovedinngangen til Arkaden og ta heisen til Jordmortjenesten i 5 etasje.
Varigheten på kurset er 1 ½ - 2 timer. Det blir en liten pause halvveis i kurset, ta gjerne med en liten matbit og litt drikke.

Påmelding til din jordmor eller til tegra@stavanger.kommune.no. Opplys om navn + fødselsdato (xx-xx-xx), termindato og språk.
Viktig informasjon: Vennligst gi beskjed dersom du trenger tolk og på hvilket språk.

Felles barselgruppe for minoritetsetniske familier

Barselgruppene holdes i lokalene til Jordmortjenesten i Klubbgata 5, Arkaden. Bruk hovedinngangen til Arkaden og ta heisen til Jordmortjenesten i 5 etasje.

Tema: Dere vil treffe jordmor, fysioterapeut og lege som vil ta opp ulike tema. Vi vil samtale om kontakten mellom foreldre og barn, familieplanlegging, motorisk utvikling, grunnleggende førstehjelp, kosthold og helse. Ellers tar vi opp det dere synes er viktig. På et av gruppemøtene får vi besøk eller besøker Storhaug Åpen Barnehage.

Påmelding til tegra@stavanger.kommune.no eller
send SMS til 476 98 489 med navn, telefon, adresse og fødselsdato på barnet. Vennligst gi beskjed dersom du trenger tolk og på hvilket språk.

Jordmor og helsesykepleier kan gi deg mer informasjon om kursene og gruppene. Alle som ønsker å delta kan melde seg på fortløpende. Vi sender ut informasjon om datoer og klokkeslett for kurs og grupper til de som er påmeldt.

Kontaktinformasjon

Helsestasjonenes administrasjon

Besøksadresse:

Verksgata 1 A, 3.etasje 4013 Stavanger

E-post:
adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no