PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsesjefen i Stavanger

Helsesjefen i Stavanger

Kort fortalt

  • Helsesjef i Stavanger kommune er Runar Johannessen.
  • Helsesjefen leder samfunnsmedisinsk avdeling, og har ansvar for fastlegetjenesten, smittevern, miljørettet helsevern og legevakten. 

Helsesjefen i Stavanger har ansvaret for:

Fastlegetjenesten

Allmennpraktiserende fastleger har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Helsesjefen har ansvar for å følge opp innhold i avtalen.

Du kan skaffe deg fastlege eller bytte fastlege på nettet ved å gå til helsenorge.no

Stavanger kommune har to kommunale fastlegekontorer, Lervig legesenter og Kvernevik legesenter.

Nødvendig helsehjelp for studenter og andre uten fastlege

Hvis du skal bosette deg i Stavanger, kan du skaffe deg fastlege eller bytte fastlege på nettet ved å gå til helsenorge.no. På Helfo.no under Finne og bytte fastlege finner du et eget punkt bak hver enkelt lege der det står hvor mange plasser de har ledig. Husk at studenter beholder fastlegen sin i hjemkommunen hvis de flytter hjem innen tre år.

Kontakt fastlegen din først ved behov for helsehjelp. Det er mye som kan løses med digital konsultasjon eller på telefon med egen fastlege. 

Hvis du trenger akutt helsehjelp, og det ikke kan vente til fastlegen din åpner, kontakt legevakten på 116 117. Hvis det står om liv og helse, ring medisinsk nødnummer 113.

Hvis du trenger helsehjelp som ikke er akutt, og som ikke lar seg løse telefonisk eller digitalt med egen fastlege, kan du kontakte Kvernevik legesenter. Dette gjelder deg som 

  • ikke har rett på eller mulighet til å få fastlege (f.eks. ikke medlem av folketrygden, flyktninger som venter på D-nummer)
  • har fastlege i en annen del av landet (må kontaktes først)
  • har rett på, men ikke fått tildelt, fastlege.

Kommuneoverleger i Stavanger kommune

Overlegene er helsesjefens rådgivere i saker som angår helse. Hver bydel har sin bydelsoverlege. Disse er: Harald Bjørnestad (sentrum, Hundvåg og Storhaug), vikar kommer (Gausel, Hinna og Hillevåg), Ivar Halvorsen (Eiganes og Tasta) og Eli Fjeld Falnes (Madla). 

Finnøy legekontor

Finnøy legekontor ligg i rådhuset på Judaberg, Judabergvegen 6. Du kan kontakte Finnøy legekontor på telefon 51 71 42 00.

Rennesøy legekontor

Rennesøy legekontor ligger i Seljebakken 4, i Vikevåg. Du kan kontakte Rennesøy legekontor på telefon 51 72 02 80.

Rennesøy legekontor har en egen hjemmeside på internett. Du finner den her: http://www.rennesoylegekontor.no/

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern jobber blant annet med:

Miljørettet helsevern fører også tilsyn med andre lokaler der offentligheten har adgang, som frisør-, hudpleie- og tatoveringsvirksomhet, forsamlingslokaler, kirker, campingplasser, hoteller og andre overnattingssteder.

Felles epostadresse til miljørettet helsevern er mhv@rogbr.no

Kommunefarmasøyt

I Stavanger er kommunefarmasøyten plassert i samfunnsmedisinsk stab med helsesjefen som nærmeste overordnede.  Blant oppgavene er opplæring og videreutdanning av sykepleiere og hjelpepleiere, rådgivning og legemiddelgjennomgang. Videre skal kommunefarmasøyten kvalitetssikre og systematisere rutiner samt foreta tilsyn ved sykehjem, i andre institusjoner og i hjemmebaserte tjenester.

Ane Horvei Andersen er kommunefarmasøyt i Stavanger. Hun kan kontaktes på e-post: ane.horvei.andersen@stavanger.kommune.no.

Stavanger legevakt

Smittevern

 

Kontaktinformasjon

Runar Johannessen

Runar Johannessen

Helsesjef

Mobil:
410 15 155
E-post:
runar.johannessen@stavanger.kommune.no