Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra klokken 07.30 til 16.30.
 • Tilbudet gjelder alle elever på 1.-4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn.
 • Fristen for å søke plass er 15. april.
 • Oppsigelsestiden er to måneder.

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året.

 • 100 % plass: 2 855 kroner per måned
 • 60 % plass: 1 965 kroner per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent.  De 25 prosentene blir beregnet av laveste plasstørrelse. 

Du kan også søke om friplass eller lavere pris. Om du kan få friplass eller lavere pris avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Du kan søke om friplass og lavere pris her.

Søk om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Du søker/endrer plasstørrelse/sier opp plass i SFO i dette elektroniske skjemaet

Skal du bytte mellom 100 % og 60 % plass i SFO, så skal du søke om endre type plass.

Skal du si opp plass i SFO, så er oppsigelsestiden to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.


Fordeling av SFO-plass


SFO tilbyr følgende plasstørrelse:

 • 100 prosent - fem dager i uken. 
 • 60 prosent - normalt tre valgfrie dager i uken.

Åpningstider


SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30.

Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Dokumenter

Generell informasjon om SFO i Stavanger (PDF, 430 kB)

 • Her finner du mer informasjon om SFO i Stavanger kommune. Inklusiv åpningstider, betaling og redusert pris.

Fritid på skolen - Kvalitetsplan for SFO 2016-2020 (PDF, 1.23MB)

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og levekår
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og levekår