PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra klokken 07.30 til 16.30.
 • SFO er for alle elever på 1.–4. klassetrinn og for elever med særskilte behov til og med 10. trinn.
 • Du kan søke om redusert foreldrebetaling for skoleåret 2024/2025 etter 1. juni 2024

Endringer fra august 2024 (skoleåret 2024/2025)

Fra august 2024 blir det endringer som gjelder gratis kjernetid, pris for SFO-plass og redusert foreldrebetaling (moderasjonsordning). Se teksten under. 

Gratis kjernetid for 1.- 3. trinn

Fra august 2024 innføres gratis kjernetid også for elever på 3. trinn. I Stavanger kommune vil alle elever på 1.-3. trinn få gratis kjernetid. Gratis SFO-plass for 1. trinn avsluttes.

I Stavanger kommune tilsvarer 12 timers gratis kjernetid en 60% plass. Alle elever på 1.-3. trinn som har 60% plass, får gratis opphold i SFO. For 100% plass betaler du 40% av full pris.

Det er ikke nødvendig å søke om gratis kjernetid, det gjelder for alle elever på 1.-3. trinn som har SFO-plass.

Pris for plass i SFO skoleåret 2024/2025

Du betaler for SFO 11 måneder per skoleår. August er betalingsfri måned. SFO er åpen 11 måneder i skoleåret (august-juni)

Skoleåret 2024/2025 gjelder følgende priser:

100% plass 1.-3. trinn med gratis kjernetid: 1163 kroner per måned

60% plass 1.-3. trinn med gratis kjernetid: 0 kroner per måned

100 % plass 4. trinn: 2907 kroner per måned

60 % plass 4. trinn: 2048 kroner per måned

Har du flere barn i SFO eller barn både i SFO og barnehage, kan du få søskenmoderasjon på 25%.  Søskenmoderasjon gis på den billigste SFO-plassen. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon. For at søskenmodersajon skal beregens må barna ha minst en felles foresatt og identisk bostedsadresse i opptakssystemet.Ved gratisplass gis det ikke søskenmoderasjon.

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette. 

Fordeling av SFO-plass

SFO tilbyr følgende plasstørrelse:

 • 100 prosent - fem dager i uken. 
 • 60 prosent - normalt tre valgfrie faste dager i uken.

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Påmelding til SFO for nye elever starter 8. april 2024. Søknadsfrist for nytt SFO-år er 22. april. 

Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt. Elever som meldes på senere enn oppsatt frist kan risikere å måtte vente på plasstildeling i inntil en måned.

Det er bindende påmelding til skolefritidsordningen.Tildelt SFO-plass gjelder til eleven går ut 4. trinn eller til plassen blir sagt opp.

Gå til Vigilo foreldreportalen for å søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO. Du finner innlogging øverst til høyre på siden.

Veiledning for søknad SFO-plass

Det å redusere/øke plasstørrelsen regnes som oppsigelse/påmelding til en del av plassen. Reglene for oppsigelse/påmelding vil da gjelde.

Veiledning for å endre plasstørrelse

Oppsigelsestid er én måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juli måned, på samme måte som det gjelder for barnehage.

Veiledning oppsigelse av SFO-plass

Du kan søke om redusert foreldrebetaling (moderasjon).

Stavanger bystyre har vedtatt ny moderasjonsordning for SFO som gjelder fra august 2024.

Alle familier med moderat inntekt tilbys friplass (heltid) for elever på 1.-4. trinn.

Friordningen vil gjelde for:

 • familier med to forsørgere med samlet skattbar inntekt på under kr 1 000 000
 • enslige forsørgere med samlet skattbar inntekt på under kr 750 000.

Foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling for skoleåret 2024/2025 etter 1. juni 2024. Vi anbefaler å søke i løpet av juni slik at søknad kan behandles før nytt skoleår starter. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett skoleår om gangen, det må søkes på ny for skoleåret 2024/2025. 

Søknad om redusert foreldrebetaling registreres i Vigilo foreldreportalen

Veiledning søknad om redusert foreldrebetaling

Varig nedgang i familiens inntekt i inneværende år kan gi grunnlag for ny behandling av søknaden. Søker må sende inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen. Send dokumenter på eDialog - sikker innsending av dokument til kommunen | Stavanger kommune 

Åpningstider


SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Vedtekter og kvalitetsmeldinger

Vedtekter for SFO ved de kommunale skolene

Kvalitet- og utviklingsmeldinger 

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og utdanning
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og utdanning

Ønsker du betalingsutsettelse eller en fakturakopi?

Vi vil minne om at det er mulig å søke om betalingsutsettelse og se utsendte fakturaer på kommunens Min side-løsning

Har du mottatt varsel på grunn av manglende betaling?

Fra 1. juli 2023 vil Stavanger kommune kreve inn egne krav. Mottar du henvendelser som gjelder tidligere måneder, skal du i utgangspunktet kontakte Intrum AS.  Mottar du inkassovarsel for manglende betaling som gjelder terminer etter 1. juli, skal henvendelser rettes til Stavanger kommune.

Vi ber deg benytte kontaktinformasjon som opplyst i utsendt brev eller SMS.