1. Stavanger Business Region
  2. Energihovedstaden
Illustrasjon Energihovedstaden

⚡️ Energihovedstaden Stavanger

Stavanger er Norges energihovedstad, og i over 40 år har stavangerregionen ledet utviklingen av Norge som energinasjon. Stavanger kommune jobber med å bruke dette konkurransefortrinnet til omstilling mot et bærekraftig næringsliv.

Oppdatert : 08.05.2023

Lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, lykkes Norge! Kunnskapen fra olje- og gassindustrien er verdifull, og strekker seg fra ingeniørkunnskap til prosjektledelse.  

Oljebransjen skal drives aktivt i mange år fremover, men regionens kompetanse er helt sentral i å klare omleggingen til mer bærekraftige energiformer.  

📱 Teknologimiljøet vokser i Stavanger

Bilde av el-bil på lading

Stavanger-regionen har etter hvert utviklet et sterkt teknologimiljø med noen av de mest spennende teknologiselskapene i landet innen batteriteknologi, elbillading, droner og fornybar energi.  

I tillegg satser etablerte bedrifter som Equinor og Shell stort på fornybare løsninger og nye markeder.  

🤝 Samarbeidsprosjektet Energihovedstaden

Mennesker i møte, Miljø

Samarbeidsprosjektet Energihovedstaden drives i regi av Stavanger kommune, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rogaland fylkeskommune og andre kommuner i regionen. Målet er å forsterke regionens posisjon som Norges energihovedstad, og jobbe for å aktivt sikre bærekraftige nyetableringer og arbeidsplasser i regionen.  

Som en del av prosjektet er det etablert et energiråd, som består av 30 toppledere i regionale energi- og teknologibedrifter.  

Det holdes en årlig konferanse hvor aktørene innen energi, teknologi, politikk og akademia møtes for å diskutere spørsmål rundt energihovedstaden.  

Kommunene som er med i samarbeidsprosjektet Energihovedstaden er:

Stavanger kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Randaberg kommune
Time kommune
Klepp kommune
Hå kommune
Gjesdal kommune
Eigersund kommune

📢 Klyngene styrker omstillingen

FOMO oversiktsbilde inne

Stavanger-regionen huser noen av de mest aktive og voksende klyngene i landet.

Norwegian Energy Solutions jobber aktivt med omstillingen innen energinæringen, og Norwegian Offshore Wind Cluster innen utviklingen av havvind. Nylig ble tre rogalandsklynger tildelt Arena Pro-status, som er nivået for viderekomne klynger. 

Relevante artikler