Vindmøller

Klart for High Wind 2022

Få oppdatert kunnskap om utviklingen i havvind-sektoren i Nordsjøen på High Wind-konferansen 2022. Konferansen arrangeres 17. mars på Hotel Clarion Energy i Stavanger.
Publisert : 17.01.2022

Konferansen tar for seg utviklingen i havvind-sektoren i Nordsjøen, som er hjemmemarkedet for de norske leverandørselskapene. High Wind 2022 vil være en møteplass for både utviklere og leverandører. Konferansen vil gi verdifull informasjon om muligheter og utfordringer ved utvikling av havvind, med den pågeånde utlysningsprosessen på norsk sokkel som bakteppe.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er representanter fra alle ledd i verdikjeden, i tillegg til politikere og offentlig forvaltning. Konferansen avholdes som en kombinasjon av presentasjoner og panlesamtaler hvor aktører inviteres til å gi sine innspill. 

Historien bak High Wind-konferansen

Konferansen ble arrangert for første gang i november 2020, da som en delt digital og fysisk konferanse. Det var mer enn 300 deltakere på konferansen, som fikk svært god mottakelse.

Toppinnledere var blant annet daværende Olje- og energiminister Tina Bru, CEO i Wind Europe Giles Dickson og Konserndirektør for Fornybar i Equinor, Pål Eitrheim.

Hva skiller High Wind fra andre konferanser om havvind?

High Wind fokuserer på hele verdikjeden rundt havvindindustrien. Konferansen tar for seg Nordsjøområdet, som et utvidet hjemmemarked, og gir også en oppdatering om utviklingen på norsk sokkel.

High Wind er etablert i energihovedstaden Stavanger, som har et unikt fotavtrykk i verdikjeden knyttet til den energimaritime sektoren. Det skjer store og kraftfulle endringer i interessen og engasjementet for havvind, både for de internasjonale mulighetene og for det kommende norske markedet.

Partnerskapet bak konferansen er Stavanger kommune, Stiftelsen ONS, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Norwegian Offshore Wind Cluster.

Påmelding åpner snart. 

Kontaktperson:

Prosjektleder Birger Haraldseid, tlf 908 93186

Relevante artikler