Illustrasjon som viser teknisk industri.

Om næringslivet i Stavanger-regionen

I 60 år har Stavanger-regionen ledet utviklingen av Norge som energinasjon. Dette gir næringslivet i regionen et fortrinn i omstillingen mot et mer bærekraftig næringsliv.

Rekrutteringspakke - Stavanger Business Region

Skal du rekruttere eller tiltrekke talenter til regionen? Skal du holde foredrag, eller ha en konferanse hvor du har lyst å si noe om Stavanger-regionen? Bruk gjerne materiellet vårt!