Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsesjefen i Stavanger

Helsesjefen i Stavanger

Kort fortalt

  • Frank van Betten er helsesjef i Stavanger kommune.
  • Helsesjefen leder samfunnsmedisinsk avdeling, og har ansvar for fastlegetjenesten, smittevern, miljørettet helsevern og legevakten. 

Helsesjefen i Stavanger har ansvaret for:

Fastlegetjenesten

Allmennpraktiserende fastleger har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Helsesjefen har ansvar for å følge opp innhold i avtalen og samarbeidet med fastlegene.

Du kan skaffe deg fastlege eller bytte fastlege på nettet ved å gå til helsenorge.no. Samfunnsmedisinsk avdeling har en egen informasjonsside for fastleger som har kontor/allmennpraksis i Stavanger kommune. Siden inneholder blant annet diverse praktisk informasjon samt prosedyrer/rutiner og diverse skjema knyttet til samhandling og tjenester mellom fastleger og kommunen.

Finnøy legekontor

Finnøy legekontor ligg i rådhuset på Judaberg, Judabergvegen 6. Du kan kontakte Finnøy legekontor på telefon 51 71 42 00.

Rennesøy legekontor

Rennesøy legekontor ligger i Seljebakken 4, i Vikevåg. Du kan kontakte Rennesøy legekontor på telefon 51 72 02 80.

Rennesøy legekontor har en egen hjemmeside på internett. Du finner den her: http://www.rennesoylegekontor.no/

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern jobber blant annet med:

Miljørettet helsevern fører også tilsyn med andre lokaler der offentligheten har adgang, som frisør-, hudpleie- og tatoveringsvirksomhet, forsamlingslokaler, kirker, campingplasser, hoteller og andre overnattingssteder.

Felles epostadresse til miljørettet helsevern er mhv@rogbr.no

Kommunefarmasøyt

I Stavanger er kommunefarmasøyten plassert i samfunnsmedisinsk stab med helsesjefen som nærmeste overordnede.  Blant oppgavene er opplæring og videreutdanning av sykepleiere og hjelpepleiere, rådgivning og legemiddelgjennomgang. Videre skal kommunefarmasøyten kvalitetssikre og systematisere rutiner samt foreta tilsyn ved sykehjem, i andre institusjoner og i hjemmebaserte tjenester.

Ane Horvei Andersen er kommunefarmasøyt i Stavanger. Hun kan kontaktes på e-post: ane.horvei.andersen@stavanger.kommune.no.

Stavanger legevakt

Smittevern

 

Kontaktinformasjon

Frank van Betten

Helsesjef i Stavanger

E-post:
frank.van.betten@stavanger.kommune.no

Ruth L. Midtgarden/Runar Johannessen

Fungerende smittevernoverlege

Mobil:
477 81 443
E-post:
ruth.midtgarden@stavanger.kommune.no