PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra klokken 07.30 til 16.30.
 • SFO er for alle elever på 1.–4. klassetrinn og for elever med særskilte behov til og med 10. trinn.
 • SFO er gratis for alle førsteklassinger. Har du barn i både barnehage og SFO, får du søskenrabatt.
 • Fra august 2023 innføres 12 timers gratis kjernetid for alle elever på 2. trinn, det tilsvarer en 60% plass
 •  Det betales for SFO 11 måneder per skoleår. August er betalingsfri måned.

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i per skoleår. August er betalingsfri måned.

Skoleåret 2023/2024 gjelder følgende priser:

 • 100 % plass: 2787 kroner per måned
 • 60 % plass: 1964 kroner per måned

Har du flere barn i SFO eller barn både i SFO og barnehage, kan du få søskenmoderasjon på 25%.  Søskenmoderasjon gis på den billigste SFO-plassen. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, for at søskenmodersajon skal beregens må barna ha minst en felles foresatt og identisk bostedsadresse i opptakssystemet.

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette. 

Det er bindende påmelding til skolefritidsordningen. Selv om barnet ikke har benyttet plassen i SFO må plassen sies opp.

Elever på 1. trinn gratis opphold i SFO. Foreldre betaler kun matpenger. Påmelding ved søknad i Vigilo foreldreportalen søk her.

Gratis kjernetid for 2. trinn

Fra august 2023 innføres 12 timers gratis kjernetid i SFO for alle elever på 2. trinn. I Stavanger kommune vil 12 timers gratis kjernetid tilsvare en 60% plass. Alle elever på 2. trinn som har 60% plass, får gratis opphold i SFO. For 100% plass betaler du 40% av full pris

Priser på SFO-plass for 2. trinn:

 • 60% plass: gratis
 • 100% plass: kr. 1115

Matpenger kommer i tillegg.

Det er ikke nødvendig å søke om gratis kjernetid, det gjelder for alle elever på 2. trinn som har SFO-plass. Tildelt SFO-plass gjelder til eleven går ut 4. trinn eller til plassen blir sagt opp.

Du kan søke om endring av plass-størrelse, se under.

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Søknadsfrist for nytt SFO-år er 15. april. Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt. Elever som meldes på senere enn oppsatt frist kan risikere å måtte vente på plasstildeling i inntil en måned.

Gå til Vigilo foreldreportalen for å søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO. Du finner innlogging øverst til høyre på siden.

Veiledning for søknad SFO-plass

Det å redusere/øke plasstørrelsen regnes som oppsigelse/påmelding til en del av plassen. Reglene for oppsigelse/påmelding vil da gjelde.

Veiledning for å endre plasstørrelse

Oppsigelsestid er det som gjenstår av inneværende måned pluss en måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juli måned, på samme måte som det gjelder for barnehage.

Veiledning oppsigelse av SFO-plass

Du kan søke om lavere pris (moderasjon)

Stavanger kommune har to ordninger for lavere pris. Søknader vurderes ut fra begge ordningene. Lavere pris gis ut fra den ordningen som er best for søker.

1. Den nasjonale ordningen for lavere pris er slik at ingen familier skal betale mer enn maksimalt seks prosent av familiens samlede skattbare inntekt for en SFO-plass. Skoleåret 2023/2024 gjelder følgende:

 • 100% plass i SFO: Hvis familiens samlede skattbare inntekt er under 510 950 kroner, gis lavere pris.
 • 60% plass i SFO: Hvis familiens samlede skattbare inntekt er under 360 067 kroner, gis lavere pris
 • Samlet skattbar inntekt under 360 067 kroner gir lavere og lik pris du velger SFO 100% plass eller SFO 60% plass.

2. Den lokale ordningen har familiens samlede skattbare inntekt kombinert med antall voksne og antall barn under 18 år, som satser og kriterier for lavere pris.

Antall barn under 18 år

1 voksen

2 voksne

1

277 500 kr

435 000 kr

2

370 000 kr

522 000 kr

3

462 500 kr

695 000 kr

4

555 000 kr

700 000 kr

5

647 500 kr

780 000 kr

Dersom lavere pris innvilges koster 100 % SFO-plass 823 kroner per måned og 60 % plass er gratis. Dersom søknaden om lavere pris blir innvilget, gjelder den for ett skoleår av gangen. Ved nytt skoleår 2023/2024 må det søkes på ny.

Lavere pris gis ut fra den ordningen som er best for søkeren.

Søknad om laverepris på foreldrebetaling registreres i Vigilo foreldreportalen

Veiledning søknad om lavere pris foreldrebetaling

Varig nedgang i familiens inntekt i inneværende år kan gi grunnlag for ny behandling av søknaden. Søker må sende inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen. Send dokumenter på postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Fordeling av SFO-plass

SFO tilbyr følgende plasstørrelse:

 • 100 prosent - fem dager i uken. 
 • 60 prosent - normalt tre valgfrie faste dager i uken.

Åpningstider


SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30.

Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Vedtekter og kvalitetsmeldinger

Vedtekter for SFO ved de kommunale skolene

Kvalitet- og utviklingsmeldinger 

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og utdanning
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og utdanning

Ønsker du betalingsutsettelse, eller ønsker en fakturakopi?

Vi vil minne om at det er mulig å søke om betalingsutsettelse og se utsendte fakturaer på kommunens Min side-løsning

Har du mottatt varsel på grunn av manglende betaling?

Fra 1. juli 2023 vil Stavanger kommune kreve inn egne krav. Mottar du henvendelser som gjelder tidligere måneder, skal du i utgangspunktet kontakte Intrum AS.  Mottar du inkassovarsel for manglende betaling, som gjelder terminer etter 1. juli, skal henvendelser rettes til Stavanger kommune.

Vi ber deg benytte kontaktinformasjon som opplyst i utsendt brev eller SMS.