PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byarkitekt

Byarkitekten

KORT FORTALT

  • Stavanger skal få en byarkitekt for å styrke og synliggjøre arkitekturens rolle og betydning i by- og stedsutviklingen.
  • Stillingen er nå lyst ut, med søknadsfrist 16. april 2023.
Bilder av et utvalg prosjekter som har vært nominert til Byggeskikkprisen: Vålandstun, Holmegenes, IDDIS og Kongsgata

Byarkitekten skal inspirere, spre kunnskap og bidra til å bygge fellesskap på tvers av fagområder. Personen skal være en pådriver for arkitektonisk kvalitet i alle ledd, uttale seg i aktuelle saker og bidra til engasjement rundt byforming, arkitektur og estetikk. Les mer i stillingsutlysningen.

Pengene til å ansette byarkitekt ble satt av i handlings- og økonomiplan for 2022–2025. Det skal ansettes en person i 2023, som deretter rekrutterer en medarbeider i 2024.  

Hva skal byarkitekten gjøre?

Tanken er at byarkitekten skal løfte arkitekturens rolle gjennom å jobbe med bevisstgjøring og skape oppmerksomhet rundt arkitektur, bygge bro og være en pådriver for arkitektonisk kvalitet i alle ledd.

Byarkitekten i Stavanger skal ha et lignende mandat som byarkitektene i Bergen og Trondheim, gjennom å være en:

  • Rådgiver og inspirator
  • Kunnskapsbygger og uttalepart i aktuelle saker
  • Offentlig debattant, formidler og endringsagent
  • Medvirkningsaktør

Byarkitekten skal også følge opp den nye arkitekturstrategien.

Når kommer byarkitekten?

Arbeidet med å opprette en byarkitekt-avdeling starter opp i 2023, og kommer skikkelig på plass fra 2024. 

Politisk prosess

Forslaget om å utrede behovet for byarkitekt ble fremmet av kommunestyret i forbindelse med handlings- og økonomiplanen for 2021–2024, og ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 27. oktober 2022. Her kan du lese sakspapirene.

Byarkitekten kommer til å høre inn under tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging, i samme avdeling som Byantikvaren.

Kontaktinformasjon

Gunn Jorunn Aasland

Direktør for By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 91 24 88
E-post:
gunn.jorunn.aasland@stavanger.kommune.no

Sven Norland

Leder, avdeling for byggesak og byantikvar

Mobil:
479 73 327
E-post:
sven.norland@stavanger.kommune.no

Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen

Seksjonssjef plan og arkitektur

Mobil:
906 80 984
Telefon:
51 50 86 16
E-post:
tjszp@stavanger.kommune.no