Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra klokken 07.30 til 16.30.
 • SFO er for alle elever på 1.–4. klassetrinn og for elever med særskilte behov til og med 10. trinn.
 • SFO er gratis for alle førsteklassinger. Har du barn i både barnehage og SFO, får du søskenrabatt.

  Fra høsten 2022 er også prisene for 100% plass redusert med 500 kroner månedlig for alle elever på 2. til 4. trinn. Søknadsfristen er 15. april.

 • Skoleåret 2021/2022 er august 2021 betalingsfri måned. Det betales for SFO 11 måneder i året

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Skoleåret 2021/2022 er august 2021 betalingsfri måned.

Fra og med 1. august 2022 gjelder følgende priser:

 • 100 % plass: 2688 kroner per måned
 • 60 % plass: 1894 kroner per måned

Har du flere barn i SFO eller barn både i SFO og barnehage, går prisen ned med 25 prosent hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker. De 25 prosentene blir beregnet av den billigste plassen. 

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette. 

Barn med SFO-plass på 5.–10. trinn har friplass.

Elever på 1. trinn gratis opphold i SFO. Foreldre betaler kun matpenger. Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Det er bindende påmelding til skolefritidsordningen. Selv om barnet ikke har benyttet plassen i SFO må plassen sies opp.

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Søknadsfrist for nytt SFO-år er 15. april. Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt. Elever som meldes på senere enn oppsatt frist kan risikere å måtte vente på plasstildeling i inntil en måned.

Gå til SFO-skjema for å søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO.

Oppsigelsestid er det som gjenstår av inneværende måned pluss en måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juli måned, på samme måte som det gjelder for barnehage.

Det å redusere/øke plasstørrelsen regnes som oppsigelse/påmelding til en del av plassen. Reglene for oppsigelse/påmelding vil da gjelde.

Du kan søke om lavere pris eller moderasjon

For neste skoleår, kan du søke om lavere pris fra og med 1. juni.

Nasjonal moderasjonsordning gjelder i Stavanger kommune. Den er slik at ingen familier skal betale mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass.

Skoleåret 2022/2023 gjelder følgende satser:

Ved SFO 100% plass og samlet inntekt før skatt under 492 800 kroner kan du søke om moderasjon. Dersom du har SFO 60% plass er det mulig å søke om moderasjon ved samlet inntekt før skatt under 347 233 kroner. 

Ved samlet inntekt under 347 233 kroner blir moderasjon og pris lik for SFO 100% plass og SFO 60% plass.

Dersom søknaden om lavere pris eller moderasjon blir godkjent gjelder den for ett skoleår av gangen. Du må søke på nytt hvert skoleår. Dersom du får lavere pris/moderasjon, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Du kan søke om lavere pris eller moderasjon her.

Fordeling av SFO-plass


SFO tilbyr følgende plasstørrelse:

 • 100 prosent - fem dager i uken. 
 • 60 prosent - normalt tre valgfrie faste dager i uken.

Åpningstider


SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30.

Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Vedtekter og kvalitetsmeldinger

Vedtekter for SFO ved de kommunale skolene

Kvalitet- og utviklingsmeldinger 

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og utdanning
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og utdanning

Avtale for innkreving av barnehage- og SFO- fakturaer

Stavanger kommune har inngått avtale med inkassobyrået Intrum AS ved utsendelse av purring/inkassovarsel på fakturaer om barnehage og SFO. Avtalen trådte i kraft fra og med 31.08.2020.

Ved eventuelle henvendelser etter at inkassovarsel er mottatt av kunden skal Intrum kontaktes, og ikke Stavanger kommune.