1. Stavanger Business Region
  2. Nyheter
  3. Ny koronastøtte til serveringsbransjen
Fargegata i Stavanger

Ny koronastøtte til serveringsbransjen

Stavanger kommune lyser ut 16,9 millioner kroner i koronastøtte til serveringsbransjen i januar 2022. Søknadsfrist er 10. januar 2022.
Publisert : 04.01.2022
Av : Maiken Ree

– Serveringsbransjen har betalt en høy pris for tiltakene som er satt inn for å begrense smitte. Midlene som nå lyses ut ønsker vi derfor skal bidra til å hjelpe dem gjennom nok en tøff periode, sier næringssjef Anne Woie.  

Disse aktørene kan søke støtte 

Virksomheter som er direkte rammet av det nasjonale skjenkeforbudet som trådte i kraft onsdag 15.12 kan søke om støtte. Det er også er krav at virksomheten har hatt regulær drift i perioden september til desember 2021.  

Trykk her for å lese alle kriteriene som må oppfylles for å kunne søke.    

Hvor mye støtte kan man få? 

Den totale summen på 16,9 millioner kroner vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte ut ifra kriteriene. Hvor mye kompensasjon hver aktør får, blir fordelt etter antall årsverk og samlet lønnskostnad. Tildelingen vedtas av Stavanger formannskap.  

– Vi har hatt tett dialog med bransjen for å utforme kriteriene på en best mulig måte. Jeg håper at tildelingen bidrar til å sikre verdifulle arbeidsplasser og beholde kompetanse i næringen, sier næringssjef Anne Woie.  

Slik søker du 

Før du søker bør du ha klar denne dokumentasjonen: 

  1. Terminregnskap for september/oktober 2021 (termin 5). Virksomheter etablert etter 1. november 2021, må legge ved annen dokumentasjon over salg og lønnskostnader. 
  2. Dokumentasjon over ansatte og årsverk hentet fra Aa-registeret.  

Trykk her for å komme til søknadsskjema.  

Kontaktinfo:  

  • Jonas Jørstad, tlf 458 54 789 e-post: joj@stavanger.kommune.no 
  • Generelle spørsmål om koronastøtte: Innbyggerservice: 51507090  

Relevante artikler