Illustrasjon om havbruk

Sterk region på havbruk

Stavanger er landets fjerde største oppdrettskommune og regionen er en tungvekter på teknologi og forskning innen havbruk.

Oppdatert : 20.03.2024

Havbruksnæringen sysselsetter mange, og når næringen vokser seg ut av fjordene til åpent hav vil det gi store ringvirkninger.  

Havbruksnæringen har som mål å øke volumet og ta i bruk nye produksjonsteknologier.  

Bærekraftig fiskeoppdrett

Havbruk
Ole Rasmus Hidle

Foto: Ole Rasmus Hidle

I september 2021 ble det bevilget 93 millioner kroner til prosjektet "Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs. Det er et prosjekt som skal sørge for at fiskeoppdrett blir bærekraftig når det flyttes til havs.
 

Styrket satsning på havbruk

Båt og hav
Ole Rasmus Hidle

Foto: Ole Rasmus Hidle

Stavanger-regionen består av både fjord og skjærgård som gir unike muligheter for å mangedoble havbruksproduksjonen. Vi har arealer, fisk i merer, testsenter for nye arter og går i front på teknologi for fremtidens matproduksjon i havet.  

Stavanger kommune har også etablert havbruksparten hvor Skretting, Cargill, Marine Harvest, Bremnes, Grieg Seafood og flere energiselskaper er partnere.  

I 2020 ga Stavanger kommune 1,2 millioner kroner til opprettelsen av Havets Hus på Ullandhaug i Stavanger. Huset skal bli et kraftsenter for vekst og innovasjon i havbruksnæringen. Klyngen Stiim Aquacluster skal stå for gjennomføringen av å skape et unikt innovasjonsmiljø for grundere og tidligfaseselskaper innen havbruk og akvateknologi.  

Kontaktinformasjon

Tom Kjellsen

Tom Kjellsen

rådgiver

Mobil:
930 23 506
E-post:
tom.kjellsen@stavanger.kommune.no

Relevante artikler