1. Stavanger Business Region
  2. Om Stavanger Business Region
Illustrasjon Energihovedstaden

Om Stavanger Business Region

Stavanger Business Region drives av næringsavdelingen i Stavanger kommune. Vi skal bidra til og legge til rette for, at talenter og bedrifter starter, driver og vokser i vår region.

Oppdatert : 25.04.2023

Fra hermetikkby til oljehovedstad. Fra oljehovedstad til energihovedstad. Stavanger har alltid levd under omstilling, med et høykompetent og teknologisk næringsliv. Stavanger-regionen har en unik kompetanse og et konkurransefortrinn i omstillingen mot et mer bærekraftig næringsliv.  

Et stort mangfold av nye næringer er viktig for at regionen skal ha flere ben å stå på. Stavanger-regionens historie og omstillingsevne danner et godt grunnlag for å kunne utvikle nye, beslektede næringer i regionen. Det vil også gi større robusthet for arbeidsplasser og inntekter til regionen.  

For å lykkes i arbeidet med å ha et bredt sammensatt næringsliv er det viktig med et godt regionalt samarbeid. Kommuner, fylket, organisasjoner og næringsliv må stå sammen for å lykkes.  

Stavanger kommune har fire satsingsområder i næringsarbeidet:   

For å understøtte satsingsområdene har Stavanger kommune pekt ut fire strategiske grep der kommunen kan bidra i ulike roller: 

  • Beste vertskommune – kommuner som lykkes med næringsutvikling er tett på næringslivet og legger til rette for næringsutvikling.  
  • Attraktiv storbyregion – Det skal være attraktivt å starte og drive næring i Stavangerregionen. Vi skal tiltrekke oss fremtidens arbeidstakere og sørge for at bolig, utdanning, kulturaktiviteter og friluftsliv er tilgjengelig med gode tilbud 
  • Internasjonalt samarbeid – Stavanger er en internasjonal by med innbyggere fra mer enn 180 land. Vi har et bredt næringsliv som er internasjonalt rettet. Vi skal jobbe for at Stavanger er en åpen og inkludert by, med et tett internasjonalt samarbeid.  
  • Framtidsrettet næringsliv – Stavangerregionen har et sterkt konkurransefortrinn med sin bakgrunn fra energinæringen. Dette gir oss et godt grunnlag for å kunne utvikle nye konkurransedyktige næringer som bygger på eksisterende kunnskap. Vi skal jobbe for å være en pådriver for det grønne skiftet, og går fra oljehovedstad til energihovedstad.  

Stavanger kommune skal gjennom Stavanger Business Region ta initiativ og drive aktivt næringsarbeid. Vi skal aktivt jobbe for at det er attraktivt for virksomheter å lokalisere seg i regionen. I tillegg skal vi ivareta næringslivets interesser med gode tjenester og tilbud, og ikke minst, rask service.

Les mer om Stavanger kommunes næringsstrategi for perioden 2021- 2030.

Markedsmateriell

Stavanger Business Region har markedsmateriell som bedrifter, organisasjoner og andre som jobber med næringsutvikling kan bruke. 

Her kan du finne materiellet