1. Stavanger Business Region
  2. Energihovedstaden
Banner som brukes til å illustrere energihovedstaden

Energihovedstaden

Norges energihovedstad har en kompetanse som er helt sentral i omstillingen til mer bærekraftige energiformer.

Oppdatert : 22.03.2024

Samarbeidsprosjektet Energihovedstaden


Samarbeidsprosjektet Energihovedstaden drives i regi av Stavanger kommune, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rogaland fylkeskommune og andre kommuner i regionen. Målet er å forsterke regionens posisjon som Norges energihovedstad, og jobbe for å aktivt sikre bærekraftige nyetableringer og arbeidsplasser i regionen.  

Som en del av prosjektet er det etablert et energiråd, som består av 30 toppledere i regionale energi- og teknologibedrifter.  

Det holdes en årlig konferanse hvor aktørene innen energi, teknologi, politikk og akademia møtes for å diskutere spørsmål rundt energihovedstaden.  

Kommunene som er med i samarbeidsprosjektet Energihovedstaden er:

Stavanger kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Randaberg kommune
Time kommune
Klepp kommune
Hå kommune
Gjesdal kommune
Eigersund kommune

 

Kontaktinformasjon

Anne Woie

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Portrettbilde av mann.

Birger Haraldseid

Rådgiver

Mobil:
908 93 186
E-post:
birger.haraldseid@stavanger.kommune.no

Relevante artikler