1. Stavanger Business Region
  2. Nyheter
  3. Styrket partnerskap på High Wind
Vindmøller til havs

Styrket partnerskap på High Wind

Equinor og DNB går inn som partnere på High Wind-konferansen.
Publisert : 07.03.2022

I 2020 ble det satt av 1,5 millioner kroner til styrket innsats på havvind fra Stavanger kommune. Samme år ble High Wind-konferansen skapt og avholdt i Stavanger.

Den 17. mars 2022 arrangeres High Wind nok en gang i Stavanger. Her samles aktører fra inn- og utland, og fra hele verdikjeden innen havvind. Formålet er å gi en oppdatering på utviklingen innen denne nye næringen.

Arrangeres i partnerskap

Konferansen arrangeres i partnerskap med ONS, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Norwegian Offshore Wind Cluster. I tillegg er Stavanger Havn og Norwegian Energy Soltutions sponsorer. Og nå er to nye partnere med på konferansen.

-  DNB er en av verdens største havbanker. Dermed ønsker vi også å bidra til å synliggjøre hvor viktige disse næringene er for både omstillingen og framtidig verdiskaping sier Gry Berit Lundal, banksjef for Energi og Industri i DNB Stavanger. 

Gry Berit Lundal, DNB
DNB

- High Wind og grupperingen som står bak konferansen viser et godt forankret initiativ som vi gjerne vil være med å støtte, sier Lundal.

Ledende aktør på havvind

Også Equinor er en ledende aktør innen vindkraft til havs og havvind kommer til å spille en nøkkelrolle i energiomstillingen de neste tiårene. 

Sonja Indrebø, Equinor
Equinor

- Havvind har en sentral rolle for at vi skal levere på det grønne skiftet, og spesielt flytende havvind har ett stort potensial for å skape industri og arbeidsplasser i Norge. Dette har vi nettopp demonstrert gjennom byggingen av Hywind Tampen, sier Sonja Indrebø i Equinor.

Avgjørende at vi står sammen

Equinor mener det er avgjørende for å lykkes at miljøer står sammen i satsingen på havvind på norsk sokkel.

- Møteplasser som High Wind-konferansen har en viktig rolle for at hele verdikjeden kan møtes og diskutere sammen. Her er samarbeid mellom flere aktører avgjørende. Dette ønsker vi å bidra til å løfte frem, sier Indrebø.

Les hele programmet og meld deg på konferansen her.

Relevante artikler