Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Luftkvalitet

Luftkvalitet

Kort fortalt

 • Du kan sjekke kvaliteten på Stavanger-luften på www.luftkvalitet.info eller www.luftkvalitet-nbv.no.
 • På kalde, klare og vindstille dager kan det være for mye svevestøv og gasser i luften. 
 • Svevestøvet skyldes i hovedsak fyring med gamle vedovner og bruk av piggdekk. 
 • Det er ikke tillatt å brenne hageavfall eller annet avfall i Stavanger.

Sjekk luftkvaliteten i Stavanger

Du kan selv følge med på luftkvaliteten via nettsiden til Norsk Institutt for Luftforskning (NILU).

Slik måles luftkvaliteten i Stavanger

To målestasjoner overvåker kvaliteten på luften i Stavanger. Den ene står i sterkt trafikkerte Kannik, ved statuen av Asbjørn Kloster. Den andre står på mindre trafikkerte Våland, ved lekeplassen på Rektor Steens plass.

Luften blir målt hele døgnet.

Råd til utsatte grupper

Utsatte grupper når det gjelder helsepåvirkning av dårlig luftkvalitet må ta sine forholdsregler og holde seg unna forurensede områder.

Gravide, spedbarn og barn må holde seg unna forurensede områder. Barn er spesielt sårbare fordi lungene er under utvikling.

Personer som har sykdommer i luftveissystemet og hjerte-/karsystemet, som astma og hjertekrampe, er også utsatt. Eldre kan ha dårligere lungefunksjon og er også sårbare for luftforurensing.

Hva gjør kommunen når luftkvaliteten er dårlig?

Dersom målingene viser at luften inneholder for mye farlige stoffer får kommunen og Statens Vegvesen melding. Ofte blir luften bedre etter kort tid fordi det kommer mer vind eller regn. Feiing og sprøyting med støvbindende væske hjelper også til at mindre støv blir virvlet opp.

På de verste dagene gir helsesjefen i kommunen råd om at mennesker i sårbare grupper bør holde seg innendørs. Meldingene kommer på kommunens nettside og i media.

Hva kan du gjøre selv for å få bedre luftkvalitet?

Her er noen tips til hva du kan gjøre for at redusere utslippene og skape bedre luft i byen:

 • La bilen stå og bruke buss eller tog
 • Kjøre flere i sammen bil i stedet for én i hver bil
 • Bruke sykkel eller gå
 • Unngå bruk av dieselbil, om du kan
 • Bruke piggfrie vinterdekk
 • Fyre riktig i vedovnen, med god lufttilgang og fullstendig forbrenning.

Forbudt å brenne avfall ute

I Stavanger er det ikke tillatt å brenne noen form for avfall ute. Det gjelder også tørt hageavfall. 

Forskriften om bålforbudet gir deg mer informasjon. 

Har du spørsmål om luftkvalitet?

Har du spørsmål, kontakt oss i miljøvernavdelingen:

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger 
Telefon (sentralbord): 51 50 70 90

Årsrapport for luftkvalitet

Les eller last ned årsrapporten for luftkvalitet i Stavanger for 2017. (PDF, 2MB) 

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern

Postadresse:

Pb. 8801 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
mhv@rogbr.no