Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Kvalitet i skolen
  5. Kvalitet- og utviklingsmeldinger

Kvalitetsmeldinger, kvalitetsplaner og satsninger

Kort fortalt

  • Bystyret har vedtatt at det årlig skal legges fram en kvalitets- og utviklingsmelding for skolen.
  • Melding skal fortelle om innhold, kvalitet og utfordringer for skolene i Stavanger.

Kvalitetsplaner for skole og SFO

Stavanger kommune har utarbeidet en egen plan for kvalitetsutvikling i skolen. Planen "God, bedre, best!" gjelder for perioden 2016 - 2020.

Plan for kvalitet i SFO 2016 - 2020 inneholder fire satsningsområder. Hvert område har mål for personalets arbeidsprosesser og mål for hvordan barna skal ha det i SFO.

IKT-strategi for stavangerskolen

IKT-strategi for Stavangerskolen 2013-2020 har til hensikt å synliggjøre IKT som område i grunnskolen fram mot 2020. Strategien er fremtidsrettet og bygger på Stavanger kommunes verdier: «er til stede, vil gå foran og skaper fremtiden» Dokumentet omhandler både elever og foresatte, lærere, skoleledere og andre ansatte.

Sentrale områder som belyses i strategidokumentet er:
- bruk av digitale verktøy for å fremme informasjon og kommunikasjon
- bruk av digitale verktøy for å fremme læring og effektivitet
- valg av tekniske løsninger for å fremme læring og effektivitet

Strategidokumentet peker også på sentrale utfordringer for videre satsing på bruk av IKT i skolen fram mot 2020.Den digitale revolusjonen er ved sin begynnelse. Strategidokumentet vil derfor i perioden 2013-2020 årlig ha en gjennomgang for å se om noe bør revideres.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no