Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra klokken 07.30 til 16.30.
 • Tilbudet gjelder alle elever på 1.-4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn.

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året.

 • 100 % plass: 3011 kroner per måned
 • 60 % plass: 2072 kroner per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker.  De 25 prosentene blir beregnet av den billigste plassen. 

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette. 

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Søknadsfrist for nytt SFO-år er 15. april. Elever som allerede har plass i sfo, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt. 

Gå til SFO-skjema for å søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO.

Ved oppsigelse eller reduksjon av plass er varighet av oppsigelsestiden det som gjenstår av inneværende måned og de to neste måneder.

Du kan også søke om lavere pris eller friplass

Om du kan få lavere pris eller friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Du kan søke om lavere pris/friplass fra og med 1. juni for påfølgende skoleår. Søknaden vil gjelde fra og med 1. til 4. klasse.

Du kan søke om lavere pris eller friplass her.

Før du sender inn skjema, sjekk om du ligger innenfor inntektsgrensene for å søke om friplass eller lavere pris:

Inntektsgrensene per år i husstander med:
Antall barn under 18 år 1 voksen 2 voksne
1 barn 277 500 kroner 435 000 kroner
2 barn 370 000 kr 522 000 kr
3 barn 462 500 kr 695 000 kr
4 barn 555 000 kr 700 000 kr
5 barn 647 500 kr 780 000 kr

Søk om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Du søker/endrer plasstørrelse/sier opp plass i SFO i dette elektroniske skjemaet

Skal du bytte mellom 100 % og 60 % plass i SFO, så skal du søke om endre type plass.

Skal du si opp plass i SFO, så er oppsigelsestiden to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.


Fordeling av SFO-plass


SFO tilbyr følgende plasstørrelse:

 • 100 prosent - fem dager i uken. 
 • 60 prosent - normalt tre valgfrie dager i uken.

Åpningstider


SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30.

Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Dokumenter

Generell informasjon om SFO i Stavanger (PDF, 430 kB)

 • Her finner du mer informasjon om SFO i Stavanger kommune. Inklusiv åpningstider, betaling og redusert pris.

Fritid på skolen - Kvalitetsplan for SFO 2016-2020 (PDF, 1.23MB)

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og levekår
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og levekår