Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsestasjoner
  4. Helsestasjonenes kurs og grupper

Helsestasjonenes kurs og grupper

Kort fortalt

Korona og høstens gruppetilbud:
Vi har startet med TEGRA grupper og enkelte barselgrupper i tråd med smitteverntiltak.

  • Helsestasjonene står bak flere kurs- og gruppetilbud.
  • Noen av gruppene starter når det blir nok deltakere, mens andre tilbud har fast oppstart vår og høst.

Gruppetilbud på helsestasjonene

Koronaforebyggende tiltak: Vi har startet opp igjen med enkelte barselgrupper under trygge smittevernforebyggende tiltak.

Alle helsestasjonene tilbyr barselgrupper. Enkelte tilbyr pappagrupper, grupper for unge foreldre og ICDP-grupper. Informasjon om gruppene kan du få på din helsestasjon.

Gruppetilbud på skolene

Vi har ulike gruppetilbud for skolebarn, blant annet "Barn med 2 adresser", "Jentesnakk" og "Psykologisk førstehjelp". Se skolenes hjemmeside for informasjon.

Grupper for barn og unge som pårørende

Neste gruppe starter januar 2021, meld deg på allerede nå :-)

Dette er et tilbud til barn og unge som vokser opp i familier hvor foreldre eller søsken har psykisk sykdom, utfordringer med rusavhengighet, alvorlig fysisk sykdom eller at en i familien sitter i fengsel. 

Forskning viser at en viktig beskyttelsesfaktor for disse barna/ungdommene er å treffe andre i samme situasjon. "At de er en blant flere". Vi ønsker å gi barna positive opplevelser og gi dem tro på egne muligheter og ressurser.

- Gruppetilbudet er for barn i alderen 8-13 år (barneskole), og barnet må bo i Stavanger kommune.

Påmelding til:
Mette Voldsund, Helsestasjonens familiesenter på telefon
51 50 74 83 / 95275211 eller til
Solveig Gitmark, Barneverntjenesten,
på telefon 51 50 82 96

- Fortløpende påmelding og oppstart i gruppen.
- Gruppen møtes annenhver torsdag fra klokken 17.00-19.00 (partallsuker) i lokalene til Helsestasjonens familiesenter, Klubbgata 1.
- På gruppen vil barna treffe andre barn som er pårørende. Barna kan dele erfaringer, og lære hva de selv kan gjøre når de har det vanskelig og hvem de kan snakke med. Gruppemøtene inneholder lek, aktivitet, felles måltid og samtale.

Vi har en samtale med foreldre sammen med barnet før barnet starter i gruppen. 

Det blir ingen gruppe høsten 2020.
Oppstart av ny barnegruppe januar 2021.
 
Ta kontakt og meld deg på fortløpende. Vi gir informasjon til alle påmeldte dersom vi får mulighet til å starte opp gruppen igjen tidligere. Gruppen følger  i hovedsak skoleruten.
Gruppelederne har taushetsplikt og tilbudet er gratis. 

For tidlig født, gruppe for foreldre
Koronaforebyggende tiltak: alle grupper er foreløpig avlyst.
Helsestasjonen inviterer foreldre med for tidlig fødte barn til en nettverksgruppe for foreldre i samme situasjon.
Her utveksles erfaringer, og ulike fagpersoner informerer om aktuelle tema og gir veiledning/råd.

Informasjon om gruppene får dere av barnets helsesøster.

For tidlig fødte barn får en spesiell start på livet. Spenning, usikkerhet og ulike følelser kan prege mange foreldre både før og etter fødselen. Vi samarbeider derfor tett med andre om oppfølgingen av barnet og familien.

Senk stresset i familien - kurs i mindfulness

Koronaforebyggende tiltak: alle grupper er foreløpig avlyst.

Stavanger kommune tilbyr kurs i mindfulness og stressmestring til foreldre. Foreldre kan melde seg på sammen eller gå alene. Kurset er også aktuelt for aleneforeldre.

