Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort sagt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra 07.30 til 16.30.
 • Tilbudet gjelder alle elever på 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn.
 • Fristen for å søke plass er 15.april

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året.

 • 100 % plass: 2.855 kr. per måned
 • 60 % plass:   1.965 kr. per måned.

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25%.  De 25% beregnes av laveste plassstørelse. 

Du kan også søke om friplass eller lavere pris. Om du kan få friplass eller lavere pris avhenger av familiens størelse og samlede inntekt. Du kan søke om friplass og lavere pris her. Åpnes i nytt vindu.

Søk om plass eller si opp plass

SFO er for elever på 1.-4. klasse og for elever med særskilte behov på 1.-10. klasse.

For barn med særskilte behov skal SFO-tilbudet så langt mulig være likt tilbudet i ordinær SFO. Barn med særskilte behov er elever med vedtak om forsterket SFO-tilbud.

Du søker og sier opp plass i dette elektroniske skjemaet

Åpningstider

SFOen åpner fra 1. august til og med 30. juni.

Det er åpen mandag til fredag fra kl 07.30 til 16.30.

Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFOen kl 12.00.

SFOen er stengt for planleggingsdager 5 dager i året. Skolen har nærmere informasjon.

Dokumenter

Generell informasjon om SFO i Stavanger(pdf, 430 kB)

 • Her kan du lese nærmere informasjon om SFO tilbudet i Stavanger kommune. Inklusiv åpningstider, betaling og redusert pris.

Fritid på skolen - Kvalitetsplan for SFO 2016-2020(pdf, 1.23MB)

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og levekår
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og levekår