PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Forurenset grunn

Forurenset grunn i Stavanger

KORT FORTALT

  • En del steder i Stavanger kan jorda være forurenset av kjemiske stoffer.
  • Dersom du skal grave eller bygge, må du undersøke dette nærmere.
  • Hvis grunnen er forurenset, må du lage en plan for å håndtere forurensningen og få den godkjent av kommunen.

Information in other languages

Hva må man gjøre?

Den som skal bygge eller grave, har plikt til å vurdere om det kan være forurenset grunn i området. Ut fra stedets historie og tidligere aktivitet i området kan man danne seg et bilde.

Hvis man antar eller mistenker at grunnen er forurenset, må man undersøke nærmere. Ansvaret ligger på tiltakshaveren, som kan være grunneier, entreprenør eller utbygger.

Dersom det viser seg at grunnen er forurenset, må tiltakshaveren lage en plan for hvordan forurensningen skal bli håndtert. Planen må sendes på epost til Stavanger kommune ved avdeling for klima og miljø. Kommunen stiller krav og setter betingelser som tiltakshaveren må følge.

Hvor kan grunnen være forurenset?

Stavanger kommune har laget et kart som viser hvor det er sannsynlig at det er forurensning i grunnen. Kartet kalles «aktsomhetskart» fordi det viser hvor man må være aktsom, oppmerksom, hvis man planlegger å grave eller bygge.

Miljødirektoratet har også samlet informasjon fra kartlegging og registrering av forurensningssaker som myndighetene kjenner til. Denne informasjonen finner du på nettstedet grunnforurensning.no

Veiledning og regelverk

Aktsomhetskart for Stavanger 

Oversikt over grunnforurensning fra Miljødirektoratet

Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 2

Har du spørsmål, kontakt oss

Stig Magne Hordnes
rådgiver, klima og miljø
Mobil: 932 38 596, telefon: 51 50 77 76
Epost: stig.magne.hordnes@stavanger.kommune.no

Camilla Løland
rådgiver, klima og miljø
Telefon: 51 50 79 69
Epost: camilla.loland@stavanger.kommune.no

Aleksandra Nagi
rådgiver, renovasjon
Mobil: 957 78 743, telefon: 51 50 76 98,
Epost: aleksandra.jolanta.nagi@stavanger.kommune.no