Kurset Senk stresset i familien passer for deg som opplever at høyt stress i hverdagen påvirker deg i foreldrerollen.

Neste kurs starter januar 2020. Kurset går over 8 ganger.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å melde deg på kurset: imolsen@stavanger.kommune.no

Sorggrupper i Stavanger

Barn og ungdom i sorg 

Koronaforebyggende tiltak: alle grupper er foreløpig avlyst

Hvis barn og ungdom kan bli glad i noe eller noen, kan de også sørge. Større og mindre tap vil ramme oss alle gjennom hele oppveksten, og gjennom resten av livet. Siden vi ikke kan forhindre tap, må vi heller prøve å hjelpe barn og ungdom ved å vise respekt for tapsopplevelsen og hjelpe dem med å finne uttrykk for sine følelser. Har barn og ungdom erfart at en kan komme gjennom tap en gang, vil de stå sterkere rustet til livets mange tap og kriser. Av og til skjer det ekstra smertefulle tap, som at foreldre eller søsken dør. Da er det viktig at barn og unge gis rom til å sørge.

I sorggruppen ønsker vi å la barn og ungdom snakke om den døde og sine egne tanker og opplevelser. Barn og ungdom skal få være første person i sorgen. Ofte ser vi at barna kan være ensomme i sin sorg. Å være med i en sorggruppe gir dem mulighet til å treffe andre i samme situasjon og det kan gi:

  • En opplevelse av gjenkjenning, dvs at andre har det på samme måte som en selv.
  • Forståelse dvs at andre vet hva man går gjennom
  • Normalisering, dvs at de tanker og reaksjoner man har er normalt å ha når man er i sorg.

Sorgen er den prosessen som skal til for å ta med seg erfaringer og minner fra det som var, og finne et nytt fotfeste i tilværelsen.

Gruppene blir organisert i aldersbestemte grupper med to voksne gruppeledere i hver gruppe. Samlingen vil vare fra 1,5 - 2 timer. Gjennom ulike aktiviteter, tilpasset alderstrinnet, og samtale om temaer omkring sorg og død, ønsker vi å gi deltakerne rom for å sørge og hjelp til å gi uttrykk for sine følelser.

Gruppene er åpne for alle uansett livssyn.

For å sikre best mulig kvalitet på gruppene har gruppelederne kompetanse på barn og unge. Vi tilstreber at hver gruppe har en leder med pedagogisk og en med helsefaglig bakgrunn. bl. a. diakoner, pedagoger og helsesøstre.

En gruppe starter når det har meldt seg nok deltakere - høst og vår. Ring oss for påmelding!

TEGRA for integrasjon

Koronaforebyggende tiltak: Vi har startet opp igjen med TEGRA-grupper under trygge smittevernforebyggende tiltak.

Jordmortjenesten samarbeider med TEGRA om gratis svangerskapskurs og barselgrupper for innvandrerfamilier som bor i Stavanger. 

Jordmor og helsesøster kan gi deg mer informasjon om kursene.
Alle som ønsker å delta kan melde seg på fortløpende. Tegra vil deretter ta kontakt og du vil få dato for kurset.

Påmeldingen må inneholde: Navn, adresse, telefonnummer, termindato eller fødselsdato på barnet. Det er viktig å gi beskjed dersom familien trenger tolk.

Send påmeldingen til:

TEGRA, Sentrum helsestasjon/Stavanger
Klubbgata 5, 4013 Stavanger.

Snakk med helsesøster eller jordmor dersom du trenger hjelp til påmelding, eller kontakt oss på:
e-post: julie.sunde@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 50 83 12

Kontaktinformasjon

Helsestasjonenes administrasjon

Besøksadresse:

Klubbgata 1, 5. etasje Stavanger

Telefon:
51 50 80 98
E-post:
adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no