1. Stavanger Business Region
  2. Om næringslivet i Stavanger-regionen
Illustrasjon som viser teknisk industri.

Om næringslivet i Stavanger-regionen

Næringslivet i Stavanger-regionen er på vei til det grønne skiftet. I 60 år har Stavanger-regionen ledet utviklingen av Norge som energinasjon. Dette gir næringslivet i regionen et fortrinn i omstillingen mot et mer bærekraftig næringsliv.

Oppdatert : 22.03.2024

Spydspiss for det grønne skiftet

Lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, lykkes Norge! Kunnskapen fra olje- og gassindustrien er verdifull, og strekker seg fra ingeniørkunnskap til prosjektledelse.  Regionens kompetanse er helt sentral i å klare omleggingen til mer bærekraftige energiformer.  

Stavanger-regionen huser noen av de mest aktive og voksende klyngene i landet. Norwegian Energy Solutions jobber aktivt med omstillingen innen energinæringen, og Norwegian Offshore Wind Cluster innen utviklingen av havvind.

Omstilling til grønnere næringer

Fra hermetikkby til oljehovedstad. Fra oljehovedstad til energihovedstad. Stavanger har alltid levd under omstilling, og har et høykompetent og teknologisk næringsliv. Stavanger-regionen har en unik kompetanse og et konkurransefortrinn i omstillingen mot et mer bærekraftig næringsliv.  

Regionen har tung kompetanse og erfaring innen digitalisering, automatisering, robotisering, kunstig intelligens med mer. 

Denne kompetansen bidrar til å utvikle ny industri, som er kompleks og vanskelig for andre å kopiere. Det kan også åpne nye markeder for lokalt næringsliv, og flere av bedriftene som vokser frem i Stavanger-regionen har høy verdiskaping med et stort vekstpotensial.  

Mann som sveiser pƄ Rosenberg
Stavanger kommune // Stavanger Business Region

Teknologimiljøet vokser i Stavanger

Den unike kompetansen som Stavanger-regionen har opparbeidet seg gjennom 60 år med olje- og gassvirksomhet, bidrar til å løse globale utfordringer og til å åpne nye markeder for lokalt næringsliv. Stavanger-regionen har et sterkt teknologimiljø med noen av de mest spennende teknologiselskapene i landet innen batteriteknologi, elbillading, droner og fornybar energi.  

I tillegg satser etablerte bedrifter med hovedkontor i regionen slik som Equinor og Shell stort på fornybare løsninger og nye markeder.  

Innovation Dock
Stavanger Business Region

Gründerbyen

Siden 2015 har det utviklet seg et miljø og et solid økosystem for gründere. Både med store arbeidsfellesskap, gründerprogrammer, klynger og venturekapital. I 2021 slo vi alle rekorder innen nyetableringer av bedrifter i Stavanger. Vi tok rekord i antall nyetableringer og hadde den 2. høyeste etableringsraten i landet, foran både Bergen og Trondheim, kun bak Oslo.

Sterk region på havbruk

Stavanger er landets fjerde største oppdrettskommune og regionen er en tungvekter på teknologi og forskning innen havbruk. Havbruksnæringen sysselsetter mange, og når næringen vokser seg ut av fjordene til åpent hav vil det gi store ringvirkninger.
Havbruksnæringen har som mål å øke volumet og ta i bruk nye produksjonsteknologier.

Stavanger-regionen består av både fjord og skjærgård som gir unike muligheter for å mangedoble havbruksproduksjonen. Vi har arealer, fisk i merer, testsenter for nye arter og går i front på teknologi for fremtidens matproduksjon i havet.

Kontaktinformasjon

Anne Woie

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no

Relevante artikler