1. Stavanger Business Region
  2. Nyheter
  3. Styrker morgendagens bedrifter

Styrker morgendagens bedrifter

Å utvikle et større mangfold av bedrifter og flere sterke næringer er en viktig del av regionens omstilling. Validé gir nye bedrifter tilgang til avgjørende ressurser for at de skal lykkes i markedet.
Publisert : 23.01.2023
Av : Hanne Undem

Siden 2016 har Validé gjennomført ti suksessfulle gründerprogram gjennom ITSA. Programmene har gitt en rekke bedrifter rask tilgang til nettverk, kompetanse og kapital.

Så langt har 113 bedrifter fullført programmene, 80 prosent av dem eksisterer fortsatt og 60 prosent er i vekst. ITSA-programmene dekker i hovedsak de tre områdene energi, helse og smart-teknologi. 

Bidrar til vekst

ITSA Start hjelper gründere på idéstadiet og selskap i oppstartsfase. Her tilbys de fem ferdigheter på fem uker. Selskapene som har vært gjennom programmet har hentet inn privat og offentlig kapital, har flere ansatte og er anerkjente selskaper som Tidewave, Fishency Innovation, KVS Technologies og Alphatek.

ITSA Growth videreutvikler selskaper gjennom fire måneder. Selskaper som Saferock, Factiverse, Beyonder og Justify har benyttet programmet.

– Støtten fra Stavanger kommune har bidratt til at vi kan gi enda flere gründere og gründerteam muligheten til å tilegne seg kunnskap, erfaring og kapital for å utvikle selskapet sitt fortere og bedre, for å komme raskere ut på markedet og dermed få muligheten til å utvikle enda flere arbeidsplasser, sier Gry Isabel Sannes, som er leder for inkubator- og akselerator-programmene.  

Søk om støtte 

– Stavanger kommune jobber strategisk for å utvikle flere spennende arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv. ITSA-programmene er med på å stimulere til skaperkraft og omstilling, og dette er med på å styrke regionen som en attraktiv region å bo, jobbe og leve i, sier Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune. 

Stavanger kommune bidrar årlig med støtte til utvikling og etablering av nye prosjekter som kan bidra til å omstille næringslivet i regionen innenfor disse satsningsområdene: 

⚡️ Energihovedstaden
💧 Landbruk og havbruk
💡 Industri, teknologi og kompetanse
🎉 Opplevelser, reiseliv og kultur

Har du et prosjekt eller arrangement som kan bidra til omstilling og fellesskapet?  

Søk økonomisk støtte til næringsutvikling her.

Relevante artikler