1. Stavanger Business Region
  2. Nyheter
  3. Framtidens havbruk

Framtidens havbruk

Lukket oppdrett i sjø er høyaktuelt i framtidens havbruk. I Stavanger har Grieg Seafood Rogaland og Fishglobe gått inn i et samarbeid for å utvikle teknologi og kompetanse på disse anleggene.
Publisert : 25.03.2022
Av : Hanne Undem

Ved å satse på havbruk og lukket produksjon i sjø åpner vi nye områder for bærekraftig matproduksjon. Det gir gode muligheter for norsk industri og nye arbeidsplasser.   

– Vi skal redusere avtrykket vårt, forbedre fiskevelferden og vokse bærekraftig. Det jobber vi mye med, både gjennom å forbedre tradisjonell oppdrett og ved hjelp av ny teknologi, sier Nina Willumsen Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland, i en pressemelding. 

Vil løse næringens utfordringer 

I løpet av tretti år har norsk havbruksnæring økt sin produksjon av laks og aure fra rundt hundre tusen tonn til 1,3 millioner tonn i dag. Det er et politisk mål at havbruksproduksjonen skal øke til fem millioner tonn i 2050, men bare hvis dette kan gjøres på en bærekraftig måte. 

En rekke utfordringer, som lakselus, rømming og sykdomssmitte, må løses gjennom bruk av ny teknologi og innovasjoner hvis næringen skal kunne vokse bærekraftig.  

Delvis lukking av produksjonen i sjø er et sentralt virkemiddel for å muliggjøre bærekraftig vekst, ifølge en rapport utarbeidet av økonomer, biologer, jurister og forskere. Rapporten viser at lukkede anlegg i sjø har lovende biologiske og miljømessige resultater.

Rapporten er finansiert av Stavanger kommune, DNB, Norsk Industri, Rogaland fylkeskommune og Stiim Aqua Cluster. 

Støtte til næringsutvikling 

Stavanger kommune bidrar årlig med støtte til utvikling og etablering av nye prosjekter som kan bidra til å omstille næringslivet i regionen innenfor disse satsningsområdene:  

⚡️ Energihovedstaden 
💧 Landbruk og havbruk 
💡 Industri, teknologi og kompetanse 
🎉 Opplevelser, reiseliv og kultur 

Har du et prosjekt eller arrangement som kan bidra til omstilling og næringsutvikling? 

Søk økonomisk støtte til næringsutvikling her. 

Relevante artikler