PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra klokken 07.30 til 16.30.
 • SFO er for alle elever på 1.–4. klassetrinn og for elever med særskilte behov til og med 10. trinn.
 • SFO er gratis for alle førsteklassinger. Har du barn i både barnehage og SFO, får du søskenrabatt.
 •  Det betales for SFO 11 måneder per skoleår

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i per skoleår.

Fra og med 1. august 2022 gjelder følgende priser:

 • 100 % plass: 2688 kroner per måned
 • 60 % plass: 1894 kroner per måned

Har du flere barn i SFO eller barn både i SFO og barnehage, går prisen ned med 25 prosent hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker. De 25 prosentene blir beregnet av den billigste plassen. 

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette. 

Barn med SFO-plass på 5.–10. trinn har friplass.

Elever på 1. trinn gratis opphold i SFO. Foreldre betaler kun matpenger. Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Det er bindende påmelding til skolefritidsordningen. Selv om barnet ikke har benyttet plassen i SFO må plassen sies opp.

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Søknadsfrist for nytt SFO-år er 15. april. Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt. Elever som meldes på senere enn oppsatt frist kan risikere å måtte vente på plasstildeling i inntil en måned.

Gå til SFO-skjema for å søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO.

Oppsigelsestid er det som gjenstår av inneværende måned pluss en måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juli måned, på samme måte som det gjelder for barnehage.

Det å redusere/øke plasstørrelsen regnes som oppsigelse/påmelding til en del av plassen. Reglene for oppsigelse/påmelding vil da gjelde.

Du kan søke om lavere pris (moderasjon)

Fra 1. oktober 2022 har Stavanger kommune to ordninger for lavere pris. Søknader vurderes ut fra begge ordningene. Lavere pris gis ut fra den ordningen som er best for søker.

1. Den nasjonale ordningen for lavere pris er slik at ingen familier skal betale mer enn maksimalt seks prosent av familiens samlede skattbare inntekt for en SFO-plass. Skoleåret 2022/2023 gjelder følgende:

 • 100% plass i SFO: Hvis familiens samlede skattbare inntekt er under 492 800 kroner, gis lavere pris.
 • 60% plass i SFO: Hvis familiens samlede skattbare inntekt er under 347 233 kroner, gis lavere pris
 • Samlet skattbar inntekt under 347 233 kroner gir lavere og lik pris for SFO 100% plass og SFO 60% plass.

2. Den lokale ordningen har familiens samlede skattbare inntekt kombinert med antall voksne og antall barn under 18 år, som satser og kriterier for lavere pris.

Antall barn under 18 år

1 voksen

2 voksne

1

277 500 kr

435 000 kr

2

370 000 kr

522 000 kr

3

462 500 kr

695 000 kr

4

555 000 kr

700 000 kr

5

647 500 kr

780 000 kr

Dersom lavere pris innvilges koster 100 % SFO-plass 794 kroner per måned og 60 % plass er gratis. Dersom søknaden om lavere pris blir innvilget, gjelder den for ett skoleår av gangen. Ved nytt skoleår 2023/2024 behandles søknaden på ny.

Du kan søke om lavere pris eller moderasjon her.

Alle søknader om lavere pris som er sendt inn til skoleåret 2022/23 skal vurderes på ny. Lavere pris gis ut fra den ordningen som er best for søkeren.

Varig nedgang i familiens inntekt i inneværende år kan gi grunnlag for ny behandling av søknaden. Søker må sende inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen. Send dokumenter på postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Fordeling av SFO-plass


SFO tilbyr følgende plasstørrelse:

 • 100 prosent - fem dager i uken. 
 • 60 prosent - normalt tre valgfrie faste dager i uken.

Åpningstider


SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30.

Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Vedtekter og kvalitetsmeldinger

Vedtekter for SFO ved de kommunale skolene

Kvalitet- og utviklingsmeldinger 

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og utdanning
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og utdanning

Avtale for innkreving av barnehage- og SFO- fakturaer

Stavanger kommune har inngått avtale med inkassobyrået Intrum AS ved utsendelse av purring/inkassovarsel på fakturaer om barnehage og SFO. Avtalen trådte i kraft fra og med 31.08.2020.

Ved eventuelle henvendelser etter at inkassovarsel er mottatt av kunden skal Intrum kontaktes, og ikke Stavanger kommune.