1. Stavanger Business Region
 2. Nyheter
 3. Framtidens energiforsyning og energibruk i Stavanger-regionen
Lyspære illustrasjon

Framtidens energiforsyning og energibruk i Stavanger-regionen

Velkommen til halvdagseminar onsdag 7. februar. Verden, Norge og Stavanger-regionen er midt i en energiomstilling, hvor utslipp skal kuttes, energiforbruket skal reduseres og det skal i størst mulig grad omstilles til å bruke elektrisk kraft.
Publisert : 02.02.2024
Av : Agnete in't Veld Bendiksen
 • Dato: Onsdag 7 februar , kl 0830-1300
 • Sted: Lyse Hovedkontor, Mariero - Auditoriet. Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger
 • Arrangør: Stavanger kommune i samarbeid med Lyse og Lnett
 • Arrangementet er fullt og påmeldingen er lukket.

Om arrangementet

Verden, Norge og Stavanger-regionen er midt i en energiomstilling, hvor utslipp skal kuttes, energiforbruket skal reduseres og det skal i størst mulig omstilles til å bruke elektrisk kraft. Det gir oss en rekke utfordringer, og de fleste av oss trenger innsikt i muligheter og utfordringene rundt å få dette til:

 1. Hva skal til for å for å få tilgang på mer fornybar energi
 2. Lokal produksjon mulighetene og utfordringene
 3. Nettet med kapasitetsutfordringer og hva skal til for å sikre optimalisering i driften av av strømnettet
 4. Hva skjer med forbruket? Hvordan kan vi redusere energibruken, energieffektivisering i bygg, etc
 5. Hva skal til for at vi skal klare å nå, målene om reduserte utslipp, økt elektrifisering, lokal energiproduksjon og energisparing

Energikommisjonen sitt tittel var Mer av alt – raskere, og det må til dersom vi skal oppnå klimamålene og unngå en klima- og naturkrise.

Dette er litt av det vi vil belyse i dette halvdagseminaret, som er kommet til etter initiativ fra Stavanger sin Klima- og miljøavdeling sammen med Næringsavdelingen i tett samarbeid med Lyse og Lnett. Vi må også i fortsettelsen aktivt begynne å ta stilling til hvordan regionen skal håndtere målkonfliktene som må løses opp i for å komme videre. Eksempelvis klima versus natur.

Målgruppen vil være ansatte i kommunene i regionen som jobber med relaterte tema, politikere, akademia og næringslivet.

Program

08.00 – 08.30 Ankomst, registering og kaffi

08.30 – 10.00: Stavanger-regionen skal gjennom en stor energi omstilling. Hva er det store bildet? Hvordan kommer vi rigget i forhold til målsettingene om å kutte klimagassutslipp, produsere mer ren energi og bruke tilgjengelig energi bedre.

 • Behov for mer kraft og økt elektrifisering – hva blir viktig framover og hvordan ser vi veien videre mot å nå de vedtatte utslippsmålene, ordfører Sissel Knutsen Hegdal
 • Klimamål og aktuelle tiltak i Stavanger kommune v/Jane Nilsen Aalhus, klima- og miljøsjef
 • Oslo kommune – mål om å bli nullutslipps by. Status og erfaringer så langt, hvor er vi og hva må til videre for å nå målene? Anton Eliston, Energi rådgiver klimaetaten, Oslo Kommune
 • Status nett og produksjon i regionen – hva har vi og hvordan kan vi sikre at vi får tilgang på energi og kan øke produksjonen. Hvor ser vi i Statnett muligheter og utfordringer i det arbeidet vi gjøre med å bringe kraften fra produsent til kunde.
  Harris Utne Direktør regionale planer sør og vest – Statnett SF
 • Energi – Strøm, gass og varme. Hvordan se energisystemet som en helhet? Marianne Frøystad Ånestad – konserndirektør for infrastruktur og sirkulær
 • Hva gjør Lyse for å levere på mer av alt raskere (vannkraft) Leiv Ingve Ørke – konserndirektør for fornybar energi
  Lnett (Status for nettutbygging og behov i regionen) Lars Andre Kalve – direktør for nettstrategi,


10.00 – 10.20: Pause

10.20– 11.00: De nye energiformene som antakelig vil utgjøre vår framtidige og langt mer hybride energiforsyning.
Korte innslag om lokale eksempler på på åtte minutter hver.

 • Biogass Hvorfor vil denne energikilden bli viktig framover – Helga Hellesø leder Biogassnettverket
 • Sol hva skjer innen denne sektoren – Aksel Kverneland, Kverneland Energi
 • Vind på land – SolVind - Daglig Leder Bjørn Hjertnes
 • Hva gjør Stavanger kommune med egne bygg mht sol på tak og energibrønner. Espen Svendsen
  Enhetssjef Teknikk og utvikling, BMU Eiendom, Formålsbygg
 • Spørsmålsrunde med innlederne

11.00 – 11.30: Energieffektivisering. I park / Smedvig som har en interessant portefølje av nye og rehabiliterte bygg. Hvorfor rehabilitere og hva har de erfart som er beste praksis. Stavanger Kommune brukte klimafondet til en støtte ordning for Enøk i Landbruk – hvordan ble den mottatt og ha ble det søkt om støtte til? Lars Martin Helgeland, Næringsavd Stavanger Kommune


11.30 – 12.15 Panelsamtale innspill og kommentarer fra salen

 • Lyse/Lnett
 • Eiendomsaktør / utvikler
 • Ketil Barkved New Kaupang
 • Kjartan Aleksander Lunde, Utvalg for klima og natur

Dilemmaer som skal løftes:
Øke elektrifiseringen, produsere mer grønn energi og redusere energibruken hvor vi kan. Samtidig som at vi ønsker grønn industrivekst. Og at vi skal beskytte natur og miljø. Politikerne og embetsverket må ivareta en rekke kryssende interesser her.
Hvordan kan vi finne veien videre?

12.15– 13.00: Avsluttes med minglelunch.

Påmelding innen mandag 5. februar kl. 12.00

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av mann.

Birger Haraldseid

Rådgiver

Mobil:
908 93 186
E-post:
birger.haraldseid@stavanger.kommune.no

Relevante artikler