PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Støy

Støy

Kort fortalt

  • Støy kan virke negativt inn på helsen, skape mistrivsel og oppleves som en plage. I Stavanger er veitrafikk den største støykilden.
  • Støy langs hovedveier kan gi plagsom støy. Har du problemer med trafikkstøy kan du kontakte Statens vegvesen, kommunen eller fylkeskommunen alt etter hvem som har ansvaret for veien. 

Information in other languages

Tegneserie der støy og svevestøv er "venner" men så kommer kommunen og fjerner støyen.

Ta kontakt dersom du er plaget av støy

Helligdagsfred

Lov om helligdager og helligdagsfred forteller blant annet hva som er tillatt av støy på helligdager. Lovteksten sier følgende: "På helligdager fra klokken 00 til klokken 24 samt påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal det holdes helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet."

Strategisk støykartlegging 2017

I 2017 ble det gjennomført kartlegging av støy fra de største støykildene i Stavanger: veitrafikkstøy, jernbane-, fly- og havnestøy. Resultatet av kartleggingen er presentert i rapporten Strategisk støykartlegging i Stavanger kommune 2017 (PDF, 1,3 MB).

Handlingsplan mot støy 2018-2023

Støyforskrifter? Les og last ned handlingsplan mot støy (PDF 0,9 mb)

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6