Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Organisasjon og administrasjon
 4. Organisasjon

Organisasjon

Stavanger kommune har sju tjenesteområder fra 1. januar 2018.

Organisasjonskart - Stavanger kommune 2018

Helse og velferd - direktør Eli Karin Fosse

 • Helse og omsorg
 • Velferd og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisinsk (helsesjefen)

Oppvekst og utdanning - direktør Helene Ohm

 • Barn, unge og familie
 • Barnehageområdet
 • Skoleområdet

By- og samfunnsplanlegging - direktør Gunn Jorunn Aasland

 • Beredskap og samfunnsutvikling
 • Byggesak og byantikvar
 • Byutvikling
 • Kart og digitale tjenester

Bymiljø og utbygging - direktør Leidulf Skjørestad

 • Stavanger eiendom
 • Juridisk
 • Park og vei
 • Idrett
 • Vann og avløp
 • Miljø og renovasjon
 • Plan/anlegg

Strategi og styring - direktør Gunn Claire Westad

 • Plan og analyse
 • Kvalitet og styringssystemer
 • Strategisk organisasjonsutvikling

Innbygger- og samfunnskontakt - direktør Trude Marit Risnes

Organisering skal opp i styringsgruppa 10. januar 2018.

Støtte og utvikling - direktør Kjersti Lothe Dahl

Organisering skal opp i styringsgruppa 10. januar 2018.

Organisasjonskart

Se organisasjonskart for de øverste nivåene i Stavanger kommune.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no