Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Kvalitet i skolen
  5. Kvalitet- og utviklingsmeldinger

Kvalitetsmeldinger, kvalitetsplaner og satsninger

Kort fortalt

  • Kommunestyret har vedtatt at det årlig skal legges fram en kvalitets- og utviklingsmelding for skolen.
  • Melding skal fortelle om innhold, kvalitet og utfordringer for skolene i Stavanger.

Kvalitetsplaner for skole og SFO

Stavanger kommune har utarbeidet en egen plan for kvalitetsutvikling i skolen. Planen "God, bedre, best!" gjelder for perioden 2016-2020.

Plan for kvalitet i SFO 2016-2020 inneholder fire satsningsområder. Hvert område har mål for personalets arbeidsprosesser og mål for hvordan barna skal ha det i SFO.

Prosjekt skolegårder

Det er et mål å øke kvaliteten ved skolegårdenes utforming og innhold. Dette arbeidet startet i 2007 og omfatter skolegårdene ved offentlige barne- og ungdomsskoler i Stavanger. Rapporten fra prosjektet kan du lese her (pdf 7 MB)

IKT-strategi for stavangerskolen

IKT-strategien er en revisjon av IKT-strategi for stavangerskolen 2013-2020, utarbeidet og vedtatt av kommunalstyret for oppvekst i 2013. Den er underlagt Stavanger kommunes IKT-strategi 2014-2017 og Digitaliseringsstrategi 2014-2029. IKT-strategien skal sikre et digitalt førstevalg for elever og ansatte.

IKT-strategien er:

  • et styringsdokument for ansatte i stavangerskolen
  • en orientering til politikerne om digitalisering i stavangerskolen
  • informasjon til foreldre og foresatte

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no